Biznesowe spotkanie HUBów produkcji statków zeroemisyjnych, ISC & AI i HUBu wodorowego Portu Gdynia odbyło się 18 stycznia w Gdyni. Przedstawiciele biznesu, naukowcy, marynarze i specjaliści od marketingu spotkali się by wypracować nowe projekty biznesowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Chodzi o wykorzystanie synergii i potencjału innowacyjnego firm Polskiego Klastra Morskiego i technologii kosmicznych w wypracowaniu przewagi konkurencyjnej polskich firm gospodarki morskiej na rynku międzynarodowym. Zamiast listów intencyjnych i porozumień, członkowie klastra podejmują konkretne działania w celu generowania projektów biznesowych na rynku międzynarodowym.

Aktywność członków klastra pozwoliła na utworzenie grup o wysokim potencjale innowacyjności. 18 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie członków klastra mające na celu przekształcenie wiedzy, umiejętności i kompetencji naszych inżynierów, ekonomistów, prawników, naukowców w konkretne produkty i usługi. Spotkanie praktyków biznesu i naukowców miało więc w styczniu charakter roboczy.

Spotkanie ekspertów

Podczas spotkania dyskutowano już nie na poziomie prezesów firm, ale w gronie ekspertów posiadających doświadczenia i kompetencje w tworzeniu nowych rozwiązań rynkowych, produktów i usług o wysokim potencjale innowacyjności. Dlatego na spotkanie zarząd Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (Baltic Sea & Space Cluster – BSSC) zaprosił reprezentantów różnych dziedzin. W efekcie udało się dokonać dyfuzji wiedzy z różnych dziedzin.

Spotkanie odbywało się z udziałem silnej reprezentacji Działu Badań i Rozwoju Technologii Zarządu Morskiego Portu Gdynia z Beatą Szymanowską. A zaznaczmy, że Port Gdynia jest niezwykle aktywny we wdrażaniu innowacji, choć już niedługo będzie obchodził 100-lecie powstawania.

Uczestnicy spotkania poinformowali o swoich dokonaniach i kompetencjach. Przedstawili doświadczenie zdobyte w czasie realizowanych dotąd projektów i proponowali nowe pola współdziałania. Wymieniano się również uwagami na temat wykorzystania naszej wiedzy w projektach międzynarodowych, zdobywaniu nowych rynków, wprowadzania w polskiej gospodarce morskiej innowacji technicznych, organizacyjnych i marketingowych.

Przekształcić wiedzę w biznes

Dyskutowano o tym jak wykorzystać popyt na nową wiedzę w rozwijających się przemysłach morskich, w tym dynamicznie rosnącym popycie na technologie informatyczne, wykorzystanie paliw alternatywnych, działań na rzecz ochrony środowiska, rozwoju energetyki pozyskującej prąd ze źródeł ekologicznych, edukacji dla potrzeb rozwijających się nowych przemysłów morskich.

Naszym celem jest wypracowanie wspólnych projektów zapewniających wykorzystanie potencjału naszych hubów do wzmocnienia na rynku firm polskiej gospodarki morskiej – mówił prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, szef zespołu BSSC ds. inteligentnych specjalizacji. Dzisiejsze spotkanie ma na celu integrację kompetencji i wiedzy z różnych dziedzin. Chodzi o to, by oferować na rynku kompletny produkt, wsparty wiedzą z zakresu informatyki, nowych paliw i źródeł energii, a także wiedzą prawniczą, finansową i marketingową na najwyższym poziomie.

Posiadamy kompetencje na skalę międzynarodową

Posiadamy kompetencje, które są wysoko oceniane w światowej gospodarce morskiej – mówił kpt. ż.w. Alfred Naskręt, członek zarządu BSSC, Dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. Przedstawiciele światowych armatorów uznają nasze dyplomy. Od wielu lat szkolimy specjalistów do obsługi platform wiertniczych i na statki, które je obsługują. Ponad 10 lat prowadzimy szkolenia fachowców wykorzystywanych przez światowe firmy budujące farmy wiatrowe na Morzu Północnym. Szkolimy żeglarzy zawodowych, a nasze dyplomy uznawane są przez wszystkich armatorów operujących takimi statkami. Przedstawiciel Lloydsa stwierdził niedawno, że posiadamy największą paletę kursów dla ludzi morza.

