W czwartek, 29 września miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Marynarki Wojennej. Od dziś w Uczelni rozpocznie naukę  900 nowych studentów. Wcześniej, o godz. 08.30 w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej RP odbyła się Uroczysta Msza św. z okazji przysięgi wojskowej podchorążych najmłodszego rocznika oraz inauguracji roku akademickiego 2022/2023 z udziałem kadry kierowniczej, połączona z odsłonięciem tablicy Absolwentów-Kawalerów Orderu Virtuti Militari.

Dokładnie o godz. 11.00 w Audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego w gmachu Biblioteki Głównej AMW uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Inspektorowi Marynarki Wojennej – wiceadmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu przez dowódcę uroczystości, kmdr. por. Bartosza Kucharskiego. Następnie wprowadzono Sztandar Akademii oraz odegrano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego Magnificencja Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht powitał uczestników uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Piotr Karczewski – doradca w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jakub Mykowski – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, Dariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski, biskup polowy WP ks. biskup Wiesław Lechowicz, Inspektor MW wiceadmirał Jarosław Ziemiański, a także przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.

Następnie Rektor-Komendant wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podsumował działalność uczelni w minionym roku akademickim i przedstawił główne zamierzenia na rok następny. Podkreślił dokonania naszych poprzedników, pokoleń marynarskich, które tworzyły obecny kształt AMW w jubileuszu jej 100-lecia. Na zakończenie swojego przemówienia wygłosił formułę otwarcia nowego roku akademickiego.

Informację w sprawie immatrykulacji studentów 1. roku studiów przedstawił prorektor ds. kształcenia i studenckich – dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW. Następnie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych studentów oraz odśpiewano pieśń Gaudeamus Igitur.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który został odczytany przez pana Piotra Karczewskiego. Również odczytane zostały listy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Podczas inauguracji wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m.in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Na wniosek Kolegium Nagród, wyróżnieni zostali:

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ                              

w naukach inżynieryjno-technicznych – zespół w składzie:

– dr hab. inż. Grzegorz GRZECZKA, prof. AMW

– kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK

– kmdr por. dr inż. Adam POLAK

– kmdr ppor. dr inż. Arkadiusz ADAMCZYK

– dr Agata ZAŁĘSKA-FORNAL

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

w naukach inżynieryjno-technicznych – indywidualna:                  

– mgr inż. Michał BRODZICKI

ZA ZREALIZOWANIE ZNACZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH                              

w naukach inżynieryjno-technicznych – zespół w składzie:

– kmdr por. mgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK

– kpt. mar. dr inż. Radosław KICIŃSKI

– por. mar. mgr inż. Kamil JURCZAK

– dr hab. inż. Wojciech JURCZAK

– mgr inż. Monika JABŁOŃSKA

w naukach społecznych – indywidualna:

– dr Patrycja BAŁDYS

w naukach społecznych – zespół w składzie:

– kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI

– kmdr por. dr Marcin ZIĘCINA

Na wniosek Komisji Konkursowej JM Rektor-Komendant AMW przyznał tytuł „NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO AMW w roku akademickim 2021/2022”:

– dr. Krzysztofowi GAWRYSIAKOWI

W konkursie „NAJLEPSZY STUDENT WYDZIAŁU AMW w r. a. 2021/2022” wyróżnienia otrzymali:

z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich:

Andrzej JÓZEFOWICZ – bezp. wewnętrzne – studia I st. – śr. 5,0;

z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Aleksandra PIEKARSKA – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia mgr. – śr. 5,0;

z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:

Wiktoria MACHULA – nawigacja – studia I st.– śr. 4,9;

z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego:

Adrian JASEK – informatyka – studia I st. – śr. 4,7;

