Przedstawiciele Grupy Technologicznej ASE, Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Miniklastra Energetycznego Zielona Brama spotkali się 15 marca br. W czasach drożejącej energii podjęto dyskusję w gronie eksperckim nad osiągnięciem samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym.

Istotą spotkania jest integracja działań klastrów na rzecz energetyki odnawialnej i produkcji w pełni ekologicznej żywności – wyjaśnił istotę spotkania Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (znany na rynku międzynarodowym jako BSSC – Baltic Sea and Space Cluster).

Zielona energia dla portu i gminy

Chodzi o to by rozwinąć współpracę w celu utworzenia inteligentnego systemu wytwarzania energii dla potrzeb małego podmiotu gospodarczego i wykorzystać go skutecznie na własne potrzeby – podkreślił Grzybowski.

W przypadku Klastra Zielona Brama będzie to produkcja rolnicza i działalność rekreacyjna i turystyczna. W przypadku małych portów morskich, miast i gmin nadmorskich, będzie to zapewnienie zielonej energii dla potrzeb portu, mariny, terminala portowego, nadmorskiej miejscowości lub jej części.

Klaster Zielona Brama nieprzypadkowo gościł przedstawicieli Grupy Technologicznej ASE z Dariuszem Jachowiczem, prezesem zarządu ASE i założycielem firmy. Hasłem wiodącym Grupy Technologicznej ASE jest „Razem tworzymy technologię przyszłości” – gdyż mocno wierzymy w to, że lepiej jest kreować przyszłość niż się do niej dostosowywać. W to przesłanie doskonale wpisuje się aktywność miniklastra energetycznego działającego w Przywidzu.

Miniklaster i maksi innowacje

Istotę działania Miniklastra Energetycznego Zielona Brama wyjaśnił dr inż. Piotr Krzyżanowski, jego menedżer i inicjator, wieloletni pracownik Banku Światowego, w którego imieniu prowadził wiele projektów inwestycyjnych. każdy wartości kilkudziesięciu milionów. Krzyżanowski był również jednym z animatorów Union of the Baltic Cities i pierwszym sekretarzem generalnym tej organizacji. Jak mało kto zna więc problemy miast regionu Morza Bałtyckiego.

Piotr Krzyżanowski w czasie prezentacji Klastra omówił jak w Zielonej Bramie wykorzystywane są różne formy wytwarzania energii, z biogazy, wiatrowej i słonecznej.

Uczestnicy spotkania mogli również „na żywo” poznać działanie pionowej elektrowni wiatrowej zaprojektowanej przez prof. inż. Piotra Doerffera oraz mikro-biogazowni wykonanej przez Metal Expert z Elbląga. Na dachach i w terenie znajdują się panele słoneczne zasilające budynki i zapewniające ciepłą wodę.

Dywersyfikacja energii

W projekcie miniklastra energetycznego zaplanowano również wykorzystywanie energii szczytowo pompowej. Dywersyfikacja źródeł energii wywołała potrzebę jej magazynowania. Chodziło o to żeby w zależności od lokalnego zapotrzebowania magazynować nadwyżki energii uzyskane ze zdecentralizowanych źródeł wytwarzających i zasilających sieć.

Produkcję energii zapewnia więc sieć paneli słonecznych. Energię zapewniają panele fotowoltaniczne usytuowane przy budynkach i na dachach budynków na terenie ZIELONEJ BRAMY o mocy 40 kW. Na zapleczu funkcjonuje zbudowana w sposób modularny, łatwa w transporcie i montażu mikro biogazownia rolnicza.

Kolejnym źródłem energii są średniej wysokości wiatraki o pionowych wirnikach, łatwe i szybkie w montażu, serwisie i transporcie. Dokładniej jest to: trójmodułowy, bezpieczny, cichy i innowacyjny dwuwirnikowy wiatrak o osi pionowej wykonany w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w ramach projektu 3-Pio-Wiat nr POIR.04.01.04-00-031/18 sfinansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na „Inteligentny Rozwój”. Uzupełnieniem systemu jest usytuowane na Politechnice Gdańskiej centrum obliczeniowe monitorujące pracę zestawu wiatraków.

Dywersyfikacja źródeł energii pozwala skompensować wahania produkcji energii z paneli fotowoltaicznych oraz energii wiatrowej lub uzupełnić i dopasować do zapotrzebowania na prąd panele fotowoltaiczne – wyjaśnia dr inż. Krzyżanowski.

Energia dla ryb i warzyw

Energią tą można zasilać nie tylko budynki gospodarstwa ale również można ją wykorzystać do produkcji ekologicznej żywności, a konkretnie akwaponiki – podkreśla szef Klastra Zielona Brama. Wymusza się obieg azotu wykorzystując „kooperację” ryb roślin, a jednocześnie ograniczając do minimum odpady z układu producyjnego.

