23 listopada 2022 r. o godzinie 11.30 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, miało miejsce seminarium przygotowane z myślą o przypadających w tym roku obchodach 100-lecia gdyńskiego portu. Organizacja seminarium w tym miejscu dała dodatkową możliwość rozmieszczenia czasowej wystawy fotograficznej i tekstowej na terenie Uczelni i dotarcia z jej zawartością do szerokiego grona odbiorców, jakim są niewątpliwie studenci Wydziału.

Przywitaniem uczestników spotkania i wprowadzeniem w tematykę seminarium zajęła się dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prelekcją wstępną, z informacjami na temat kształcenia kadr dla gospodarki morskiej na Wydziale Ekonomicznym UG, przedstawiła jego dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Z referatem: „Rozwój Morskiego Portu w Gdyni. Perspektywa 100 lat i spojrzenie w przyszłość”, wystąpił Kazimierz Koralewski, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem.

Jak zauważyła dr Magdalena Markiewicz, prezes Koralewski w wyjątkowo skoncentrowany sposób przedstawił minione 100 lat od budowy do dnia dzisiejszego, poświęcając sporo czasu na omówienie perspektyw rozwojowych i inwestycyjnych, co sumarycznie dało bardzo optymistyczny obraz przyszłości jawiącej się przed portem. Tutaj, jak stwierdził prezes, duże nadzieje wiązane są z budową Portu Zewnętrznego, której planowane rozpoczęcie i ukończenie rzeczywiście może uplasować port w Gdyni na najwyższym podium w rejonie Morza Bałtyckiego.

Dalej dr Tomasz Nowosielski z WE UG omówił „Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej na świecie w kontekście zrównoważonego rozwoju”, poświęcając sporo miejsca problemom dotyczącym światowego zanieczyszczenia mórz i oceanów.

Spojrzenie na lata międzywojnia, lata powojennej odbudowy i czas obecny przedstawił Mateusz Kubicki z Instytutu Pamięci Narodowej, absolwent Wydziału, doktoryzujący się na UG, w referacie „Polska Morska”, pozostawiając pod dyskusję dla uczestników seminarium pytanie, dotyczące zasadności korzystania przez Polskę z funduszy Unii Europejskiej i tym samym sensu naszego uczestnictwa w UE, oczywiście samemu nie opowiadając się po żadnej ze stron.

Po zakończeniu seminarium odbyła się dyskusja z udziałem gości. Tutaj pod „ostrzał” pytań trafił głównie prezes Kazimierz Koralewski, udzielając, trzeba powiedzieć merytorycznych, rozbudowanych odpowiedzi i wyjaśnień.

Zwieńczeniem dzisiejszych obrad było symboliczne otwarcie przygotowanej w korytarzach Wydziału wystawy na 100-lecie Portu Gdynia. Dokonało się przy pomocy nożyczek użytych do przecięcia szarfy przez Dziekan Monikę Bąk i Wiceprezesa ZMPG-a SA Kazimierza Koralewskiego, dając za chwilę trochę czasu na kuluarowe rozmowy przy „małej czarnej” i słodkościach.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Ceremonia Cięcia Blach NB318 w CRIST SA

Next

Żegnamy kpt. ż.w. Macieja Jeleniewskiego, Zastępcę Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

Zobacz również