W sobotę, 8 października 2022 roku, na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, przed żaglowcem „Dar Młodzieży”, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Była to już 103. Inauguracja Roku Akademickiego w historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowych studentów Uczelnia powitała w prawdziwie morskim klimacie – uroczystość odbyła się na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni przy szkolnym żaglowcu „Dar Młodzieży”. Gdynia, miasto z morza i marzeń, od 1930 roku stanowi siedzibę Uniwersytetu Morskiego. Uczelnia kształci studentów nieprzerwanie od ponad 100 lat.

Sobotnie uroczystości na Nabrzeżu Pomorskim poprzedziła Msza św., która została odprawiona o godzinie 09:00 w Kościele Morskim pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni, w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mszę św. celebrowali biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Piotr Przyborek oraz duszpasterz ludzi morza ojciec dr Edward Pracz.

Następnie uroczystości przeniosły się pod „Dar Młodzieży”, szkolną fregatę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zacumowaną tradycyjnie przy Nabrzeżu Pomorskim naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego. W wydarzeniu wzięła udział nie tylko społeczność akademicka Uniwersytetu – władze Uczelni, studenci, doktoranci, wykładowcy, pracownicy – ale również zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, jak również  absolwenci i sympatycy Uczelni, mieszkańcy Gdyni oraz turyści.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022-2023 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła morska tradycja wybicia 6 „szklanek” z pokładu „Daru Młodzieży”. Wybijanie „szklanek” oznacza uderzenie w pokładowy dzwon i ma swoje źródło w dawnych epokach, kiedy to upływ czasu wyznaczały piaskowe klepsydry – od ich szklanego zbiorniczka pochodzi nazwa „szklanka”. Pojedyncze uderzenie oznacza upływ 30 minut i jest wykonywane od godziny 8:00 do 16:00.

Nie była to jedyna z morskich tradycji, które tego dnia uważny obserwator zauważył podczas uroczystości. Wchodzących na pokład „Daru Młodzieży” gości honorowych witał podany gwizdkiem bosmańskim świst trapowy. Oddaje się go na powitanie bądź pożegnanie znaczących gości odwiedzających okręt.

Po wybiciu „szklanek” punktualnie o godzinie 11:00, pod burtę „Daru Młodzieży” został wprowadzony Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Orkiestra odegrała „Hymn Państwowy”, w trakcie którego podniesiona została na maszt flaga państwowa.

W dalszej części uroczystości studentów, doktorantów, pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości powitał JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, a następnie odczytane zostały listy gratulacyjne, które z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 na ręce JM Rektora UMG skierowali:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda,
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Witek,
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Tomasz Grodzki.
 • Prezes Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki.

W dalszym przebiegu uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wygłosił przemówienie inauguracyjne. JM Rektor wielokrotnie zwracał się do studentów I roku – głównych adresatów wydarzenia, mówiąc między innymi:

„Stoimy dzisiaj na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, mieście zrodzonym z marzeń i z morza. Tu, drodzy Studenci, przez najbliższe lata będziecie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenie, doskonalić umiejętności, budować przyjaźnie.

Uniwersytet Morski w Gdyni będzie Waszym drugim domem, a jednocześnie Waszym oknem na świat i również na morze – jeśli wybraliście morskie specjalności studiów. Otwierają się przed Wami drzwi czterech wydziałów: Elektrycznego, Nawigacyjnego, Mechanicznego oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. Przed doktorantami otwiera się Szkoła Doktorska.

Sięgnijcie po oferowaną Wam wiedzę chętnie i z zapałem. Bądźcie dociekliwi, pytajcie, szukajcie razem z Waszymi kolegami i profesorami odpowiedzi i rozwiązań. Twórzcie nowe projekty, strategie, bądźcie kreatywni, pewni siebie i swojej wartości.Już możecie czuć się wyjątkowi i odczuwać powód do dumy. Dołączacie bowiem dzisiaj do społeczności akademickiej Uczelni elitarnej, kształcącej na najwyższym światowym poziomie. Uczelni o bogatych morskich tradycjach, w której z dumą nosimy mundur i w której honor oddajemy polskiej banderze.”

