Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na „Przebudowę Nabrzeża Szyprów w Gdańsku” w ramach projektu: „Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Długość przebudowywanego obecnie nabrzeża wynosi 383,2 m, jego pierwszą część o długości 425,3 m wyremontowano w 2014 r.

Fot. powyżej: Podpisanie umowy miało miejsce przy Nabrzeżu Szyprów na pokładzie jednostki kontrolno-inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni Kontroler-20. Od lewej: dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss; dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

– Dzisiejsza umowa obejmuje ostatnie z zadań w bieżącym projekcie modernizacji wejścia wewnętrznego do Portu Gdańsk. Od 2010 roku, w ramach trzech etapów, Urząd Morski w Gdyni zrealizował prace w tym zakresie za kilkaset milionów złotych. Dzięki tym inwestycjom port staje się bezpieczniejszy ale również i atrakcyjniejszy dla mieszkańców oraz turystów, którzy mogą m.in. korzystać z nowych ciągów spacerowych oraz nowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych –powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Wartość przedmiotu podpisanej dzisiaj umowy wynosi 28 471 085,09 zł. brutto, a jej wykonawca, firma Erbud S.A. ma 16 miesięcy na zrealizowanie zadania. Przebudowa nabrzeża stanowi element przedsięwzięcia „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” o całkowitej wartości 156 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeża, które obecnie jest w złym stanie technicznym. Przebudowa ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi poprzez wykonanie prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych w rejonie inwestycji. Nowo powstała infrastruktura znacznie poprawi warunki postojowe jednostek pływających i może przyczynić się do rozwoju turystyki i rekreacji.

Fot. powyżej: Podpisanie umowy na pokładzie Kontrolera-20. Od lewej: dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss; dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski

Fot. powyżej: Od lewej: pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt w Wydziale Realizacji Inwestycji – Andrzej Przyborowski, Andrzej Małkiewicz oraz Ilona Górska; Piotr Wieczorek i Przemysław Preiss  z firmy Erbud S.A oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

To kolejny kontrakt w zakresie hydrotechniki w portfelu ERBUD S. A., czujemy się zaszczyceni mogąc realizować ten projekt. Zakres prac obejmuje budowę nowego nabrzeża na odcinku ok. 380 m wraz z jego wyposażeniem.  Hydrotechnika jest jednym ze strategicznych kierunków ekspansji Grupy ERBUD. Grupa celuje w realizację najbardziej złożonych projektów w tym obszarze, pozwalających na pełne wykorzystanie bogatego know-how ERBUD z innych obszarów budownictwa – powiedział dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss.

W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe, budowa nabrzeża, przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, budowa elementów oświetlenie, wyposażenia i oznakowania, wykonanie robót czerpalnych – podczyszczeniowych w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża.

Pierwsze umowy na roboty budowlane w ramach IIIA zostały podpisane w lutym 2018 r. Dotyczyły one nabrzeża XVIII, Flisaków, Retmanów. Zakończenie realizacji całego etapu IIIA planowane jest na  III kwartał 2023 r. Projekt obejmuje przebudowę nabrzeży oraz tor wodny na Martwej Wiśle, na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka, który jest przedłużeniem toru wodnego wykonanego w etapie II „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”.

W ramach całego projektu wyremontowano i zmodernizowano:

 • Nabrzeże Flisaków II (143,15m) i Retmanów (ok. 938,9m) – zostało odebrane 29.11.2019 r.
 • Nabrzeże  XVIII – Sienna Grobla (ok.533m) –  zostało odebrane 24.01.2020 r.
 • Nabrzeże Flisaków I (163,96m) – zostało odebrane 10.06.2020 r.
 • Polski Hak (355,5m) – zostało odebrane 11.02.2021 r.
 • tor wodny na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka – w tym tygodniu planowane są odbiory techniczne.

Fot. powyżej: Nabrzeże Szyprów – widok z odcinka wyremontowanego w 2014 roku na odcinek objęty umową

Fot. powyżej: Nabrzeże Szyprów – odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Wantowego)

Fot. powyżej: Nabrzeże Szyprów – odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Siennickiego)

Fot. powyżej: Nabrzeże Szyprów – odcinek wyremontowany w 2014 roku

Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A” realizowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 156 mln zł, w tym 132,6 mln to dofinansowanie z UE.

Etap II realizowany był w latach 2012-2015 – szczegół znajdują się na stronie internetowej: https://www.umgdy.gov.pl/?p=3297#opis_projektu

W ramach Etapu II wykonano:

 • tor wodny na Martwej Wiśle
 • przebudowę i obudowę brzegów Kanału Płonie
 • przebudowę Nabrzeża Szyprów (odc.1)
 • przebudowę Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI)
 • przebudowę i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka
 • przebudowę nabrzeża Motławy odcinek nr VII

Informacje na temat pierwszego etapu, realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2010-2012 można znaleźć w zakładce:  „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa Falochronu Wschodniego”, znajdującej się na stronie Urzędu: https://www.umgdy.gov.pl/?p=3948

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kierzkowska/Urząd Morski w Gdyni

Previous

Trwa remont żaglowca "Dar Młodzieży" w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.

Next

Darmowe przewozy uchodźców z Ukrainy przez Polferries

Zobacz również