Odpowiadając na potrzeby rosnącego rynku bezzałogowych systemów powietrznych Polski Rejestr Statków S.A. uzyskał, jako pierwsza jednostka w Polsce, akredytację krajowej jednostki akredytującej (PCA) na zgodność z europejskimi przepisami, dotyczącymi dronów przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej, w tym Rozporządzenia (UE) 2019/945.

Wymagania zawarte w ww. Rozporządzeniu regulują zagadnienia związanie z wprowadzeniem do obrotu bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), w tym wymagania, jakie muszą spełniać projektanci, producenci, importerzy i dystrybutorzy w celu uzyskania oznaczeń zgodności.

Przepisy Rozporządzenia opisują również typy bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), których projektowanie, produkcja a także eksploatacja mogą podlegać ocenie zgodności przez akredytowaną jednostkę, np. PRS. Ponadto określają przepisy dotyczące operatorów BSP z państw trzecich, gdy prowadzą oni operacje BSP, zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947 w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem swojego drona na rynek Unii Europejskiej, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na dedykowanej stronie internetowej o BSP oraz do pobrania specjalnego przewodnika dotyczącego zasad oceny zgodności BSP.

Marcin Wojciechowski, Kierownik Biura Marketingu

Previous

Postęp prac przy budowie statku pożarniczego „Strażak-28”

Next

Polferries – aktualności

Zobacz również