JM Rektor przedstawił historię, sukcesy oraz plany rozwoju Uniwersytetu. Mówił o nowych specjalnościach studiów, nowych inwestycjach, nowo powołanych jednostkach – centrach, zakładach, laboratoriach. Przedstawił obszary współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym, naukowym, organizacjami międzynarodowymi.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zakończył słowami:

“Quod Bonum Felix Faustum Fortunatumque sit!
Życzę Wam, aby rok akademicki 2022/2023 był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny!

Vivat Academia, vivant Professores!
Rok akademicki 2022/2023 ogłaszam za otwarty!”

Fakt otwarcia roku akademickiego zasygnalizował dodatkowo długi dźwięk syreny nadany z „Daru Młodzieży”. Po wystąpieniu JM Rektora UMG, Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilli wykonał „Pieśń Szkoły Morskiej” autorstwa absolwenta z Tczewa, Michała Hłaski.

Kolejnym punktem programu uroczystości był akt ślubowania. W imieniu wszystkich studentów, na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ślubowali studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie tegorocznej rekrutacji:

 • Sebastian Skwarczyński (Wydział Nawigacyjny),
 • Wiktor Reiter (Wydział Mechaniczny),
 • Jakub Michniewicz (Wydział Elektryczny) oraz
 • Jakub Złoch (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości).

Rotę przysięgi odczytał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG. Studenci powtórzyli treść roty, składając ślubowanie na sztandar:

„Świadomy obowiązków studenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
ślubuję uroczyście

dla dobra Ojczyzny zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
darzyć szacunkiem pracowników Uczelni,

przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
być prawym i uczciwym człowiekiem. 
Ślubuję uroczyście
bronić honoru polskiej bandery oraz dochować jej wierności”.

Po tej części uroczystości Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”, po czym nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów I roku – reprezentantów poszczególnych Wydziałów: 

 • Franciszek Paciuszkiewicz i Patrycja Wiernik (Wydział Elektryczny),
 • Bartosz Lubecki i Bartłomiej Rawski (Wydział Mechaniczny),
 • Martyna Neumann i Zofia Flis (Wydział Nawigacyjny),
 • Wiktoria Burda i Jakub Pepliński (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości) oraz
 • mgr inż. Katarzyna Kłopotek (reprezentująca doktorantów).

Pasowania buławą rektorską dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit na pokładzie „Daru Młodzieży”, a nowo przyjętą brać akademicką powitał w przemówieniu p.o. Przewodniczącego Parlamentu Studentów, Jakub Strzelczyk, student III roku Wydziału Mechanicznego. 

Ceremonię immatrykulacji zakończyła pieśń „Gaude Mater Polonia” wykonana przez Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W dalszym przebiegu uroczystości został odczytany list gratulacyjny, który z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 na ręce JM Rektora UMG skierował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk.

Podczas obchodów Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 miało miejsce wręczenie przez JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita nagród Ministra Infrastruktury. Nagrody otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Zdzisław Tarasiuk – nagrodę indywidualną za całokształt dorobku;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Miszczak – nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej;
 • prof. dr hab. inż. Lech Ireneusz Murawski – nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Po ceremonii wręczenia nagród został odczytany list gratulacyjny skierowany na ręce JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka.

Wydarzenie było okazją do wręczenia stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, które otrzymali:

 • Dr inż. Agnieszka Lazarowska,
 • Dr inż. Paweł Szymon Dąbrowski,
 • Dr inż. Mariusz Mateusz Specht.

W dalszej części uroczystości prowadzący ceremonię Aleksander Gosk oddał głos Przewodniczącej Rady Uczelni, Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Pani Joannie Zielińskiej, która odczytała list Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka, a następnie wygłosiła krótkie przemówienie adresowane do studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Głos zabrał również prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rektorów Polskich. Przemówienie wygłosił także Rektor Hochschule Bremerhaven Prof. Dr. Dr h.c. Alexis Papathanassis, a następnie głos zabrał Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uroczystość zakończyła się odegraniem przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej „Hymnu do Bałtyku” oraz defiladą, podczas której odprowadzony został Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tekst: www.umg.edu.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

VIVAT ACADEMIA! Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 AMW

Next

Pierwsza Dama Oceanów uczczona w Alei Żeglarstwa Polskiego

Zobacz również