Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej – to nowy kierunek studiów podyplomowych utworzony na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod patronatem PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Nowe studia podyplomowe utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas), jak i OWE (Offshore Wind Energy). Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzą i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Do 3 marca 2022 można jeszcze wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, przesyłając zgłoszenia na adres podyplomowe@wn.umg.edu.pl.

Partnerem głównym studiów jest PGE Baltica z Grupy PGE. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 28 lutego 2022 roku w budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG.

Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Dlatego jestem dumny z podjęcia współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, bo oznacza to, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z racji nieobecności podczas podpisywania umowy – list od Prezesa Wojciecha Dąbrowskiego odczytał Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński (dop. CS).

Za chwilę głos zabierali Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński oraz Kierownik Studiów Podyplomowych dr hab. Agnieszka Blokus-Dziula. Po części oficjalnej w sposób symboliczny została podpisana na wcześniej przygotowanej tablicy umowa, w formie dokumentu przekazana na ręce Rektora Uniwersytetu Morskiego (dop. CS).

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów jest m.in. pracownik PGE Baltica, Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” dzięki unikatowej strukturze programu łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt zarządzania ryzykiem. Realizacja tych studiów przyczynia się do rozwoju kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej zagrożeń i ich konsekwencji, potrafiącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające ryzyko – powiedział prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych UMG, jakim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie, jako Rektora UMG bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przez mnie program rozwoju Uczelni – dodał rektor UMG.

Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Nowy kierunek studiów podyplomowych to obranie przez Wydział Nawigacyjny kursu w stronę nowych trendów w nauce, jakie wyznaczają dynamicznie rozwijający się przemysł i gospodarka. To również przygotowanie wykwalifikowanej kadry do współczesnych zagadnień w przemyśle morskim. Cieszę się, że idziemy z duchem czasu i odpowiadamy na zapotrzebowanie dyktowane przez rynek pracy w obszarze przemysłu morskiego. Mam nadzieję, iż nowy kierunek studiów podyplomowych zagości na stałe w murach Wydziału Nawigacyjnego i zyska liczne grono nowych adeptów wiedzy w szeroko rozumianej tematyce offshore – dodał dr hab. inż. Tomasz Neumann, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego.

Utworzenie nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostało zainicjowane listem intencyjnym dotyczącym współpracy badawczej i edukacyjnej, który w maju 2021 roku podpisały PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było m.in. uruchomienie studiów specjalizacyjnych na UMG w Gdyni.

Jak wyjaśniła Agnieszka Blokus-Dziula – Planujemy maksymalnie 30-stu uczestników każdego roku studiów, przeprowadzanych na dwóch semestrach. Same studia trwają 190 godzin, oczywiście zakładamy, że nie będzie to kierunek jednorazowy – myślimy o wznawianiu zajęć w kolejnym roku i latach następnych. Zajęcia będą prowadzone w trybie weekendowym – w soboty i w niedziele, o ile pozwoli na to sytuacja – będą odbywały się w formie stacjonarnej. Aby rozpocząć naukę trzeba mieć ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia. Nie ma tu specjalnych preferencji. Obecnie rozpoczynający naukę są absolwentami naszej Uczelni, Wydziału Nawigacyjnego pracującymi w branży offshore z zamiarem uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, są marynarze, którzy chcą zmienić swoje morskie kwalifikacje, mamy nawet kapitanów ż.w. – nie tylko w roli wykładowców. Są też absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Gdańskiej – w większości ludzie związani z branżą offshore i chcący z nią związać swoje dalsze życie zawodowe. Kadra ucząca to głównie eksperci z zewnątrz, specjaliści i praktycy z branży z doświadczeniami pracy z całego świata – kierownicy projektów, osoby zajmujące się finansowaniem, certyfikacją, nadzorem i kontrolą dokumentacji technicznej, doświadczeni kapitanowie z praktyką na jednostkach DP (Dynamic Positioning – tzw. dynamiczne pozycjonowanie) czy z doświadczeniem w kładzeniu rurociągów na dnie morskim. Wykłady obejmą również tematykę zagrożeń dla środowiska wynikających z eksploatacji np. platform wiertniczych czy jednostek offshore (dop. CS).

* * *

O Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej.

UMG jest jedyną w Polsce morską uczelnią wyższą o statusie Uniwersytetu. Tworzą ją 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo-dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach.

Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości dodatkowo prawa habilitowania. Do UMG należy również Instytut Morski – jednostka badawcza prowadząca prace badawcze na potrzeby gospodarki morskiej.

Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich, co oznacza, że nasi studenci kształcą się zgodnie z międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez światowe organizacje morskie. Kształcenie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni realizowane jest zgodnie z założeniami Konwencji STCW wydanej przez Międzynarodową Organizację Morską. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU).

UMG jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

UMG oferuje praktyki na statkach, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności (morskich i lądowych), wykwalifikowana kadra naukowa i możliwość zyskania praktycznej wiedzy – to niezbity dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość.

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.  Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

Tekst: Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy UMG

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Droga Czerwona w Gdyni bliżej realizacji

Next

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na dostawę pogłębiarki do obsługi drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zobacz również