W przyszłym roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku planuje organizację wystawy monograficznej poświęconej twórczości wybitnego polskiego marynisty, Włodzimierza Nałęcza. Wystawa będzie już dwudziestą ekspozycją w ramach cyklu „Polscy artyści o morzu”. Zaprezentowany zostanie na niej możliwie najszerszy wachlarz prac malarskich i graficznych artysty, a także publikacje jego autorstwa. W ramach akcji „Włodzimierz Nałęcz poszukiwany!” muzealnicy chcą nawiązać kontakt z kolekcjonerami, którzy posiadają prace artysty: obrazy, rysunki lub grafiki i chcieliby pokazać je szerokiej publiczności.

Prezentacja ocalałego dorobku artysty

Włodzimierz Nałęcz jest twórcą szczególnie zasłużonym dla polskiej marynistyki, nie tylko jako malarz, ale również założyciel Koła Marynistów Polskich i współorganizator Ligi Żeglugi Morskiej. Niestety, podczas II wojny światowej znaczna część jego dorobku uległa zniszczeniu. W trakcie kilkumiesięcznej wystawy muzeum planuje zaprezentować możliwie najpełniejszy obraz ocalałej części jego spuścizny. – Zamiarem naszym jest prezentacja dorobku artystycznego, a także pisarskiego artysty, który zaangażował się w promocję idei Polski morskiej – mówi dr Monika Jankiewicz-Brzostowska, kuratorka wystawy. Przedstawione zostaną prace ze zbiorów własnych NMM, część dzieł będzie pochodzić z innych polskich muzeów, a  także z prywatnych kolekcji.

Kolekcjonerzy poszukiwani!

Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, w którym muzealnicy planują opublikować wszystkie prezentowane prace wraz z danymi katalogowymi, takimi jak tytuł, datacja, technika, materiał, wymiary, sygnatury, napisy i naklejki na odwrocie oraz komentarzami historycznymi i krytyczno-artystycznymi. Dzieła należące do osób prywatnych będą opisane w katalogu jako pochodzące z kolekcji prywatnej lub własność konkretnego kolekcjonera – w zależności od życzeń właścicieli. Instytucje i kolekcjonerzy, którzy są w posiadaniu prac Włodzimierza Nałęcza i zechcieliby wypożyczyć je Narodowemu Muzeum Morskiemu na czas trwania wystawy (25 maja – 3 września 2023 r.), szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem sztuka1@nmm.pl

Ze względu na konieczność przygotowania fotografii i not do katalogu obrazy muszą zostać wypożyczone nie później niż w marcu 2023 r., a następnie zwrócone we wrześniu 2023 r. Muzealnicy czekają na kontakt do 15 marca przyszłego roku.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe NMM

Previous

Nowy prom Stena Ebba wypłynie z Gdyni 2 stycznia 2023

Next

Dzień Podchorążego w AMW

Zobacz również