Kolejne spotkanie hubów Bałtyckiego Klastra Morskiego i kosmicznego należało do koordynatorów. Choć ze względu na pandemię liczba gości była mocno ograniczona, to w Gdyni udało się zebrać reprezentatywne grono. Bałtycki hub produkcji statków zeroemisyjnych, którego koordynatorem jest CRIST, zorganizował wraz zarządem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego spotkanie hubów zorientowanych na rozwiązania na rzecz zielonej gospodarki. Gospodarzami spotkania byli Jacek Milewski, dyrektor finansowy, członek zarządu Crist i Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny działa jako klaster hubów. Oferta statków zeroemisyjnych wsparta jest kompleksowymi rozwiązaniami zasilania i obsługi z lądu oraz magazynami energii. Klaster zapewnia wsparcie prawne i finansowe. Nauka łączy siły z biznesem. Firmy duże wspierają średnie i małe. Wdrażamy technologie informatyczne, sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.

W Gdyni spotkali się przedstawiciele pomorskich hubów działających w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. BALTIC ZEV INNOVATION HUB, którego koordynatorem jest CRIST, reprezentowali dyrektorzy Jacek Milewski i Bartłomiej Kopczewski. BALTIC ICT & AI Hub, który koordynuje CADOR, reprezentowany był przez prezesa Grzegorza Kozłowskiego. BALTIC GREENTECH Hub, którego koordynatorem jest Grupa Technologiczna ASE, reprezentowany był przez prezesa Dariusza Jachowicza i Jakuba Roszkiewicza, szefa kontraktacji i zakupów z Biprografu, działającego w Grupie ASE.

Hub z innowacyjnym potencjałem

Celem spotkania jest zainicjowanie nowych projektów wynikających z naszych kompetencji – mówił dyrektor Jacek Milewski otwierając spotkanie. Dlatego do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy biuro projektowe StoGda (reprezentował Zbigniew Cwalina) i firmę Cador (Grzegorz Kozłowski), firmę Hydromega (prezes dr inż. Zbigniew Zienowicz), An-Elec (dyrektor Piotr Toczko) oraz przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego (prorektor prof. Tomasz Tarasiuk) oraz Instytutu Oceanotechniki Politechniki Gdańskiej (prof. Zbigniew Korczewski), który działa w ramach niedawno utworzonego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Takie grono firm w hubie ZEV Innovation zapewnia dostarczanie na rynek kompleksowych rozwiązań związanych z projektowaniem i produkcją statków bezemisyjnych oraz systemów ich zasilania energią lub bunkrowania z lądu, łącznie z automatycznym cumowaniem i podłączaniem do systemów ładowania – podkreślił Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC – Baltic Sea and Space Cluster).

To nasze kolejne spotkanie w gronie, który ma duży potencjał innowacyjny i już ze sobą współpracuje i realizuje wspólne projekty – podkreślił kpt ż.w. Alfred Naskręt, wiceprezes zarządu Klastra BSSC, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. Szkoła kształci zarówno na poziomie technicznym jak i menedżerskim. M.in. prowadzi kursy Human Element Leadership and Management (HELM). Są to kursy poświęcone szkoleniu umiejętności przywództwa i zarządzania ludźmi. Ich programy zostały przygotowane w oparciu o kursy modelowe IMO oraz wymagania konwencji STCW 78 z poprawkami oraz STCW Code i dostosowane do wymagań i oczekiwań poszczególnych klientów.

Huby zapewnią realizację FIT for 55

W czasie konferencji FIT for 55 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, która odbyła się w dniu wczorajszym poruszono praktycznie wszystkie tematy związane z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań w transporcie morskim – informował zebranych Mateusz Kowalewski, wydawca GospodarkaMorska.pl, który prowadził panele w czasie konferencji zorganizowanej przez Polski Rejestr Statków i UM w Gdyni.

Grupa Technologiczna ASE posiada zarówno potencjał projektowy jak i wykonawczy w zakresie technologii związanych z bezpieczeństwem i rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury gospodarczej. ASE ma potencjał w projektowaniu i wykonywaniu rozwiązań przemysłowych pozwalających na wykorzystanie wodoru, a niedawno uruchomiła magazyn energii – informował prezes Dariusz Jachowicz.

