14 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się po raz już 21. Forum Gospodarki Morskiej. Ta należąca do najważniejszych morskich wydarzeń w Gdyni konferencja odbywała się tym razem, po okresie pandemii, gdzie jeszcze rok temu przyświecały nadzieje na powrót normalności, w całkiem nowych warunkach wywołanych napaścią Rosji na Ukrainę. Podczas forum wiele tematów oscylowało wokół tego wydarzenia i jego wpływu na gospodarkę regionu, Europy, ale i świata.

W programie znalazło się pięć paneli tematycznych oraz dodatkowe seminarium poświęcone programowi odbudowy potencjału Polskiej Marynarki Wojennej „Miecznik”.

Tradycyjnie początkiem obrad był wspólny panel, podczas którego powitano przybyłych gości – tu lider Forum Sławomir Kalicki, prezes Inter Marine Sp. z o.o. oraz wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. Prowadzącym tę część Forum był Andrzej Popadiuk, Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Przemawiali goście specjalni, poruszając tematy związane z obecną sytuacją wojenną w Europie, m.in. o konieczności przyspieszenia zmian energetycznych w branży morskiej. Gośćmi byli ambasador Republiki Malty w Polsce dr Marisa Farrugia oraz ambasador Królestwa Danii w Polsce, Ole Toft. O skutkach podjęcia decyzji o budowie portu w nadmorskiej wiosce – Gdyni dokładnie w jej 100-lecie mówił Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Jacek Sadaj.

Jednym z elementów tej części obrad było podpisanie listu intencyjnego, otwierającego drogę do współpracy w organizacji wydarzeń morskich w Województwie Pomorskim pomiędzy Gdynią, Gdańskiem, Forum Gospodarki Morskiej, redakcją „Namiarów” i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. Porozumienie podpisali wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna (wcześniej zapowiedziawszy to wydarzenie), wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, prezes spółki Namiary Piotr Frankowski oraz prezes Andrzej Bojanowski i wiceprezes Paweł Orłowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Wręczona została nagroda w Konkursie Filmowym „Morze mnie kręci”. Odbyła się prezentacja krótkometrażowego zwycięskiego filmu. Tutaj laureatem został Rafał Kaczmarek z Poznania, za widziany z niespotykanej perspektywy dorastającej dziewczynki, później kobiety film „Ciekawość”.

Następnie Jacek Wiśniewski wieloletni, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska przedstawił prognostyczno-ekonomiczny punkt widzenia w referacie „Globalna gospodarka, perspektywy na lata 2022 – 2023”. Wystąpienie wyjaśniające przyczyny braku dzisiaj możliwości wyznaczenia pewnych prognoz ekonomicznych na najbliższe lata. Mówca odpowiadał później na pytanie zadawane przez uczestników z sali.

Po krótkiej przerwie wysłuchano jeszcze referatu „Sytuacja geopolityczna – implikacje dla naszego regionu” Małgorzaty Bonikowskiej, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Po tej części obrad uczestnicy udali się do udziału w poszczególnych panelach Forum. I tak:

Panel: LOGISTYKA MORSKA, lider: Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu Terramar Sp. z o.o. Moderator: Andrzej Grzelakowski. Paneliści: Maciej Bąk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Polsce, Artur Dołotto – Prezes Zarządu Gebruder Weiss, Jan Jarmakowski – Prezes Zarządu Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.
Krzysztof Laskowski – Wiceprezes Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o., Adam Żołnowski – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu – DCT Gdańsk Sp. z o.o., Bohdan Kozaczuk, Zastępca Dyrektora Zarządu COSCO Shipping Lines.
„Nowe strategiczne wyzwania w obliczu globalnego turbulentnego otoczenia”
1. Wpływ kryzysu po pandemii na zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Czy re-shoring i inteligentna restrukturyzacja tradycyjnych łańcuchów dostaw są jedynym lekarstwem na stworzenie wydajnego globalnego środowiska logistycznego?
2. Sankcje wojenne nałożone na Rosję i ich szkodliwy wpływ na porty morskie, OBOR i ruch lotniczy. Jak sobie z nimi radzić?
3. Dominująca pozycja głównych morskich operatorów kontenerowych i jej szkodliwy wpływ na inne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw: wygórowane i zawrotne stawki frachtowe przy pogarszającej się jakości usług. Czy przeciwdziałanie załadowców i spedytorów oraz regulatorów rynku może zmniejszyć silną siłę rynkową przewoźników kontenerowych?

Panel: PRZEMYSŁY JACHTOWE, lider: Tomasz Chamera, Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezydent World Sailing. Paneliści: Sebastian Nietupski – Prezes Strowarzyszenia POLBOAT, Aleksander Wicka – Kierownik działu marketingu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Dariusz Lociński – Prezes PGE Baltica, Bogusław Witkowski – Wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Alexandra Rickham – World Sailing.
Strategie zrównoważonego rozwoju wśród wybranych organizacji związanych z branżą wodniacką
1. Przykłady działań krajowych i międzynarodowych.
2. Rodzimy przemysł jachtowy wobec globalnych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych.
3. Gdynia Sailing Days jako przykład kompleksowego podejścia łączącego obecne i przyszłe wyzwania związane z gospodarką morską.

