Trzeci z niszczycieli min proj. 258 typu Kormoran II został wcielony w skład Marynarki Wojennej RP. ORP Mewa podniósł na swojej burcie po raz pierwszy banderę wojenną 14 lutego br. Uroczystości odbyły się przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni (w okolicy Mola Południowego) i miały otwarty charakter dla całego społeczeństwa.

Podczas uroczystości podniesienia bandery pojawili się m.in.: Jacek Siewiera – Sekretarz Stanu – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Wiesław Kukuła, Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego Komandor Piotr Sikora, prezes zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski, zarząd Miasta Gdyni reprezentowali: prezydent Wojciech Szczurek oraz Marek Łucyk – wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, przybyli politycy i wielu zaproszonych gości (dop. red – CS).

Bandera oraz proporzec Marynarki Wojennej na ręce dowództwa okrętu kmdr. ppor. Bartosza Blaszke oraz z-cy por. Marty Grządzieli przekazał minister Jacek Siewiera. Zanim jednak bandera trafiła do rąk dowództwa – oprawą duchową i chrztem zajęli się kapelani Marynarki Wojennej (dop. red – CS).

Na zakończenie części oficjalnej miały jeszcze miejsce oficjalne przemówienia wraz z odczytaniem listów od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Odbyła się też defilada Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry MW oraz pododdziałów. Później zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska wnętrzu okrętu, jednak nie każde jego miejsce można było utrwalić w formie zdjęć (dop. red – CS).

ORP Mewa jest trzecim z serii nowoczesnych niszczycieli min, które trafią do gdyńskiego 13 Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP Kormoran wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Drugi z serii, ORP Albatros po raz pierwszy podniósł na swojej burcie banderę Marynarki Wojennej RP 28 listopada 2022 r.

W grudniu 2017 roku, miesiąc po podniesieniu bandery na prototypowym ORP Kormoran (podniesienie bandery – zajrzyj tu -kliknij), podpisano kontrakt na budowę 2 kolejnych niszczycieli min, tj. Albatrosa i Mewy (wodowanie – zajrzyj tu kliknij). Symboliczne rozpoczęcie budowy okrętu o numerze burtowym 603, czyli tzw. palenie blach miało miejsce 19 czerwca 2019 roku, stępkę położono 10 października tego samego roku, natomiast uroczystość chrztu i wodowania odbyła się 17 grudnia 2020 roku (zajrzyj tu – kliknij).

ORP Mewa została przekazana Marynarce Wojennej w grudniu 2022 roku. Przekazanie jednostki poprzedziły kilkumiesięczne próby zdawczo-odbiorcze, w trakcie których sprawdzono platformę morską oraz urządzenia i systemy zwalczania zagrożeń minowych. Pomyślne zakończenie prób zdawczo – odbiorczych potwierdziło zdolność  okrętu do realizacji jego głównych zadań, do których należy: poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Okręt został zbudowany przez konsorcjum, którego liderem była Stocznia Remontowa Shipbuilding SA. W skład konsorcjum wchodziły także: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • Numer burtowy: 603
 • Klasa: Niszczyciel min
 • Typ: Kormoran II
 • Projekt: 258/III
 • Wyporność: 830 t
 • Długość: 58,5 m
 • Szerokość: 10,3 m
 • Zanurzenie: 2,7 m
 • Klasa lodowa: L-3
 • Prędkość: 15 w
 • Zasięg: 2500 Mm

Charakterystyka okrętu:

Kadłub okrętu wykonany jest ze stali amagnetycznej zapewniającej zmniejszenie wykrywalności pól fizycznych okrętu. Jego uzbrojenie składa się z okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K, w którego skład wchodzą m.in. 35-milimetrowa armata AM-35K oraz zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K. Dodatkowo okręt posiada trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm WKM-Bm oraz dwa stanowiska dla operatorów przenośnych wyrzutni rakiet Grom.

Jednostka została wyposażona w okrętowy system zarządzania walką SCOT-M, sonary oraz cztery typy pojazdów podwodnych: Saab Double Eagle Sarov, Gavia, Kongsberg Hugin, oraz Głuptaki w dwóch wersjach – inspekcyjnej (służące do identyfikacji obiektów podwodnych) oraz bojowej (przeznaczone do niszczenia obiektów niebezpiecznych). Napęd okrętu stanowią dwa pędniki cykloidalne Voith-Schneider’a napędzane przez dwa silniki wysokoprężne MTU o mocy 970 kW. Dzięki zastosowaniu tego typu napędu oraz wyposażeniu w dziobowy ster strumieniowy Schottel okręt posiada doskonałe zdolności manewrowe.

ORP Albatros i ORP Mewa różnią się nieco od prototypowego okrętu ORP Kormoran. W przypadku systemów przeciwminowych otrzymały one bowiem dodatkowo sonar holowany KATFISH firmy Kraken, autonomiczny, bezzałogowy pojazd podwodny Gavia oraz sterowany przy pomocy kabloliny lub przewodu światłowodowego pojazd podwodny Double Eagle SAROV firmy SAAB (który zastąpił wcześniej wykorzystywany pojazd podwodny Morświn produkcji Politechniki Gdańskiej). Zachowano inne wyposażenie specjalistyczne, jak sonar podkilowy SHL-101/TM, autonomiczny pojazd podwodny Hugin firmy Kongsberg oraz samobieżne ładunki wybuchowe „Głuptak”. Do innych ważniejszych zmian można zaliczyć wymianę głowicy optoelektronicznej z INDRA na FLIR 280, zmianę zintegrowanego mostka nawigacyjnego na ECPINS firmy OSI, a także instalację mocniejszego steru strumieniowego o mocy 200 kW, co wpłynęło bezpośrednio na poprawę zdolności manewrowych jednostki. Zastosowane zmiany wynikały z doświadczeń i wniosków powstałych w trakcie badań eksploatacyjno-wojskowych prowadzonych na ORP Kormoran, które posłużyły Marynarce Wojennej do wprowadzenia licznych modyfikacji sprzętu i systemów na kolejnych jednostkach seryjnych.

Podczas uroczystości przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni dodatkową, nieczęstą, atrakcją była obecność ORP Kontradmirał X. Czernicki, ORP Kormoran i ORP Albatros (dop. red – CS).

* * *

W czerwcu 2022 roku w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na budowę 3 kolejnych niszczycieli min, które w latach 2026-27 zasilą z kolei 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu. Tak więc w najbliższych latach siły obrony przeciwminowej zostaną gruntownie zmodernizowane i łącznie 6 okrętów projektu 258 typu Kormoran II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

,,Nie ma Polski bez morza’’ - w Pucku obchodzono 103. rocznicę zaślubin Polski z morzem

Next

Postępy budowy promu dla Polferries

Zobacz również