Został ogłoszony przetarg na prace przygotowawcze dla połączenia drogowego portu w Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta w ciągu S6, czyli dla tzw. Drogi Czerwonej. Droga Czerwona poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona wpisuje się w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnę, że w ramach CPK przewidziano nie tylko budowę lotniska centralnego dla Polski i naszego regionu Europy, ale także stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, w którego skład wejdą linie kolejowe i nowe odcinki dróg, zapewniające dostęp do bałtyckich portów – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Kluczowe połączenie z portem w Gdyni

Po zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji i podpisaniu porozumienia o finansowaniu budowy Drogi Czerwonej przez Centralny Port Komunikacyjny, GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy prac przygotowawczych. W przyszłości Droga Czerwona połączy istniejącą już sieć dróg szybkiego ruchu z rozwijającym się portem w Gdyni.

Przedmiot zamówienia

Projektant wyłoniony w postępowaniu będzie musiał wykonać dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki, o łącznej długości ok. 9 km, tj.:

1:   węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II,

2:   węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia ‘70,

3:   węzeł Ofiar Grudnia ‘70 – węzeł Terminal Promowy.

Dla pierwszego odcinka przyszły wykonawca będzie musiał przygotować Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

Czas realizacji umowy to 18 miesięcy na dokumentację, następnie nastąpi jej weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie przez inwestora. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule Projektuj i buduj.

Na oferty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 19 lipca 2022 r.

Jak informował minister: Trwają ostatnie prace na Trasie Kaszubskiej. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata tego lata będą mogli pojechać kierowcy – współczynnik przejezdności dla tego głównego odcinka zostanie osiągnięty. (…) Kolejna inwestycja – Droga Czerwona – tutaj w tempie niezwykle szybkim, właśnie wczoraj rozpoczął się przetarg na wykonanie dokumentacji przygotowawczej, projektowej Drogi Czerwonej. (…) Przewidujemy ok. półtora roku (o ile nic nie stanie na przeszkodzie) na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, następnie wniosek o decyzję środowiskową (tutaj bardzo sprawne zaopiniowanie wynosi ok. pół roku), kolejny rok to m.in. decyzja lokalizacyjna – to może zająć od 2,5 do 3 lat. Potem przetarg na „Zaprojektuj i zbuduj”. W bardzo optymistycznym wariancie Droga Czerwona może powstać w okresie 6 lat. Odpowiadając na kolejne pytanie o granicę „widełek” optymizmu: Mogą powstać różnego rodzaju procesy odwoławcze, przykładowo od decyzji środowiskowej, przeprowadzane przez sądy, co może zająć ok 2-3 lat (w wariancie pesymistycznym) – zakładamy, że to są rzadkie zdarzenia – dobrze przygotowany wniosek, dobrze przeprowadzona procedura dot. decyzji środowiskowej powoduje, że jeżeli takie odwołanie nastąpi – to będzie szybko rozpatrywane. Logiczną konsekwencją zadawanych pytań było dotyczące Trasy Kwiatkowskiego, dzisiaj postrzeganej jako trudnej, często uciążliwej i stanowiącej zagrożenie, jednocześnie będącej najważniejszą drogą wyjazdową z Portu Gdynia: Trasa Kwiatkowskiego jest jednym z problemów, które mamy, jest drogą w zarządzie miasta Gdyni i o szczegółowe plany najlepiej pytać zarządcę. Natomiast faktem jest, że poszczególne jej sekcje i części trasy, zbudowane w latach 70. są mocno wyeksploatowane, nie grozi to zawaleniem się czy jakąś katastrofą budowlaną, natomiast trzeba się liczyć z tym, że co jakiś czas nastąpi konieczność wyłączenia jakiejś jej sekcji dla poddania remontowi. (dop. red. CS)

Droga Czerwona

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Poprawi też dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli.

Szymon Huptyś, Rzecznik prasowy, Ministerstwo Infrastruktury

Zdjęcia i rozmowa: Cezary Spigarski

Previous

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa obchodzi 20. jubileusz służby

Next

BABCOCK współtworzy biuro zarządzania projektem dla polskiego programu budowy fregaty miecznik

Zobacz również