Dobór członków do naszego klastra i hubów nie jest przypadkowy – mówił Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Zarządu Klastra odpowiedzialny za realizację projektu Galatea – Blue Growth Accelerator, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Z dotychczasowych doświadczeń widzimy, że polskie firmy nie mają takiej wprawy w pisaniu projektów, jak firmy naszych partnerów, klastrów morskich i informatycznych z Francji, Hiszpanii, Grecji czy Rumunii. Huby mają pomóc naszym małym i średnim firmom w upowszechnianiu doświadczeń, a udział w projekcie Galatea w pozyskaniu środków na rozwój i umiędzynarodowieniu polskich produktów i usług.

Popyt na inteligentne rozwiązania

Pozyskane w projekcie Galatea środki wraz z partnerami zagranicznymi wykorzystujemy do opracowania systemu, w którym wykorzystujemy Blockchain do obsługi i wsparcia firm działających w gospodarce morskiej – mówi Agata Kukwa z DAC. DIGITAL.

Podkreślmy, że na realizację projektu zespół otrzymał 120 tys. euro, jego liderem jest polska firma, a projekt w czasach skokowego popytu na rozwiązania informatyczne ma perspektywy szerokiego zastosowania nie tylko w logistyce morskiej ale również w branży motoryzacyjnej.

Co ważne, o potencjale wiedzy polskiej firmy i jej kompetencjach dowiedzieli się tak znaczący partnerzy, jak: Aerospace Valley, najsilniejszy w Europie Klaster Aeronautyczno-Kosmiczny oraz Le Pôle Mer Méditerranée, najsilniejszy klaster morski w regionie Morza Śródziemnego.

Duże firmy wspierają małe

Polskie małe firmy mogły zaistnieć w projekcie Galatea dzięki wsparciu Zarządów Portów Gdańsk i Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście i Związku Małych Portów Morskich, stoczni Crist i Nauta. Stocznie i porty zgłosiły potrzeby na innowacyjne rozwiązania, które teraz są przedmiotem projektów realizowanych przez polskie i zagraniczne małe firmy.

Jest też wymiar marketingowy udział w tym flagowym projekcie Horyzontu 2020. Dzięki projektowi Galatea wiedza o umiejętnościach polskiej firmy dotarła do około 1700 członków i partnerów działających w klastrach uczestniczących w projekcie Galatea. A są tu partnerzy o silniej pozycji w swoich regionach.

Z Francji: Pôle Mer Méditerranée – Toulon Var Technologies (lider projektu) oraz Aerospace Valley; Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena z Grecji; Z Hiszpanii: Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi (Spain) oraz Fundació Eurecat i Catalan Water Partnership; z Rumunii Asociatia Cluj IT, a z Polski Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. W tym przypadku doceniono aktywność polskiego klastra w międzynarodowych projektach regionu Morza Bałtyckiego.

Integrujemy lokalnie, działamy globalnie

Huby zostały stworzone po to, by odejść w firmach od myślenia branżowego i sprzedażowego, a w uczelniach od edukacji dla edukacji, a badań naukowych w celu zdobywania punktów i cytowań. W hubach chodzi o integrację wiedzy i potencjałów ludzi aktywnych, o dobrą komunikację między nauką i przemysłem, między dużymi i małymi firmami. W tym zakresie można wykorzystać sprawdzone rozwiązania komunikacji marketingowej, którą powszechnie utożsamia się głównie z reklamą.

Właśnie na aspekty marketingowe zwrócił uwagę Marcin Więckowski, prezes Whizbrand, który podkreślał w czasie spotkania, że procesy biznesowe wymagają wsparcia marketingowego. Nawet silna marka potrzebuje nieustannego pozycjonowania. Działanie strategiczne hubów wymaga marketingu strategicznego.