Panel: ENERGIA ODNAWIALNA, lider: Tomasz Pelc, właściciel NEXUS Consultants. Paneliści: Małgosia Bartosik – Deputy CEO WindEurope, Grzegorz Pawelec – Dyrektor Hydrogen Europe, Stanisław Lamczyk – Senator RP, Jacek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Ain Laidoja – Managing Director Estonian Association of Hydrogen Technologies.
1. „Wpływ realizacji Europejskiej Strategii Offshore oraz Europejskiej Strategii Wodorowej na zmiany zachodzące w europejskiej oraz polskiej gospodarce.”
2. Przemysł poszukujący rozwiązań związanych z zeroemisyjnością będzie szukać dostępu do taniej energii ze źródeł odnawialnych oraz taniego „zielonego” wodoru.

  • Jak to wpłynie na kierunki dostaw energii i wodoru?
  • Jak wpłynie to na lokalizację nowych inwestycji?
  • Czy trzeba będzie zredefiniować rolę portów morskich?
  • Czy przed nami jest nowa rewolucja przemysłowa podobna do „wieku pary” w gospodarce w XIX wieku?

Panel: PORTY MORSKIE, lider: Piotr Pawłowski, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. Paneliści: Jacek Sadaj – Prezes Zarządu – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Łukasz Greinke – Prezes Zarządu – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Aneta Piernicka-Szreder – Dyrektor ds. handlowych – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Paweł Zastawny – Prezes Zarządu – SPEED Sp. z o.o., Wojciech Szymulewicz – Prezes Zarządu – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o., Adam Turoń – Członek Zarządu – Viterra Polska Sp. z o.o., Grzegorz Cisoń – Dyrektor ds. Logistyki – FAKRO Sp. z o.o., Godwin Xerri – Managing Director, Combined Maritime Services Limited.
„Strategie rozwoju polskich portów morskich”
1. „Wizja długoterminowego rozwoju Zarządów Portów: Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia”.
2. „Potrzeby i oczekiwania partnerów biznesowych portów wobec polskiej infrastruktury portowej”

Panel: TECHNOLOGIE MORSKIE, lider: Adam Niklewski, Ekspert ds. dekarbonizacji i szef floty w eskploatacji w DNV. Paneliści: Piotr Kabaciński – Wartsila, Dariusz Dziedziul – MAN, Radosław Sochanowski – Kongsberg, Michał Daczuk – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Bogdan Ołdakowski – Prezes zarządu Actia Forum Sp. z o.o., Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich.

„Nowe paliwa i pomiar śladu węglowego”
1. Alternatywne paliwa okrętowe – Status i perspektywy – DNV – Ekspert ds. dekarbonizacji i szef floty w eksploatacji, Adam Niklewski
2. Nowe technologie – Postęp i Infrastruktura
3. Pomiar śladu węglowego – czy jesteśmy gotowi?
4. Perspektywa osi czasu i granice regulacyjne

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE – SEMINARIUM, Miecznik jako źródło nowych inwestycji, transferu technologii i wiedzy oraz konkurencyjnych miejsc pracy w regionie
– Podstawowe założenia programu Miecznik – Cezary Cierzan, Dyrektor Programu MIECZNIK, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
– Planowane inwestycje i modernizacje w stoczniach biorących udział w programie: PGZ SW i Remontowa Shipbuilding – Andrzej Wojtkiewicz, Zastępca Dyrektora Programu MIECZNIK (PGZ SW sp. z o. o.) i Joanna Ryngwelska, Zastępca Dyrektora Programu MIECZNIK (Remontowa Shipbuilding S.A.).
– Przykłady transferu technologii i wiedzy od partnerów zagranicznych – Babcock International, Thales. Neil Bennett – Head of Ship Build and Integration, Marine and Technology, Babcock International; Magdalena Nizik Dyrektor Krajowy Polska i Kraje Bałtyckie – Thales.
– Potrzeby rekrutacyjne programu – Przedstawiciele Konsorcjum MIECZNIK”
– „MIECZNIK” – łańcuch dostaw – Wojciech Nowodziński – Kierownik działu ds. Inżynierii i Projektowania, PGZ S.A., Biuro Zarządzania Programem MIECZNIK; oraz Maciej Fularczyk – Kierownik działu ds. Budowy i Integracji, PGZ S.A., Biuro Zarządzania Programem MIECZNIK.

Na zakończenie liderzy poszczególnych paneli dokonali podsumowania konferencji. W trakcie, podczas przerw można było podziwiać wybrane prace fotografów-amatorów, uczestników konkursu Legenda Morska (Gdyni) w Obiektywie 2022.

Tekst (korzystając z programu Forum GM) i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Regaty DeepFreeze 2022

Next

„Legenda Morska w Obiektywie”. Najlepsze fotografie nagrodzone

Zobacz również