Akademia Marynarki Wojennej wzbogaciła się o kolejnych absolwentów studiów I stopnia. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się dziś (19 lutego) w Audytorium AMW. Swoje prace dyplomowe obroniło 75 podchorążych, w tym po raz pierwszy w historii na kierunkach systemy informacyjne w bezpieczeństwie specjalność cyberbezpieczeństwo oraz mechatronika w specjalności prace podwodne.

Warto zaznaczyć, iż jest to pierwszy tak liczny rocznik od wielu lat. Ministerstwo Obrony Narodowej to właśnie 4 lata temu zwiększyło limity przyjęć na studia wojskowe. Dzisiejsi absolwenci studiowali na 5 kierunkach w 6 specjalnościach, oprócz wyżej wymienionych to: nawigacja (eksploatacja okrętowych systemów pokładowych), mechanika i budowa maszyn (eksploatacja siłowni okrętowych, mechatronika (eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego) i informatyka (morskie systemy teleinformatyczne). Należy podkreślić, że studenci  kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne w toku realizacji studiów I stopnia nabywają wojskowe kwalifikacje młodszego nurka oraz operatora pojazdu podwodnego typu ROV. Odbywa się to poprzez egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości zostały im wręczone świadectwa uzyskania kwalifikacji wojskowych młodszego nurka i operatora pojazdu typu ROV oraz książki nurkowe i odznaki specjalności wojskowej – nurka. Po raz pierwszy w historii AMW kandydaci na żołnierzy zawodowych w toku realizacji studiów uzyskują tego typu uprawnienia.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili minister Marek Łapiński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Piotr Nieć oraz przedstawiciele jednostek wojskowych.

Zgodnie z ceremoniałem piątkowe wydarzenie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, prorektora ds. wojskowych kmdr. Pawła Podgórnego Rektorowi – Komendantowi AMW. Wprowadzono Sztandar Akademii Marynarki Wojennej, a Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rektor-Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht uhonorował absolwentów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, wzorową postawę żołnierską, najlepsze wyniki w sporcie oraz działalność społeczną. Przemawiając zwrócił szczególną uwagę na to, że „jest bardzo dumny z absolwentów, gdyż pokazują, iż przyszły oficer musi mieć dużą wiedzę, co pokazuje liczba kończących studia z wyróżnieniem. Ale także musi umieć łączyć swoje obowiązki np. ze sportem i to praktycznie wyczynowym, a do tego posiadać wiele empatii, aby móc pomagać innym, co pokazują osoby wyróżnione za działalność społeczną”.

Za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce oraz wzorową postawę wyróżnieni zostali:

bsmt pchor. Dawid JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI – I LOKATA

bsmt pchor. Marcin KAŹMIERCZAK – II LOKATA

bsmt pchor. Szymon ŻUCHOWSKI – II LOKATA.

bsmt pchor. Maciej SZYMKOWIAK – III LOKATA

Bsmt pchor. lic. Dawid JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie, specjalność – cyberbezpieczeństwo. Napisał pracę licencjacką pt.  „Bezpieczeństwo Informacji Niejawnych w systemach teleinformatycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” pod kierunkiem kmdr. por. dr. Tomasza Sobczyńskiego.  Uzyskał ocenę końcową 4,69.

Bsmt pchor. lic.  Marcin KAŹMIERCZAK ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie, specjalność – cyberbezpieczeństwo. Napisał pracę licencjacką pt. „Biały wywiad internetowy” pod kierunkiem dr. hab. inż. Jerzego Kosińskiego. Uzyskał ocenę końcową 4,68.

Bsmt pchor. inż. Szymon ŻUCHOWSKI ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku Nawigacja, specjalność – eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. Napisał pracę inżynierską pt. „Ocena celowości i zakresu stosowania procedury sprowadzania pomiarów wysokości ciał niebieskich do wspólnego zenitu” pod kierunkiem kmdr. por. mgr. inż. Dariusza Żołnieruka . Uzyskał ocenę końcową 4,68.

Bsmt pchor. inż. Maciej SZYMKOWIAK ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku Informatyka, specjalność – morskie systemy teleinformatyczne. Napisał pracę inżynierską pt. „Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych do identyfikacji grup osobowychpod kierunkiem kmdr. ppor. mgr. inż. Jacka Zalewskiego. Uzyskał średnią końcową 4,66.

Za uzyskanie najlepszych wyników sportowych oraz godne reprezentowanie barw uczelni i Sił Zbrojnych RP podczas licznych zawodów sportowych wyróżnieni zostali:

st. mat pchor. Anita FINFANDO

bsmt pchor. Weronika PRENTKA

bsmt pchor. Agata WOJCIECHOWSKA.

St. mat pchor. Anita FINFANDO reprezentowała Akademię Marynarki Wojennej biorąc udział w licznych biegach na orientację oraz biegach ulicznych. Do jej osiągnięć można zaliczyć zajęcie 3. miejsca w swojej kategorii wiekowej w biegu „Marynarska dycha” na dystansie 10 km w ubiorze wojskowym oraz 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej w zimowym maratonie na orientację „Ełcka zmarzlina” na trasie 50 km.