Nowopowstałe huby tworzą nie tylko nową jakość na rynku polskim, ale również nową formułę działania polskich firm gospodarki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego i na rynku międzynarodowym. A to wymaga kreatywnych i długofalowych kampanii marketingowych całych grup firm oferujących rozwiązania kompleksowe ale i różnorodne.

Dlatego nieprzypadkowo w spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Netka, wydawca i redaktor portalu Pulsarowy.pl oraz Cezary Spigarski, redaktor portalu OficynaMorska.pl, a także wydawca wielu książek o Polsce Morskiej i ludziach gospodarki morskiej oraz „Nautologii”, periodyku Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

A w działaniu na rynku Unii Europejskiej obok marketingu niezwykle ważna jest znajomość prawa europejskiego, w czym wspomaga huby, dr Magdalena Konopacka, ekspert ds. prawa Unii Europejskiej, prowadząca zespół prawny w BSSC.

Siła w hubach i ich integracji

Klaster przekształcił się w specjalistyczne huby. Jednym z najważniejszych jest hub statków zeroemisyjnych (Baltic ZEV Innovation HUB). Drugi to hub informatyczny i sztucznej inteligencji (ICT & AI), w którym działają firmy wykonujące unikalne rozwiązania przy wsparciu środków z projektu Galatea. Niedawno Zarząd Morskiego Portu Gdynia powołał HUB Wodorowy. Eksperci tych trzech hubów spotkali się, by przedyskutować wspólne działania.

– HUB ZEV Innvation rozwinął się jako wsparcie i kontynuacja projektu realizowanego przez BSSC wraz z partnerami z Norwegii i Chorwacji – wyjaśnił dr Michał Igielski, prowadzący projekt w imieniu Klastra. Jego koordynatorem jest Jacek Milewski, dyrektor finansowy i członek zarządu Crist, a w skład wchodzą polskie firmy mające wiedzę i potencjał w projektowaniu i produkcji urządzeń do tego typu jednostek.

Co więcej okazało się, że członkowie Bałtyckiego Klastra Morskiego mogą się włączyć w konstruowanie układów lądowych zapewniających magazynowanie energii lub paliw alternatywnych i zasilanie statków elektrycznych energią z lądu lub bunkrowanie paliwami alternatywnymi.

Dostrzegamy to, że koordynatorzy hubów i część działających w nich firm usytuowanych jest w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii – zwróciła uwagę Anna Różycka, Zastępca Dyrektora, Dział Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Rozwiązania kompleksowe

Port Gdynia w pełni opanował bunkrowanie statków, których silniki zasilane są gazem. Na koncie jest już doświadczona załoga i wdrożone są procedury bezpiecznego bunkrowania LNG – poinformował Michał Datczuk z Działu Badań i Rozwoju Technologii Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Grupa Technologiczna ASE jest w stanie zbudować magazyn energii, który może być wykorzystywany zarówno na lądzie jak i na statku z napędem elektrycznym.

– W Dziale Badań i Rozwoju Technologii zajmujemy się nie tylko zastosowaniem wodoru ale również możliwością bunkrowania statków innymi rodzajami paliw oraz całym szeregiem innowacji, które są niezbędne w nowoczesnym porcie – mówiły Beata Szymanowska i Marta Ostoja-Starzewska.

Cenną inicjatywą jest chęć włączenia się do działania w Hubie ZEV oraz Hubie wodorowym firmy TSG Solutions Polska. – TSG Solutions posiada doświadczenie w budowie stacji paliw, które można wykorzystać również w praktyce morskiej – mówiła Anna Kufel, specjalista w TSG, firmy która na bieżąco współpracuje z innym członkiem BSSC, Grupą ASE. Przydatna w tym hubie będzie również wiedza Macieja Spigarskiego, którego firma zajmuje się produkcją paliw kosmicznych.

