Duże zainteresowanie Uczelnią podczas Dni Otwartych

Ponad 800 maturzystów z całej Polski wzięło udział w warsztatach, wykładach i zwiedzaniu laboratoriów podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które miały miejsce zarówno w budynku głównym Uczelni, jak i w budynku Wydziału Nawigacyjnego.

Tegoroczne Dni Otwarte Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyły się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w godzinach 9:00 – 14:00. Po raz pierwszy w historii Uczelni było to wydarzenie dwudniowe. W murach Uczelni gościły grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Wszyscy goście witani byli przez nasze wilczki morskie, a fotobudka 360 ustawiona w holu głównym umożliwiała nagrywanie krótkiego, pamiątkowego filmiku z pobytu w UMG. Przed gmachem głównym Uczelni Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL zaprezentowało pojazdy elektryczne, a Koło Naukowe SeaQuest łódź motorową.

W Auli im. T. Meissnera swoją działalność naukową prezentował Parlament Studentów, Koło Naukowe Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych (IOtes), Koło Naukowe Human Machine Interface (HMI), Koło Naukowe Nautica, Koło Naukowe „SeaNovation”, Koło Naukowe e-Biznesu, Koło Naukowe CARGO, Koło Naukowe Inwestor, Koło Naukowe LoGIStic, Koło Naukowe Nawigator, Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych (ISTL), Naukowe Koło Badań Podwodnych „SeaQuest”, Studium Języków Obcych, Szkoła Doktorska, ERASMUS +.  Duże wsparcie organizacyjne wnieśli studenci z Koła Naukowego TRANSLOG, którzy pomagali w punkcie informacyjnym, pełnili też rolę przewodników podczas oprowadzania wycieczek. Nieoceniona była również pomoc studentów należących do Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Przez dwa dni trwania wydarzenia, o każdej pełnej godzinie, Prorektor ds. Kształcenia oraz Prorektor ds. Studenckich prezentowali ofertę edukacyjną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, wraz z zasadami i terminami rekrutacji. Każda prezentacja kończyła się konkursem, w którym uczestnicy mogli wygrać pamiątkowe puzzle z wizerunkiem „Daru Młodzieży”.

Na uczniów szkół średnich czekały również ciekawe wykłady i warsztaty przygotowane przez pracowników Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. Przyszli studenci mogli również zwiedzić laboratoria i symulatory, w których studenci UMG odbywają zajęcia. 

W samo południe, pierwszego dnia wydarzenia wręczone zostały nagrody przyznane w konkursie pt. „Budowa makiety morskiej farmy wiatrowej przyszłości”. Z ramienia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni laureatów uhonorował dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nagrody odebrali uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni oraz z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Na zakończenie Dni Otwartych rozstrzygnięty został konkurs na najbardziej zaangażowane Koło Naukowe UMG. Decyzją komisji konkursowej, składającej się z Prorektora ds. Kształcenia, Prorektora ds. Studenckich. Prodziekanów z Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Zarządzania i Nauk o Jakości oraz przedstawiciela Parlamentu Studentów UMG, I miejsce zajęło Naukowe Koło Badań Podwodnych „SeaQuest”, II miejsce – Koło Naukowe Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych (IOtes), a III miejsce zajęło Koło Naukowe Human Machine Interface (HMI). Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zdecydował o przyznaniu nagrody specjalnej dla Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych EVPL. 

Każdy uczestnik Dni Otwartych otrzymał materiały informacyjne o Uczelni i drobne upominki.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i studentom za pomoc w organizacji Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Kolejny Dzień Otwarty planowany jest w listopadzie 2023 roku.

Uniwersytet Morski w Gdyni będzie współpracował z Uniwersytetem Morskim w Dalian

Uniwersytet Morski w Gdyni i Uniwersytet Morski w Dalian zawarły porozumienie o współpracy. Dokument w tej sprawie podpisali w Gdyni w dniu 21 kwietnia 2023 r. Rektorzy obu uczelni.
Chiński uniwersytet jest jedną z największych morskich uczelni na świecie, kształci ponad 25 tysięcy studentów. Położone nad Morzem Żółtym miasto Dalian liczy ok. 4 miliony mieszkańców i należy do największych portów świata. Porozumienie o współpracy podpisali Rektorzy uczelni, prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Adam Weintrit oraz prof. Sun Yuqing.

Podpisana umowa z Uniwersytetem Morskim w Dalian otwiera przed Uniwersytetem Morskim w Gdyni nowe możliwości, podobnie jak porozumienie o współpracy, które 40 lat temu podpisaliśmy z Uniwersytetem Morskim w Szanghaju, otworzyło naszej Uczelni drogę do szerokiej współpracy z Dalekim Wschodem na wiele dziesięcioleci – mówi JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Współpraca z Uniwersytetem Morskim w Dalian oznacza dla UMG szereg korzyści, w tym wymianę studencką, pracowników, wspólne projekty badawcze i działania naukowe.

Zaproponowaliśmy uczelni z Dalian udział w rejsie na równik i już teraz Rektor Uniwersytetu Morskiego w Dalian prof. Sun Yuging zapewnił, iż na podkładzie naszej szkolnej fregaty – „Daru Młodzieży” na równik popłynie co najmniej trzech studentów z Chin – podkreśla Rektor UMG. Studenci z Chin mają pojawić się na Wydziale Nawigacyjnym, gdzie od nowego roku akademickiego uruchomione zostaną zajęcia w języku angielskim. W dalszej perspektywie mamy nadzieję na wyjazd naszych studentów do Dalian, podobnie, jak było w przypadku współpracy z Uniwersytetem Morskim w Szanghaju – dodaje prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Uniwersytet w Dalian jest 27. zagraniczną uczelnią, z którą współpracować będzie Uniwersytet Morski w Gdyni. Podjęcie współpracy z chińską uczelnią to potwierdzenie założeń Rektora UMG na kolejne dwa lata kadencji związanych z internacjonalizacją Uniwersytetu i rozszerzenia działań Uczelni w środowisku międzynarodowym.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UMG

Previous

Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu Starszych Mechaników

Next

Uroczystość cięcia blach do budowy pierwszego z serii okrętu typu SIGINT

Zobacz również