Uroczystości rozpoczęły się na Starym Rynku. To w tym miejscu tak, jak 10 lutego 1920 roku zebrali się mieszkańcy, przyjezdni, parlamentariusze, samorządowcy i wojskowi. Nie zabrakło licznych pocztów sztandarowych, młodzieży, nie tylko z puckich szkół. Wzdłuż rynku rozstawili się uczniowie ze 103. metrową flagą. Obecne były: Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Meldunek o gotowości złożony został Zastępcy Inspektora Marynarki Wojennej, nowomianowanemu na to stanowisko kontradmirałowi Mirosławowi Jurkowlańcowi. Po przeglądzie pododdziału i oddaniu honorów sztandarom padła komenda do podniesienia flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego.

Głos zabrała Hanna Pruchniewska burmistrz Pucka, która przywitała wszystkich zebranych, przybyłych z wielu nieraz odległych zakątków naszego kraju, aby świętować tę jakże ważną dla Polaków rocznicę. Wspomniała o historycznych faktach, które miały miejsce 103. lata temu w Pucku, kiedy to generał Józef Haller wraz z liczną delegacją rządową oraz nową administracją województwa pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał uroczystego aktu zaślubin Polski z morzem. Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie symbolicznego pierścienia do Zatoki Puckiej. To jedna z najważniejszych rocznic w historii całego Pomorza, ponieważ był to kulminacyjny punkt procesu przywracania Pomorza do odrodzonej Rzeczpospolitej.

Kolejnym mówcą był kpt. ż.w. Andrzej Królikowski prezes Ligi Morskiej i Rzecznej współorganizatora obchodów rocznicowych. Nawiązał do obecnej sytuacji światowej i do wielu wspólnych faktów z tamtych i dzisiejszych wydarzeń. Mówił o młodym pokoleniu, przed którym czekają ważne zadania i wielka odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Podkreślił dorobek pokoleń w budowaniu naszej gospodarki morskiej, a przede wszystkim świadomości i znaczenia dostępu do morza.

Po tej części zebrani przemaszerowali do puckiej fary. Parafia Świętych Apostołów Piotra I Pawła W Pucku. Ksiądz prałat Jerzy Kunca powitał uczestników celebry. Mszy świętej przewodniczył bp Wiesław Szlachetka. W homilii przypomniał, że ten dzień jest szczególną okazją, aby podziękować Bogu za naszą ojczyznę, a zwłaszcza za morze, które jest jej niezbywalną częścią -,,… Ojczyzna to dar dla nas niezwykle cenny…”. Nawiązał do fragmentu Ewangelii związanego z przeprawą przez Jezioro Galilejskie. – ,,…Jezus zachęca swoich uczniów, by przeprawili się wraz z Nim na drugi brzeg, korzystając z tej samej łodzi, z której wcześniej nauczał wielkie tłumy ludzi. Ta łódź symbolizuje Kościół. Kościół to Jezus i my w jednej łodzi – wyjaśnił hierarcha. Zaakcentował to, że morze jest darem Boga i Jego lekcją dla naszego zbawienia, stąd też trzeba dziękować Bogu za dar morza dla Polski. – Dziękujemy za każde dobro, które z tego daru dla nas się rodzi – zakończył bp Szlachetka. Po mszy zebrani ustawili się w kolumnę i pomaszerowali do portu rybackiego. Na przygotowaną scenę wszedł zespół artystyczny marynarki wojennej. Tradycyjnie wspólnie z zebranymi odśpiewano pieśni ,,Morze nasze morze”, ,,Hymn do Bałtyku” oraz ,,Hymn Kaszubski”.

Po części inauguracyjnej Hanna Pruchniewska skierowała słowa do uczestników uroczystości – ,,…Byliśmy tu, na Pomorzu, 148 lat pod zaborem. Nasi przodkowie, Kaszubi, pilnowali brzegu morskiego i czekali aż polski marynarz zacznie pełnić nad nim straż. Cały czas mieli nadzieję i marzenia…”. List Elżbiety Witek marszałek Sejmu RP odczytał Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski – ,,…Symboliczny gest rzucenia w fale pierścienia był zwieńczeniem wysiłków kilku pokoleń Polaków walczących o wolną ojczyznę. Stał się też spełnieniem wielkiego narodowego marzenia o dostępie do morza, a także symbolem kształtowania odrodzonej Rzeczpospolitej…’’ – napisała Marszałek. W imieniu Tomasza Grodzkiego Marszałka Senatu przemawiał senator Sławomir Rybicki – ,,…Dziś rocznica ta jest okazją do refleksji na temat zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, bo chociaż Morze Bałtyckie przestało dzielić i stało się przestrzenią przyjaznej współpracy między leżącymi nad nim państwami, to w obliczu wydarzeń w Ukrainie musimy pamiętać, że nic, a zwłaszcza pokój i stabilizacja nie są dane raz na zawsze…”. Swoje wystąpienia miały również Agnieszka Pomaska posłanka na Sejm RP oraz Magdalena Adamowicz europosłanka. Ostatnim mówcą był Jan Wyrowiński prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Znaczącą część wystąpienia poświęcił zasługom Antoniego Abrahama dla sprawy odzyskania przez Polskę dostępu do morza, przypominając, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie uczyniło go patronem 2023 roku. Tradycyjnie też wręczone zostały wyróżnienia nadawane przez Ligę Morską i Rzeczną.

Po tej części zaplanowano składanie wiązanek kwiatów przy pomniku generała Józefa Hallera. Pierwszą tradycyjnie złożono na wody Zatoki Puckiej przez załogę śmigłowca z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Oprócz głównych uroczystości w Pucku zorganizowano wiele imprez towarzyszących. Były zawody strzeleckie, konferencja naukowa, okolicznościowe wystawy i pokazy, oraz kąpiel morsów w wodach Zatoki.

Marek Padjas

Zdjęcia: Elżbieta Kasińska, Marek Padjas

Previous

Dziadek, Biscay Bay, Global Mariner i mewy

Next

Uroczystość pierwszego podniesienia bandery wojennej na ORP Mewa

Zobacz również