Z przyjemnością prezentujemy najnowszą książkę. Autorem jest Radosław Marciniak, znany z bardzo wielu analitycznych publikacji w polskich i zagranicznych mediach, dotyczących gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji panujących we flocie światowej. Jest też pierwszym prezesem najnowszego dziecka Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. – PŻB Offshore Sp. z o.o.

Warto zapoznać się ze wstępem do książki, do której słowa uznania wyrazili znani przedstawiciele gospodarki morskiej i floty:

„Szanowni Czytelnicy!

Niniejsza publikacja opisuje w skrócie nie tyle historię polskiej żeglugi i kluczowe wydarzenia na przestrzeni około stu ostatnich lat, ale przede wszystkim przytacza najważniejsze i najnowsze przedsięwzięcia, które w ocenie autora, stają się przyczynkiem do jej odrodzenia po okresie zawirowań. Celem niniejszej publikacji jest zatem nie tylko utrwalenie szczególnych wydarzeń z już ponad 100-letniej historii Polski Morskiej, ale również próba analizy dotychczasowych i dalszych kierunków rozwoju naszej żeglugi w kolejnych latach. W książce nawiązuje się także do wielu wydarzeń z przeszłości, które są jak najbardziej aktualne współcześnie. Mowa tutaj zarówno o problemach, wyzwaniach, projektach, jak i pomysłach dotyczących przedsięwzięć żeglugowych oraz inwestycji tonażowych.
Celem autora w niniejszej publikacji nie była, ani nie jest żadna krytyka nieudanych prób i niezrealizowanych inicjatyw, ale przede wszystkim spostrzeżenie pozytywnych aspektów zarówno sukcesów, jak i porażek. Autor uważa bowiem, że jedynie pozytywna energia i docenienie starań różnych pomysłów i realizacji może przyczynić się do tak ważnej dla całego kraju, i jego gospodarki odrodzenia polskiej żeglugi.
Specjalne podziękowania za wsparcie przy powstaniu książki pragnę przekazać: Andrzejowi Madejskiemu, Andrzejowi Kałwie i Michałowi Arciszewskiemu (Polska Żegluga Bałtycka S.A.), Krzysztofowi Adamczykowi (Polskie Linie Oceaniczne S.A.), Zbigniewowi Foltyńskiemu (STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.), Dariuszowi Jellonnkowi (Uniwersytet Morski w Gdyni i Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych), JM Profesorowi kpt. ż.w. Adamowi Weintritowi, Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Markowi Wencie, Cezaremu Spigarskiemu (Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej „Oficyna Morska”). Dziękując, chciałbym Państwu zaprezentować kilka recenzji, które powstały, zanim książka trafiła do druku.

Odrodzenie żeglugi” Radosława Marciniaka to nowa interesująca pozycja na rynku księgarskim. Piękna okładka i optymistycznie brzmiący tytuł zaciekawia, z pewnością wielu czytelników nie tylko przeglądnie książkę, ale i ją przeczyta. Ilustracje, tabele, zestawienia i mapki wzbogacają treść dzięki czemu lektura jest bardziej przejrzysta i nie nuży w czytaniu. Żegluga przedstawiona jest tutaj przekrojowo od zaślubin Polski z morzem aż po czasy współczesne wiodących armatorów. To ciekawe ujęcie wzbogaca wiedzę o żeglugowym segmencie gospodarki morskiej, wiedzę tak niezbędną przy budowie morskiej tożsamości i patrzeniu w przyszłość z optymizmem.
Krzysztof Adamczyk, Sekretarz Rady Nadzorczej
Polskich Linii Oceanicznych S.A.


