Na powstającym w Gdańsku Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zawisła tradycyjna wiecha, symbolizująca wybudowanie najwyższego punktu obiektu.

Zakończyliśmy roboty konstrukcyjne żelbetowe i murowe oraz montaż konstrukcji stalowej w hali magazynowej – mówi Jakub Nagraba – Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego BUDIMEX S.A. Instalowana jest już stolarka okienna i witryny aluminiowe. Trwają prace montażowe instalacji sanitarnych: grzewczo-chłodniczej, kanalizacji sanitarnej, instalacji hydrantowej oraz wentylacji. Od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie montażu instalacji elektrycznej podtynkowej i koryt elektrycznych – dodaje Jakub Nagraba.

Na trwającym etapie drugim Budimex zakończył roboty konstrukcyjne żelbetowe i murowe, rozpoczęto montaż ścian działowych. Na ukończeniu jest również montaż instalacji elektrycznej podtynkowej oraz instalacji sanitarnych. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac elewacyjnych. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2023 roku, do końca przyszłego roku powinna zakończyć się przeprowadzka do nowej siedziby Instytutu Morskiego UMG.

Centrum Offshore UMG będzie zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu – mówi prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Adam Weintrit, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Naszą powinnością – jako uczelni morskiej – jest wspieranie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej poprzez działalność dydaktyczną, naukową, szkoleniową i doradczą. Chcemy uczestniczyć w tworzeniu lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore i robimy wszystko, by Centrum stało się zalążkiem „Polskiej Doliny Offshore”.

Energetyka morska, sektor offshore nie istniałyby bez kapitału, ale przede wszystkim bez kadr. Dzięki determinacji i konsekwencji Magnificencji Rektora i kadry naukowej Uniwersytetu Morskiego polskie i zagraniczne firmy będą miały wykwalifikowanych pracowników aby realizować zadanie jakim jest zapewnienie Polsce, Unii Europejskiej zielonej energii” – powiedział Grzegorz Witkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Technologie offshore wpisują się w realizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego program Inteligentnych Specjalizacji Pomorza” – podkreślił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Centrum Offshore pozwolić wzmocnić międzynarodową konkurencyjność i przyspieszenie tempa rozwoju przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej na Pomorzu poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, kreowanie przez nie innowacyjnych produktów, usług oraz technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Podczas uroczystości obecny był wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna (marszałek Mieczysław Struk nie mógł być tego dnia przybyć), który podkreślił znaczenie zasobów drzemiących w odnawialnych źródłach energii, szczególnie odniesionych do energetyki wiatrowej dla gospodarki Pomorza. Mówił o powstaniu przed dwoma laty Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, której celem jest m.in. wspieranie placówek naukowo-badawczych i uczelni, i właśnie jednym z pierwszych jej sygnatariuszy był rektor Adam Weintrit (dop. red.)

Centrum Offshore UMG będzie siedzibą nie tylko Instytutu Morskiego, ale także Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG, które wspierać będzie sektor offshore poprzez kształcenie kadr menadżerskich, udostępnianie nowoczesnej wiedzy branżowej oraz integrowanie środowiska morskiej energetyki wiatrowej. Od marca na Uniwersytecie Morskim prowadzone są pierwsze w Polsce i drugie na świecie studia Executive MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Podczas czwartkowego wydarzenia odbywającego się w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście nastąpiło symboliczne podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni, MEWO S.A. i PGE Baltica. Umowa dotyczy przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Grupa PGE kładzie duży nacisk na włączenie polskich podmiotów w rozwój naszych morskich farm wiatrowych. Dlatego cieszę się, że również przy projekcie Baltica 1 korzystać będziemy z doświadczeń krajowych partnerów. Z firmą MEWO z Pomorza współpracowaliśmy już wcześniej przy badaniach środowiskowych związanych z Morską Farmą Wiatrową Baltica, a z Uniwersytetem Morskim w Gdyni współpracujemy na innych polach – kształcąc kadry dla polskiego sektora offshore wind – mówi Piotr Dziubałtowski, wiceprezes zarządu PGE Baltica ds. operacyjnych.

Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej może okazać się kołem zamachowym dla Uniwersytetu, ale też i dla wielu obszarów gospodarki krajowej. Podpisana z PGE Baltica 1 umowa jest jedną z największych w historii uczelni. Będziemy mogli w pełni wykorzystać szerokie kompetencje i doświadczenie pracowników Uniwersytetu – podkreśla prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Wymagania kontraktu przyspieszyły niezbędne inwestycje w specjalistyczny sprzęt dla Instytutu Morskiego UMG – dodaje Rektor UMG.

Centrum OFFSHORE w liczbach:

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 r.

Tekst: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

USS Kearsarge w gdyńskim porcie

Next

Wodowanie monety 100-lecia Portu Gdynia, na "Darze Pomorza"

Zobacz również