27 października br. miało miejsce drugie już spotkanie z Profesorem Piotrem Dominiakiem po wydaniu najnowszej Jego książki „Rejsy po gospodarce. Drugie żeglowanie”. Tym razem odbyło się w Gdańskim Klubie Biznesu. Przybyłych witał Jan Zarębski, współwłaściciel i założyciel firm Lonza-Nata, obecnie pełniący funkcję Przewodniczącego Rady GKB, wcześniej Prezesa Zarządu, a jeszcze wcześniej, w latach 1998-2002 Marszałka Województwa Pomorskiego. Wśród gości właściciele, założyciele, prezesi, emerytowani prezesi pomorskich firm – śmietanka biznesu Pomorza – członkowie Gdańskiego Klubu Biznesu.

Profesor Piotr Dominiak przygotował na tę okoliczność wykład „Gospodarka na zakrętach”, którego przesłaniem była próba naświetlenia czekającej nas przyszłości gospodarczej, w warunkach obecnej, zmieniającej się sytuacji oscylującej wokół agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zanim jednak Profesor mógł przedstawić swój punkt widzenia, przedstawieniem dorobku naukowego i twórczego Piotra Dominiaka zajęła się Dyrektor GKB Dorota Sobieniecka-Kańska.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania można było nabyć wydaną przez naszą Fundację książkę ze znakomitymi, profesorskimi felietonami, będącymi osobistym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą, polityczną i społeczną, często przyprawionymi nutą świetnego poczucia humoru.

W swoim wykładzie Profesor pokusił się o prognozę czekającej nas przyszłości gospodarczej, w wariantach długiego, średniego i najbliższego, do 2025 roku okresu czasowego. W moim odczuciu nie powiało optymizmem, wygląda, że przed nami w najbliższych latach ciężkie czasy, w dalszej perspektywie zmiany w układzie sił na świecie, problemy demograficzne, problemy migracyjne, a w tle zbrojenia i militaryzacja gospodarek. I na dodatek w pięciu, mocno krytycznych, wydaje się jednak bardzo celnych uwagach – ocena obecnej sytuacji w Polsce i wskazanie na trapiące nas przyczyny słabości państwa polskiego.

Oczywiście wykład musiał wywołać wśród obecnych dyskusję. Na zakończenie Dyrektor Dorota Sobieniecka-Kańska zajęła się prezentacją przybyłej na to spotkanie profesorskiej książki „Rejsy po gospodarce. Drugie żeglowanie”, a jej Autor wyjaśniał co i kto nim motywował w wyborze zawartości z uwagi na długi okres, który minął od wydania przed dwudziestu laty pierwszego żeglowania i możliwość właściwej percepcji prezentowanych felietonów przez dzisiejszego ich czytelnika. I jak to przy tego rodzaju spotkaniach bywa, była też możliwość uzyskania autorskiego wpisu z dedykacją.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Inauguracja Executive Offshore Wind MBA II

Next

Obchody Święta Niepodległości w Gdyni

Zobacz również