Fakt ten przypieczętowano 6 września w Hamburgu podpisaniem umowy z Remontową Shipbuilding S.A. podczas pierwszego dnia targów morskich SMM. Remontowa Shipbuilding S.A. w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą poza RSB PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, podpisała wcześniej, 26 czerwca 2022 roku, umowę na budowę niszczycieli z szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem. Formalne podpisanie umowy na nadzorowanie budowy okrętów odbyło się w pierwszym dniu targów SMM w Hamburgu. 

– Zajmiemy się specjalistycznym nadzorem technicznym w zakresie klasyfikacyjnym i konwencyjnym nad budową i próbami morskimi trzech niszczycieli min o numerach budowy 258/4, 258/5 i 258/6 – mówi kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prezes PRS SA. – Oznacza to, że PRS oceni zgodność konstrukcji okrętów i ich wyposażenia z przepisami klasyfikacyjnymi dla nadzoru klasyfikacyjnego oraz wymaganiami konwencji międzynarodowych i polskiej administracji morskiej. To konieczne by zapewnić bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego – wyjaśnia.

Wynikiem prowadzonego nadzoru będzie nadanie klasy PRS, potwierdzone wydaniem świadectwa klasy i wpisaniem do rejestru PRS.

Odrębnie PRS będzie sprawował rolę tzw. doradcy technicznego, do którego zadań będzie należała kontrola i ocena postępu oraz inspekcje stanu zaawansowania budowy okrętów przez stocznię RSB, zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodaje prezes Śniegocki. 

PRS będzie także weryfikował przyjęty budżet budowy jednostek pod względem jego realności zgodnie z umową na dostawę okrętów.

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Nowobudowane trzy kormorany zostaną udoskonalone w oparciu o doświadczenia z eksploatacji pionierskich konstrukcji, będą silniej uzbrojone oraz wyposażone w lepsze sensory i doskonalsze morskie roboty a także  otrzymają zmodernizowany zintegrowany system walki.

Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027 i wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stanowiąc skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP.

Warto zaznaczyć, że oprócz działalności w branży okrętowej, PRS prowadzi nadzory w dziedzinie budownictwa przemysłowego na lądzie i wodzie oraz certyfikuje systemy zarządzania, rzeczoznawstwo, osoby i inne wyroby. Wszystko to po to by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

PRS prowadzi także własne badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa statków i bierze udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, m.in. w ramach IACS i programach unijnych, a także organizuje seminaria i profesjonalne szkolenia.

Spółka klasyfikuje również drony. Jako pierwsza jednostka w Polsce, uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (PCA) na zgodność z europejskimi przepisami, dotyczącymi dronów przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej, w tym rozporządzenia (UE) 2019/945.

Ważną rolę pełni dla PRS-u budująca się nowa branża gospodarki – offshore, jednak trzeba zaznaczyć, że spółka sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70-tych. Pierwszym obiektem była samopodnośna platforma wiertnicza Petrobaltic. W ostatnim czasie tonaż PRS powiększył się o kolejne platformy wydobywcze operujące w rejonie Zatoki Perskiej, jednostki pomocnicze obsługujące platformy, a także zbiornikowiec LPG.

To jedyny polski klasyfikator działający od 1936 roku. Spółka posiada biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i w wielu miejscach świata. PRS jest również wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), co sprawia, że jest instytucją o międzynarodowym zasięgu działania. Jako członek IACS oraz organizacja uznana przez 34 Administracje Morskie oraz Unię Europejską wydaje swoim klientom dokumenty i certyfikaty honorowane na świecie.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe PRS

Previous

Latarnia Morska Rozewie kończy 200 lat!

Next

Babcock podpisał kolejne kontrakty na realizację programu budowy fregat MIECZNIK

Zobacz również