W czwartek 24 listopada, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej przejęli władzę w Uczelni. Wszystko odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Podchorążego, który miał miejsce na placu apelowym AMW. Uroczystość rozpoczęto się o godz. 16.00.

Podczas uroczystości najlepsi studenci wojskowi zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej oraz godne reprezentowanie Uczelni.  W trakcie obchodów wystawiono posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, gdzie złożone zostały kwiaty. Ponadto delegacja podchorążych zapaliła znicze przy Tablicach upamiętniających Poległych i Pomordowanych  Podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także objęli służbę oficera dyżurnego AMW.

29 listopada 1830 r. grupa podchorążych Warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty kierowana przez ppor. Piotra Wysockiego rozpoczęła akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego Księcia Konstantego. Zamach ten rozpoczął powstanie, które przeszło do naszej historii pod nazwą Powstania Listopadowego.  Gdy nie udało się zgodnie z planami wyprowadzić całego wojska polskiego z koszar, Piotr Wysocki na czele podchorążych przedarł się na Stare Miasto, gdzie przy pomocy rzemieślników opanował Arsenał. W ciągu tej nocy, a także i następnego dnia uzbrojona ludność Warszawy i część oddziałów polskich, która opowiedziała się po stronie spiskowców, opanowała stolicę.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia w okresie II Rzeczypospolitej dzień ten ustanowiono Dniem Podchorążego. Od tego czasu jest on uroczyście obchodzony przez wszystkich słuchaczy akademii wojskowych.

kmdr por. rez. dr Radosław Maślak, rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

„Włodzimierz Nałęcz poszukiwany!”. Nietypowa akcja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Next

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Budynku Wielofunkcyjnego w AMW

Zobacz również