Z dużą radością przyjmuję pojawienie się tej książki. Autor wykonał kawał świetnej roboty. Udało mu się znakomicie zebrać bardzo szczegółowo, ale i skondensowanie, wszystko to co najważniejsze działo się w historii polskiej gospodarki morskiej, od powstania naszej państwowości aż po dzień dzisiejszy. Znajdziemy tu historię powstania pierwszych polskich armatorów, jest okres wojenny, jest odradzanie się polskiej żeglugi po wojnie. Autor w bardzo interesujący sposób, przeprowadza nas przez trudny okres przekształceń własnościowych w gospodarce morskiej i radzenia sobie w czasie kryzysów ekonomicznych w tym sektorze. W ostatnim rozdziale książki, autor stawia optymistyczne tezy, kreśląc przewidywane kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej w przyszłości. Bardzo polecam tę książkę, jest wszystko co warto wiedzieć o żegludze morskiej w Polsce.
Marek Wenta, kpt. ż.w. – pilot morski
(1977 jako II-gi oficer na m/f „Gryf” przechodzi z PLO do PŻB)
(w latach 1994 ‒ 2003 członek Rady Nadzorczej PŻB S.A.)

Niniejsza publikacja traktuje o zmianach jakie na przestrzeni lat zaszły w polskiej żegludze i szerzej ‒ w rodzimej branży morskiej. Autor wskazuje jak otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne wpływało na przedsiębiorstwa żeglugowe, przemysł stoczniowy, a przez to także na kadry. To książka porządkująca fakty i wiedzę o podejmowanych, często niełatwych, decyzjach mających utrzymać morską tożsamość naszego narodu. Liczne zawirowania geopolityczne z ostatnich stu lat, będące tłem niniejszej publikacji, służą zrozumieniu trudności z jakimi mierzyli się budowniczy idei Polski Morskiej. Książka pomaga uświadomić czytelnikom, jakie znaczenie dla budowania silnej gospodarki całego kraju ma nasza rodzima branża morska.
Andrzej Madejski, Prezes Zarządu PŻB S.A.

Otrzymaliśmy do naszych rąk bardzo ciekawą pozycję wydawniczą „Odrodzenie Żeglugi”, napisaną przez Radosława Marciniaka. Książka ta wartkim strumieniem przeprowadza nas przez historię polskiej floty od czasu odzyskania Niepodległości do dnia dzisiejszego. Książka jest napisana bardzo przystępnym językiem i może być przeznaczona dla ludzi związanych z gospodarką morską, jak i dla czytelników, którzy znają morze tylko z perspektywy plaży. Na końcu książki Autor stawia trudne pytania o dzień jutrzejszy naszej floty, w którą stronę się rozwinie, czy po latach marazmu stać nas na wkroczenie na szerokie wody. Odpowiedzi na te pytania już wkrótce znajdą swoją puentę w nowej dynamicznej rzeczywistości.
Dariusz Jellonnek – kpt. ż. w., Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Prezes Zarządu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych

Czytamy książkę pisaną ręką pasjonata, ale i człowieka troszczącego się o przyszłość oraz rozwój polskiej żeglugi morskiej. Niezwykle skrupulatnie zgromadzone dane i informacje o 100-letniej historii naszej żeglugi morskiej zostały okraszone profesjonalnym komentarzem. Historia to jedna część lektury, jej już nie zmienimy, ale oczywiście możemy ją różnie oceniać i interpretować. Mamy do tego pełne prawo. A w szczególności mają do tego prawo osoby, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu nowoczesnej polskiej żeglugi morskiej.
Niezwykle ważny jest przekaz zawarty na ostatnich stronach tej książki, który traktuje o przyszłości polskiej floty. Z pewnością nie będzie ona gigantem z czasów komuny, ale wierzymy w to, że będzie specjalistyczną, wysoce efektywną i opłacalną częścią naszej gospodarki morskiej. Tego autorowi i nam wszystkim z całego serca życzymy
.
Zbigniew Foltyński – Dyrektor Zarządzający Obszaru Ubezpieczeń Morskich i Transportowych STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – Grupa MAK

Radosław Marciniak
Gdynia, dnia 29 września 2023 roku”

Komentarz wstępny: Cezary Spigarski

Książkę można nabyć w naszej księgarni

Previous

Dar Młodzieży z Sultan Qaboos Sailing Trophy

Next

Najlepsi na Pomorzu w 2023 roku!

Zobacz również