W konkursie „NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA OBRONIONA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022” wyróżnienia otrzymali:

na kierunkach technicznych:

ppor. mar. mgr inż. Weronika PRENTKA z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, kierunek mechatronika za pracę nt.: „Planowanie trasy robota podwodnego w obecności przeszkód w środowisku stacjonarnym”,

kierownik pracy: dr hab. inż. Jerzy GARUS, prof. AMW;

na kierunkach nietechnicznych:

mgr Marek MOZOL z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek stosunki międzynarodowe za pracę nt.: „Wojna z terroryzmem w Iraku i Afganistanie, na podstawie relacji i wspomnień uczestników”,

kierownik pracy: dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Na wniosek Kolegium Nagrody im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego GLOZY, Jego Magnificencja Rektor AMW wyróżnił nagrodą indywidualną autora pracy dyplomowej o wybitnych walorach naukowych:

ppor. mar. mgr. inż. Mateusza BIAŁOSKÓRSKIEGO za pracę nt.: „Ocena wpływu dodatku butanolu do paliwa, na parametry drganiowe okrętowego silnika tłokowego”,

kierownik pracy: kmdr por. dr inż. Marcin KLUCZYK

Na wniosek Kapituły Nagrody im. Kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, Jego Magnificencja Rektor AMW wyróżnił nagrodą indywidualną autorów najlepszych prac dyplomowych – inżynierskiej i magisterskiej:

najlepsza praca inżynierska:

bsm. pchor. inż. Kamil MITURA za pracę nt.: „Pomiar prędkości początkowej oraz metody programowania amunicji artyleryjskiej. Budowa, wykonanie chronometru artyleryjskiego”,

kierownik pracy: kmdr ppor. mgr inż. Leszek PIETRUKANIEC

najlepsze prace magisterskie:

– ppor. mar. mgr inż. Adrianna RZEPKOWSKA za pracę nt.: „Analiza zasadności zastosowania silnika rakietowego do napędu miny pływającej”,

kierownik pracy: kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

– ppor. mar. mgr inż. Seweryn HASS za pracę nt.: „Analiza opływu wody na sterach głębokości okrętu podwodnego z wykorzystaniem metod numerycznych”,

kierownik pracy: kpt. mar. dr inż. Radosław KICIŃSKI.

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami (obszarami) bezpieczeństwa państwa, a w szczególności cyberbezpieczeństwa” nagrody otrzymali:

Nagrodę I stopnia:

– ppor. mar. Cyprian SZWEJDA za pracę nt.: „Analiza porównawcza wybranych algorytmów kryptografii postkwantowej”;

Nagrodę II stopnia:

– ppor. mar. Jakub ZAMBROWSKI za pracę nt.: „Sieć TOR, jako narzędzie w rękach przestępców – analiza aktywności w obrębie DarkWeb”;

Nagrodę III stopnia:

– bsm pchor. Edyta FRANCZYK za pracę nt.: „Sztuka manipulowania ludźmi – wybrane techniki inżynierii społecznej wykorzystywane przez cyberprzestępców”

Tradycyjnie wygłoszony został również wykład inauguracyjny. W tym roku tematem była „Ojczyzna – Obowiązek – Morze”. Wykład inauguracyjny wygłosił były rektor Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirał w st. spocz. prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI.

Po zakończonej uroczystości, wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z bardzo ciekawą wystawą autorską zorganizowaną przez pracowników Biblioteki Głównej AMW, która dotyczy „100 lat morskiego szkolnictwa wojskowego”.

W roku akademickim 2022/2023 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte studia na 1. roku rozpocznie:

na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – 158 podchorążych;

na studiach stacjonarnych 1. stopnia i jednolitych studiach mgr. – 548 osób;

na studiach stacjonarnych 2. stopnia – 99 osób;

na studiach niestacjonarnych 1. stopnia – 92 osoby;

na studiach niestacjonarnych 2. stopnia – 21 osób.

Całej Społeczności Akademickiej, a w szczególności dla studentów 1. roku życzymy pomyślnych wiatrów. Szczęśliwy czas, kolejne stulecie odmierzał będzie zabytkowy zegar, który znajduje się w Sali Senatu i został uruchomiony przez Rektora-Komendanta i podobnie, jak AMW ma 100 lat!!!

Tekst: www.amw.gdynia.pl/kmdr por. rez. dr Radosław Maślak rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Poznaliśmy zwycięzcę 71. Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej

Next

103. uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zobacz również