Dodajmy, że Grupa ASE specjalizuje się we wdrożeniach i zintegrowanych rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem przemysłowym na najwyższym światowym poziomie w oparciu o własne know-how. Wykorzystuje również rozwiązania renomowanych dostawców światowych. Grupa ASE posiada doświadczenie, wiedzę i kompetencje by koordynować działania hubu GreenTech, którego zadaniem jest oferowanie rozwiązań kompleksowych pozwalających na zarządzanie energią i zapewnienie jej wysokiej jakości.

Duzi i mali łączą wiedzę i biznes

Istotą hubów jest to, że duże firmy włączają małe do współpracy. Nieocenione tutaj jest doświadczenie biura projektów BIPRORAF, które wykonuje kompleksowo wielobranżowe projekty i różnego rodzaju opracowania dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego, petrochemicznego, gazownictwa, energetyki i innych branż. BIPRORAF zapewnia kompleksową realizacji obiektów w formule GRI.

W profil hubów GreenTech oraz ZEV Innovation znakomicie wpisuje się firma Byotta, jeden z najmłodszych członków klastra, ale z dużym potencjałem innowacyjnym.

Opracowaliśmy autorski moduł baterii litowo-jonowej 12V (magazyn energii) umożliwiający budowę banków energii do 48V. System wyposażony jest w autorską elektronikę (battery management system – BMS) i oprogramowanie sterujące stworzone przez inżynierów Byotta – mówił o najnowszym produkcie firmy Marcin Smentoch, współzałożyciel i prezes zarządu Byotta.

Łączymy ICT, AI, VR

Bez informatyki, sztucznej inteligencji, blockchain, połączeń satelitarnych czy wirtualnej rzeczywistości nie da się rozwiązać współczesnych problemów przemysłów morskich.

Projektowanie i produkcja statków i instalacji offshore, zarządzanie portami i statkami, organizacja globalnych i lokalnych łańcuchów logistycznych, monitorowanie zanieczyszczeń i ich usuwanie wspomagane jest najnowszymi technologiami ICT.

Baltic Hub ICT & AI koncentruje się na integracji kompetencji firm informatycznych i wykorzystujących narzędzia informatyczne. Mają one wiedzę i kompetencje, które mogą zostać wykorzystane w przemysłach morskich i kosmicznych.

W tym obszarze kilka firm działających w klastrze pozyskało już środki z projektu GALATEA, który finansowany jest z programu Horyzont 2020. Kilka innych zgłosiło się do konkursów mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencje, wirtualną rzeczywistość i inne narzędzia informatyczne. Firmy wzajemnie się wspierają wykonując oprogramowanie wykorzystywane przez firmy z klastra lub jego otoczenia.

Na przykład członek Klastra BSSC Flint Systems produkuje symulatory wykorzystujące VR, które użytkuje Centrum Nowych Kompetencji (CNK). Dzięki narzędziom opracowanym przez Flint Systems, CNK prowadzimy na światowym poziomie kursy i szkolenia dla branży portowej, budowlanej, logistycznej, transportowej, offshore. Są to kursy klasy wykorzystujące technologie VR+AR.

Bliźniaki w hubie

Nasza współczesna rzeczywistość to cyfrowe bliźniaki – podkreśla Grzegorz Kozłowski, prezes CADOR Consulting i koordynator bałtyckiego hubu ICT & AI. Należy to podkreślić, że Cador swoje narzędzia i oprogramowania wykorzystuje nie tylko w celach biznesowych ale również udostępnia studentom Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Istota działania hubów polega na tym by pozycjonować się na rynku z całościowymi rozwiązaniami, a nie z pojedynczymi projektami – wyjaśniał dr Michał Igielski, odpowiedzialny w Klastrze za realizację projektu ZEVInnovation, w którym Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny wraz z partnerami z Norwegii i Chorwacji tworzy hub produkcji statków zeroemisyjnych.

Ważną aktywnością Klastra jest to, że do hubów i projektów włączane są również małe i średnie firmy, które mają duży potencjał innowacyjny ale jeszcze nie wypłynęły ze swoimi produktami na szerokie wody.

Euro dla firm innowacyjnych i świadomych rynku

Dla firm mających ciekawe pomysły, innowacyjne rozwiązania i umieją pisać dobrze projekty nie brakuje środków w programach Unii Europejskiej i innych funduszach. Polskie mikro, małe i średnie firmy mają często świetne pomysły, którymi nie umieją zainteresować partnerów zagranicznych.