Bsmt pchor. Weronika PRENTKA jest zawodniczką kadry narodowej w finswimmingu. Wielokrotnie reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej odnosząc liczne sukcesy. Jest między innymi mistrzynią oraz wicemistrzynią świata juniorów, medalistką mistrzostw świata seniorów, wielokrotną medalistką mistrzostw Europy. Brała udział w światowych igrzyskach sportowych The World Games. Posiada wiele rekordów Polski oraz tytułów Mistrzyni Polski. Wielokrotnie reprezentowała Akademię Marynarki Wojennej na zawodach pływackich. Jest dwukrotną mistrzynią Wojska Polskiego, wielokrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych oraz Pucharu Rektorów. Zdobywała medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu.

Bsmt pchor. Agata WOJCIECHOWSKA reprezentowała Akademię Marynarki Wojennej biorąc udział w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w pływaniu. Sukcesy odniesione w tych zawodach pozwoliły na zakwalifikowanie do Mistrzostw Wojska Polskiego, gdzie w roku 2017 oraz 2018 pchor. WOJCECHOWSKA zdobyła dwukrotnie 3 miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym. Poza reprezentowaniem Akademii w zawodach wojskowych, uczestniczyła w Akademickich Mistrzostwach Sportowych oraz w Międzyuczelnianej Lidze Pływackiej zdobywając medalowe pozycje.

Ważnym elementem jest aktywność społeczna. Za duże zaangażowanie w działalność służącą społeczności naszej uczelni, kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku oraz działalność pozasłużbową wyróżnieni zostali:

bsmt pchor. Manuela CHAMERA

bsmt pchor. Paulina FISZER

st. mat pchor. Daniel POWARZYŃSKI.

Bsmt pchor. Manuela CHAMERA jeszcze przed wstąpieniem do Akademii Marynarki Wojennej chętnie wspierała akcje charytatywne i pomoc tą kontynuowała również jako podchorąży. Wyróżnić wśród tej działalności można pomoc w zbiórce pieniędzy na hospicjum Bursztynowa Przystań, pomoc  w zbiórce pieniędzy na schronisko „Ciapkowo”, co więcej jest również darczyńcą organizacji WWF. Podchorąży CHAMERA jest również zdobywczynią Wojskowej Odznaki Strzeleckiej III stopnia.

Bsmt pchor. Paulina Fiszer swoją przygodę w niesieniu pomocy zwierzętom rozpoczęła jako wolontariusz Fundacji Siedem Życzeń. W Akademii Marynarki Wojennej zainicjowała zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt ze schroniska „Ciapkowo” w Gdyni oraz wsparcie dla czworonogów po służbie wojskowej z „Zakątka Weteranów”.

St. mat pchor. Daniel POWARZYŃSKI czynnie udziela się w działalności charytatywnej. Już jako podchorąży pierwszego roku uczestniczył w organizacji zbiórki na rzecz Hospicjum dziecięcego „Bursztynowa Przystań” podczas maratonu Dębno. Od dwóch lat w murach Akademii Marynarki Wojennej organizuje akcje 10BurpeeDlaKuby mającą na celu zbiórkę funduszy na rehabilitacje Kuby Chmielowca, angażując przy tym uczelnie oraz instytucje wojskowe. Podchorąży aktywnie uczestniczy w akcjach szlachetnej paczki, jak i biegach charytatywnych.

Ponadto studia z wyróżnieniem ukończyło 10 podchorążych, którzy otrzymali listy gratulacyjne.

Uzyskanie tytułu inżyniera jest zwieńczeniem pierwszego etapu nauki. Następnym krokiem są studia II stopnia, po których studenci otrzymają tytuł zawodowy magistra oraz uzyskają promocję na pierwszy  stopień oficerski – podporucznika marynarki wojennej. Przez okres kilku lat nauki przyszli oficerowie odbywają szereg praktyk na lądzie i na morzu. Zdobyte doświadczenie wykorzystają podczas kolejnych lat służby w marynarce wojennej oraz innych rodzajach sił zbrojnych, gdyż od kilku lat uczelnia kształci oficerów na potrzeby całych sił zbrojnych.

Dzisiejsze wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla kadry oraz pracowników AMW. Prezydenta RP nadał Krzyże Zasługi 11 osobom. Natomiast jednemu z podchorążych głowa państwa nadała „Gwiazdę Morza Śródziemnego”. Zostały również wręczone medale „ Za zasługi dla obronności kraju” nadane przez Ministra Obrony Narodowej, które otrzymało 7 osób.

Relacja dostępna jest na kanale YouTube AMW:

Tekst: Wojciech Mundt, rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Prof. Horst Linde: Terminal kontenerowy w Świnoujściu wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem

Next

Fundusze norweskie płyną do Portu Gdynia!

Zobacz również