We wtorek 28 marca 2023 roku o godzinie 12.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość cięcia pierwszych blach do budowy czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II.

Wydarzenie to oznacza początek stoczniowego procesu budowy jednostki. Okręt budowany jest na mocy kontraktu zatwierdzonego 26 czerwca ubiegłego roku przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Stronami umowy są, Agencja Uzbrojenia – ze strony Skarbu Państwa, oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

To już czwarty niszczyciel min typu Kormoran II (wejdzie do służby w 13. Dywizjonie Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w 2025 roku jako ORP „Jaskółka” – dop. red.), budowany w naszej Stoczni. Pierwszy, prototypowy okręt ORP KORMORAN zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r. Dodatkowo jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP ALBATROS i ORP MEWA (przekazane zamawiającemu w 2022 roku), (podniesienie bandery na ORP Mewa – zajrzyj tu – kliknij), jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych.

Niszczyciele min typu Kormoran II przeznaczone są do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych pozostałych zarówno w toni wodnej, jak i na dnie akwenów. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Projekt okrętu, wykonany przez należące do REMONTOWA HOLDING biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting, zapewnia mu bardzo niską sygnaturę pól fizycznych i wysokie parametry manewrowe. Podobnie jak prototyp, jednostki seryjne posiadać będą kadłub ze stali amagnetycznej.

Główne parametry okrętu typu Kormoran II:

  • wyporność: do 850 t
  • długość całkowita 58,50 m
  • szerokość maks. 10,30 m

Tekst: Aleksandra Tesmer

Zdjęcia: CezarySpigarski

Previous

Z wizytą na promie Stena Estelle

Next

Członkowie i partnerzy Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego opracowują strategię pomagania Europejczykom we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

Zobacz również