Babcock International, międzynarodowa firma działająca w branży obronnej otworzyła wraz z partnerami Biuro Zarządzania Projektem (Project Management Office – PMO) Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ S.A.) w Gdyni. Biuro będzie nadzorować proces realizacji programu budowy fregat MIECZNIK w Polsce.

Wskazując firmę Babcock jako preferowanego dostawcę platformy i partnera strategicznego do realizacji programu MIECZNIK, Agencja Uzbrojenia wybrała tym samym w marcu bieżącego roku fregatę Arrowhead 140 spośród trzech różnych propozycji projektu platformy przedstawionych przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK.

Obecnie Babcock blisko współpracuje w Polsce z dwoma innymi brytyjskimi firmami: Thales UK i MBDA UK, rządem Wielkiej Brytanii i brytyjską Royal Navy, wspierając konsorcjum polskich stoczni i pozostałych partnerów przemysłowych zgromadzonych wokół realizacji programu MIECZNIK. Na podstawie wspólnie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia „Teamu UK”, którymi Babcock, Thales UK i MBDA UK chętnie dzielą się z polskimi partnerami programu w ramach strategicznych umów o współpracy, Konsorcjum PGZ-MIECZNIK planuje modernizację polskiego przemysłu stoczniowego poprzez transfer wiedzy i technologii z Wielkiej Brytanii.

Nowe biuro PMO zostało oficjalnie otwarte przy wsparciu i obecności przedstawicieli wszystkich partnerów programu. Na otwarciu obecni byli m.in.: Sean Donaldson, Dyrektor Zarządzający Babcock Energy and Marine, Sebastian Chwałek, Prezes PGZ S.A., Cezary Cierzan, Dyrektor Programu MIECZNIK, Daniel Bishop, Dyrektor Handlowy w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii, Defence Equipment and Support (DE&S) oraz komandor Piotr Skóra, Szef Departamentu Technologii Morskich w Agencji Uzbrojenia. W ramach programu otwarcia Biura Zarządzania Projektem odbyło się również inauguracyjne posiedzenie Komitetu Strategicznego ds. realizacji programu MIECZNIK.

Wydarzenie to stanowi kamień milowy dla „Teamu UK”, w tym firmy Babcock i jej polskich partnerów, którzy będą współpracować przy tworzeniu harmonogramu działań i podziału obowiązków w całym procesie realizacji projektu.

W nowo otwartym PMO odbyło się również pierwsze oficjalne spotkanie pomiędzy brytyjskim DE&S a Agencją Uzbrojenia, której przedstawiciel komandor Piotr Skóra podkreślił, że program MIECZNIK jest niezwykle ważny dla wszystkich zaangażowanych stron, a przede wszystkim – dla bezpieczeństwa Polski.

Program budowy nowoczesnych fregat będzie opierać się na łańcuchach dostaw w kraju i ścisłej współpracy instytucjami szkolnictwa wyższego w celu podnoszenia kwalifikacji lokalnych pracowników. Nowe PMO będzie odpowiedzialne zarówno za określenie sposobu zaangażowania lokalnych dostawców, jak i za strategię rekrutacyjną wszystkich partnerów programu, mającą na celu pozyskanie odpowiednich specjalistów do realizacji tego ważnego dla kraju programu, a także wyspecjalizowanych oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy wesprą zespoły działające już w Polsce.

Babcock podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc stworzyć w Polsce „stocznie przyszłości”. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciom firmy w kwestii budowania okrętów wojennych, inwestowania w modernizację obiektów stoczniowych i wprowadzania zaawansowanych metod produkcji. Przykładem tych działań jest stocznia w Rosyth, zmodernizowana w celu budowy fregat Type 31 Inspiration Class dla brytyjskiej Royal Navy, na których bazuje projekt fregaty Arrowhead 140.

Zarówno PGZ Stocznia Wojenna, jak i Remontowa Shipbuilding S.A., gdzie będą budowane fregaty, to solidne fundamenty, na których Babcock i członkowie Konsorcjum PGZ-MIECZNIK będą budować nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do aktualnych wymagań oraz tych, które będzie stawiała przed nimi przyszłość.