 – Jest to metoda hodowli ryb i uprawy roślin w układzie jednego systemu, w którym odpady wytwarzane przez ryby są wraz z wodą dostarczana w formie składników odżywczych dla roślin – wyjaśnia dr Krzyżanowski.

Również karma dla ryb może być produkowana w sposób naturalny. W tym zamkniętym układzie straty wody kształtują się na poziomie 1%. A jak wiemy słodka woda jest towarem deficytowym. Do działania takiego ekologicznego układu, hodowli ryb i produkcji roślin niezbędna jest energia. Tą zapewnić może cały układ, który funkcjonuje w Zielonej Bramie w Przywidzu i będzie rozbudowywany.

I tu istotną rolę ma do spełnienia GreenTech Hub Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, którego koordynatorem jest Grupa Technologiczna ASE.

Silna Grupa „pod wezwaniem” ASE

W skład Grupy Technologicznej wchodzą biura projektów Biproraf i Projmors, wnosząc wiedzę projektową i techniczną – przedstawia Grupę Technologiczną ASE prezes Dariusz Jachowicz i opisuje ich kompetencje. Do mocnych stron tych firm zalicza on wiedzę inżynierską z obszaru bezpieczeństwa, a w przypadku Projmorsu długoletnie doświadczenie w projektowaniu budowli i instalacji morskich.

Biproraf ma doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla środowisk niebezpiecznych w przemyśle na poziomie eksperckim. Projmors od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów. W swoim portfolio ma również ekspertyzy, orzeczenia, programy inwestycyjne oraz studia w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego jak i szeroko pojętej hydrotechniki.

Wyjątkowy potencjał projektowy i wykonawczy mają firmy Eko-Konsult i ELMECH-ASE. Ich flagowym produktem jest wykonywanie magazynów energii „pod klucz” dla klienta przemysłowego. Ale właśnie wizyta w Przywidzu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dużej grupy odbiorców małych i średniej wielkości oraz potrzeb nowych rynków – wyjaśnia prezes Jachowicz.

Prąd i wodór

Potencjał projektowy i produkcyjny Grupy ASE i jej aktywności w budowie systemów produkcji i magazynów zielonej energii szeroko omówił mgr inż. Rafał Frączek, prezes zarządu, Eko-Konsult Sp. z o.o., Grupa Technologiczna ASE. Poruszone zostały wszystkie aktywności ASE w obszarze zastosowania energii elektrycznej i wodoru.

Opracowaliśmy wiele nowatorskich konstrukcji dla gwarantowanego zasilania, konwersji energii, ładowania, nadzoru i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii – mówił prezes Frączek.

– Obecnie na bazie własnych opracowań wdrażamy rozwiązania systemowe do poprawy jakości energii i zarządzania mocą w zakładach przemysłowych na miarę XXI wieku – wyliczał prezes Frączek ilustrując swoją wypowiedź prezentacją z licznymi przykładami.

Siła klastrów i hubów

W projekcie organizowanym przez BSSC chodzi o wykorzystanie całego potencjału GreenTech Hub w utworzenie kompleksowego rozwiązania o dużym potencjale rozwojowym – mówił dr Michał Igielski, zajmujący się w „Klastrze” projektami.

– Chodzi o wykorzystanie dyfuzji wiedzy ośrodków naukowych, kompetencji naszych projektantów i producentów oraz integrację aktywności członków Klastra BSSC – dodał dr Zdzisław Długosz, odpowiedzialny w „Klastrze” za transfer wiedzy.

W czasie swobodnej dyskusji rozpatrywano już konkretne działania mające na celu rozwinięcie wspólnego projektu biznesowego o wysokim potencjale innowacyjności. Przewiduje się że będzie on skierowany do dużych i małych portów, miast i gmin nadmorskich regionu Morza Bałtyckiego. Zostanie również wykorzystany do budowy świadomości społecznej i upowszechnia wiedzy o korzyściach płynących z wykorzystania zielonej energii i produkcji żywności ekologicznej.

Zrzuty slajdów z prezentacji: PRZYWIDZKI MINI KLASTER ENERGETYCZNY W ZIELONEJ BRAMIE

Tekst: Marek Grzybowski

Zdjęcia: Marek Grzybowski, Marta Jurewicz-Jancz, Krzysztof Anzelewicz

Previous

Akcja pomocowa Polferries skierowana do obywateli Ukrainy

Next

Nadzór nad nowej generacji poduszkowcem przez Polski Rejestr Statków S.A.

Zobacz również