Tak więc hub statków zeroemisyjnych posiada potencjał, by oferować kompleksowe rozwiązania, projektowanie i budowę statków zeroemisyjnych oraz projektowanie i instalacje systemów zasilania takich jednostek z lądu. Bez względu, czy jest to zasilanie energią elektryczną, LNG, wodorem, amoniakiem, czy metanolem. I ten potencjał udało nam się zintegrować w hubie Bałtyckiego Klastera Morskiego i Kosmicznego.

Smart to nie tylko informatyka

Grupa firm informatycznych działa w BALTIC ICT & AI HUB, którego koordynację powierzono Grzegorzowi Kozłowskiemu, prezesowi CADOR. Firmy działające w tym hubie oferują rozwiązania portom i terminalom, stoczniom i ich kooperantom, umożliwiają działanie w formie wirtualnego przedsiębiorstwa, w globalnej sieci lub po prostu korzystanie z narzędzi udostępnianych przez programistów i informatyków.

Firmy z klastra również się wzajemnie wspierają wykonując wspólnie produkty, które pozwalają na ich wykorzystanie na rynku światowym. Właśnie w Baltic ICT & AI HUB działają małe firmy informatyczne, które projektują wraz partnerami rozwiązania, które będą zastosowane w portach europejskich i światowej logistyce morskiej.

Również wewnątrz hubu rozwija się twórcza współpraca. Maciej Knitter z Flint Systems poinformował, że jego firma produkuje różnego typu symulatory wykorzystujące VR, a jeden z tych systemów użytkuje Centrum Nowych Kompetencji (CNK).

Dzięki narzędziom opracowanym przez Flint Systems, prowadzimy w CNK kursy i szkolenia dla branży portowej, budowlanej, logistycznej, transportowej, offshore. Są to kursy klasyczne i wykorzystujące technologie VR+AR – mówił Tomasz Lisiecki, prezes CNK i wyjaśnił, że dzięki wykorzystaniu VR absolwenci kursów są wszechstronnie przygotowani do obsługi urządzeń przeładunkowych w terminalach na całym świecie, a także sprzętu budowlanego, logistycznego i offshore. (O CNK poczytaj więcej – kliknij).

Huby z potencjałem

Huby mają potencjał, by zajmować się nie tylko dyfuzją wiedzy ale wykorzystywać ją do realizacji kompletnych projektów na rynkach międzynarodowych – mówił dr Zdzisław Długosz, szef zespołu BSSC ds. bezpieczeństwa i transferu wiedzy, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem.

Po ogólnej prezentacji prowadzono bezpośrednie rozmowy nt. wspólnych działań. Uczestnicy zaplanowali już kolejne bezpośrednie spotkania mające na celu integrację działań firm z różnych hubów. W czasie spotkań w mniejszych grupach przewijała się jedna istotna myśl, że wspólne działanie firm stowarzyszonych w Klastrze zwiększy naszą przewagę konkurencyjną. W wykorzystaniu technologii informatycznych, sztucznej inteligencji i narzędzi VR+AR nie odstajemy od świata.

Przenikanie się rozwiązań stosowanych w przemysłach morskich i wykorzystanie technologii ICT i kosmicznych ma miejsce również klastrze BSSC. Wiele działań prowadzonych jest w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym i Bałtyckim Porcie Nowych Technologii. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera BSSC i zapewnia przestrzeń do aktywności wielu członków klastra.

Reprezentanci uczelni, szkół, firm, organizacji, instytucji w czasie kolejnego spotkania klastra przedstawili swe działania na wielu polach. Nastąpiło zacieśnienie współpracy na rzecz polskich przemysłów morskich, w tym budowy farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Podsumowując spotkanie jednym zdaniem można stwierdzić, że branżowo kontrolujemy sytuację. Potrzeba tylko nam tylko rozwoju kooperacji w zespołach interdyscyplinarnych, odwagi w pisaniu projektów i większej aktywności marketingowej.

Tekst: Marek Grzybowski

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Powstał Departament Rybactwa w Wodach Polskich

Next

Terminal Promowy w Świnoujściu przyjmie największe promy pływające po Bałtyku

Zobacz również