W tworzeniu powiązań międzynarodowych istotną rolę ogrywa udział w takim projekcie jak Galatea – mówi Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Zarządu BSSC, odpowiedzialny za realizację projektu w Polsce. Udział w projekcie umożliwia polskim partnerom nawiązać międzynarodowe kontakty i uczy współpracy w projektach. Pozwala również pozycjonować własne rozwiązania poza Polską.

Z doświadczeń w realizacji projektu Galatea widać wyraźnie, że nasi inżynierowie nie posiedli wiedzy i umiejętności pisania projektów. Mają dobre pomysły, których nie umieją komercjalizować, przekształcać w produkt marketingowy i co najważniejsze zamieniać rozwiązania techniczne na rozwiązania biznesowe.

Ważne spostrzeżenie, duża część firm działających w hubach usytuowana jest w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii – zauważyła Anna Różycka, dyrektor Bałtyckiego Portu Nowych Technologii Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wszechstronne wsparcie innowatorów

W czasie dyskusji okazało się, że wiele firm współpracuje z partnerami z Chin. Dlatego istotny był udział w spotkaniu dr Magdaleny Łągiewskiej, dyrektor Instytutu Konfucjusza w UG. Szczególnie istotne jest doświadczenie dr Łągiewskiej w zakresie arbitrażu i mediacji oraz podpisywania umów z partnerami z Chin.

Firmy mogą również liczyć ze strony klastra na wsparcie prawne ze strony hubu prawno-finansowego i bałtyckiego centrum mediacji gospodarczych, kierowanego przez Barbarę Matysiak.

Mediacje gospodarcze zapewniają poufność w rozwiązywaniu sporów w przeciwieństwie, do rozpraw w sadach, czy działań arbitrażowych – podkreśliła Barbara Matysiak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Klastra i stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie.

Działalność hubu prawno-finansowego BSSC koordynowana jest przez mecenasa Mateusza Romowicza z Legal Marine i wspierającego go Piotra Witka z MOORE Polska. Wsparcie z zakresu prawa europejskiego zadeklarowała hubom dr Magdalena Konopacka, ekspert ds. prawa europejskiego, kierująca zespołem prawnym w Klastrze.

Bałtyk bez broni i chemii

Ważnym gościem spotkania był ambasador dr Zdzisław Rapacki, reprezentujący Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS). W latach 2004-2010 był on ambasadorem RP przy Biurze ONZ w Genewie, Konferencji Rozbrojeniowej i innych organizacjach. W latach 2008-2009 – przewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komitetu Całości negocjującego rezolucję w sprawie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W 2006 r. przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej.

Udział w spotkaniu hubów Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego to kontynuacja inicjatywy, którą zainicjował ambasador Krzysztof Paturej, Prezes ICCSS. Chodzi o utworzenie w Trójmieście międzynarodowego ośrodka, który integrować ma działania związane z utylizacją zatopionej w morzach i oceanach broni chemicznej.

Po konferencji zorganizowanej przez portal GospodarkaMorska.pl Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny postanowiła wesprzeć inicjatywę. Ambasador Rapacki miał okazję zapoznać się z potencjałem firm klastra zorientowanych na działania proekologiczne. W czasie spotkania prezes Bartosz Jakusz poinformował o dzisiaj stosowanych rozwiązaniach pozwalających na utylizację amunicji. Firma Jakusz ma tu już sprawdzone i stosowane technologie.

Mamy kompleksowe rozwiązania

Po prezentacji członków hubów, uczestnicy spotkania skoncentrowali się na propozycjach wspólnych projektów. W czasie rozmów w grupach roboczych rozważono kilka wspólnych kierunków działań. W czasie spotkania wszyscy wykazali chęć współpracy.

Duże firmy otwarte są na wspieranie i kooperację z firmami małymi i średnimi. Prof. Tomasz Tarasiuk z Uniwersytetu Morskiego oraz prof. Zbigniew Korczewski z Instytutu Oceanotechniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zadeklarowali kontynuację współdziałania z przemysłem odwołując się do swoich doświadczeń w pracy dla biznesu.

Ustalono, że huby w tej chwili mogą na rynku krajowym i międzynarodowym oferować kompleksowe rozwiązania na poziomie światowym we wszystkich ważniejszych obszarach wytyczonych przez FIT for 55.

Marek Grzybowski

Zdjęcia: materiały prasowe BSSC, Marek Grzybowski, Cezary Spigarski

Previous

Wilgotne oczy Generała … 102. rocznica zaślubin z morzem w Pucku

Next

5 lat współpracy z francuską stocznią Chantier de l'Atlantique

Zobacz również