Uniwersytet Morski w Gdyni, decyzją Komisji Certyfikacyjnej Programu „Uczelnia liderów”, został laureatem 12. edycji Konkursu. Gala Finałowa, podczas której zostały wręczone certyfikaty i nagrody, odbyła się Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie.

Konkurs „Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku, a jego celem jest akredytacja Szkół Wyższych oraz ich jednostek, które ukierunkowane są na kształcenie liderów społecznych i liderów w określonych grupach zawodowych, efektywną edukację praktyczną studentów, kształcenie absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy i o wysokich umiejętnościach.

W ubiegłym roku certyfikat „Uczelnia Liderów 2021” został przyznany Wydziałowi Nawigacyjnemu UMG. Do tegorocznej edycji konkursu została zgłoszona Uczelnia – wszystkie Wydziały i jednostki.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski), prof. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński), prof. Anna Adamus-Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas), Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) i Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego), po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zdecydowała o przyznaniu, kierowanej przez JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita Uczelni Certyfikatu „Uczelnia Liderów 2022”. Jest to jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procedurze środowiskowej oceny Akredytacyjnej.

Aplikacja Konkursowa UMG została oceniona przez Członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie wypełnionego przez Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego przy współpracy z Biurem Promocji i Komunikacji oraz Działem Kształcenia raportu (ankiety) samooceny, a także na podstawie danych Instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym czy organizacji monitorujących rynek pracy.

W dniu 29 czerwca 2022 roku we Foyer Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” w Warszawie odbyła się oficjalna Gala Finałowa Konkursu, w trakcie której wręczone zostały Certyfikaty i Nagrody wybranym Uczelniom.

Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował wydelegowany przez JM Rektora Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG oraz Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG.

Uzyskany przez UMG tytuł to ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce do dalszego kształcenia i promocja gdyńskiego Uniwersytetu.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UM Gdynia

Previous

"Strażak 28" zwodowany

Next

Postępuje budowa Centrum Offshore w Gdańsku

Zobacz również