Sebastian Chwałek, Prezes PGZ S.A.: „Nie można przecenić tego, jak ważne dla bezpieczeństwa Polski będą te trzy fregaty. Otwarcie biura PMO jest bardzo istotne dla całego programu, ponieważ daje nam wspólne centrum dowodzenia programem, gdzie możemy współpracować, współdziałać i budować nasz zespół. Już teraz w ramach Konsorcjum PGZ-MIECZNIK i przy wsparciu kolegów z Wielkiej Brytanii jesteśmy bardzo zgrani. Dzięki ciągłej i stale rosnącej determinacji wiem, że Konsorcjum i nasi brytyjscy partnerzy mogą osiągnąć wielkie rzeczy”.

Will Erith, Chief Executive Marine, Babcock International Group: „Budujemy zespół, który będzie współpracować w Polsce, wspierać naszych polskich partnerów i dostarczy Polskiej Marynarce Wojennej trzy sprawdzone, niezawodne i adaptowalne fregaty. Jest to ważny etap programu, a PMO wspiera rozwój wysoce skoordynowanego zespołu, skoncentrowanego na realizacji tego programu”.

Wojciech Nowodziński, Kierownik Projektu Programu Miecznik w PGZ SW: „Program MIECZNIK to wielka szansa dla lokalnych dostawców i całego regionu. To także nowy etap w historii PGZ Stocznia Wojenna — ten projekt to idealny sposób na uczczenie 100-lecia naszej stoczni, które odbędzie się 24 czerwca tego roku. Zbudowanie tych fregat to najlepszy sposób na otwarcie kolejnego stulecia pracy przy dostarczaniu wysokiej klasy rozwiązań dla Marynarki Wojennej RP i naszych pozostałych partnerów”.

O programie Miecznik

Program Miecznik to nie tylko budowa okrętów wojennych — to także strategiczne partnerstwo między Polską a Wielką Brytanią w sektorze obronnym i szansa na współpracę przemysłową i modernizację przemysłu stoczniowego w Polsce poprzez rozbudowany transfer wiedzy i technologii. Jego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i obrony Polsce oraz w całym regionie Morza Bałtyckiego, a także zapewnienie strategicznych zdolności obronnych Marynarce Wojennej RP zintegrowanych z centralnym systemem obrony powietrznej kraju. Na początku marca br. Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej wybrała Arrowhead 140 (AH140) od firmy Babcock spośród trzech zaproponowanych wstępnie przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w lipcu 2021 roku ofert na dostarczenie projektu platformy okrętowej.

Zamówienie przez Agencję Uzbrojenia trzech fregat od Konsorcjum kierowanego przez PGZ w ramach programu MIECZNIK zapewni Polsce pozyskanie suwerennych zdolności do zwalczania zagrożeń zarówno powietrznych, jak i morskich w celu zabezpieczenia polskich interesów morskich i oceanicznych, a także do wspierania przez Polskę działań operacyjnych na morzu w ramach członkostwa Polski w NATO.

Firma Babcock zapewni Konsorcjum PGZ-MIECZNIK szerokie wsparcie w budowie trzech fregat opartych o projekt AH140 w polskich stoczniach, przez lokalnych pracowników i ze znacznym udziałem polskich dostawców i przy wykorzystaniu globalnego łańcucha dostaw firmy Babcock.

Wskazując firmę Babcock jako dostawcę projektu platformy dla swojego programu fregat, Polska jest kolejnym krajem po Wielkiej Brytanii i Indonezji, które wybrały platformy AH140 jako projekt bazowy dla realizacji własnych programów budowy fregat odpowiednio w 2019 i 2021 roku.

Firma Babcock współpracuje ściśle z rządem Wielkiej Brytanii, promując eksportowy wariant fregaty AH140 i jej zdolności interoperacyjne pośród marynarek wojennych na całym globie. Podstawową zaletą fregaty AH140 jest to, że jej projekt bazowy można skonfigurować tak, aby spełniała szeroki zakres wymagań dotyczących działań operacyjnych na morzu, bez względu na to, gdzie na świecie są one prowadzone.

* * *

Babcock jest międzynarodową firmą działającą w branży lotniczej, obronnej i bezpieczeństwa, której najważniejszym obszarem działalności jest sektor morski, świadczącą usługi o wartości dodanej w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, Australii i RPA. Pomagamy klientom w Wielkiej Brytanii i na całym świecie w zwiększaniu możliwości, niezawodności i dostępności ich najbardziej kluczowych możliwości.

Mateusz Rolewski, Cook Communications, Account Manager

Zdjęcia: materiały prasowe PGZ SA

Previous

Przetarg na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni ogłoszony

Next

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Zobacz również