W dniu 13 października br. w centrum konferencyjnym PPNT w Gdyni odbyło się Forum Gospodarki Morskiej. Tradycyjnie rozpoczęto powitaniem gości, a zajęli się tym: Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz Sławomir Kalicki lider FGM. Forum prowadził Andrzej Popadiuk (Stakeholder Manager w Equinor Polska). Jak zawsze, zanim uczestnicy rozeszli się na panele tematyczne, odbyło się kilka wystąpień gości honorowych oraz trzy wykłady. Jako pierwsza słowo wstępne do zebranych gości wygłosiła Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, z braku innej możliwości w formie wystąpienia on-line. Kolejnym mówcą był Øystein Bø, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz Rex Cox, Dyrektor Generalny Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii. Prezes Zarządu MPG-a Jacek Sadaj, zaprezentował najważniejsze wydarzenia minionego roku w gdyńskim porcie, z podkreśleniem, że port to także jego pracownicy. Następnie Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych mówiła jak obecnie wygląda sytuacja w obrębie Morza Bałtyckiego po rozszerzeniu NATO. Natomiast Piotr Czarnecki, Praktyk biznesu, lider w bankowości, telekomunikacji i biznesie cyfrowym przybliżył aktualną sytuację ekonomiczną na świecie i w Polsce. Część wstępną zakończono panelem dyskusyjnym z możliwością zadawania pytań.

Panel PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

Lider: kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Mówiono o Realizacji programu rozwoju polskiej Marynarki Wojennej:
• Perspektywy i determinanty rozwoju polskiej Marynarki Wojennej.
• Szanse i zagrożenia inwestycji w świetle wojny na Ukrainie.
• Ocena stanu aktualnego i warianty rozwoju Marynarki Wojennej.
• program „Miecznik” jako najważniejsze przedsięwzięcie modernizacyjne dla Marynarki Wojennej RP.

Paneliści:
1) Admirał Rex Cox – Dyrektor Generalny Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii
2) Phil Craig – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowy Przemysł Stoczniowy, Babcock
3) kmdr Artur Kołaczyński – Szef Sztabu COM-DKM
4) kmdr por. Dawid Domański – Agencja Uzbrojenia – Szefostwo Techniki Morskiej
5) Marcin Ratajczyk – Naval Services Manager, Thales Poland
6) Andrzej Wojtkiewicz – Przedstawiciel PGZ SW, Dyrektor Handlowy, Zastępca Dyrektora programu „Miecznik”.

Panel PORTY MORSKIE
lider: Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu w Bałtyckim Terminalu Zbożowym sp. z o.o.
Mówiono na temat Rozwoju polskich portów w świetle nowych regulacji prawnych:
• Jak Ustawa o Portach i Przystaniach Morskich z 1996 roku zmieniła obraz naszych portów?
• Jak szanse i zagrożenia niosą za sobą wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje i zmiany prawne do Ustawy portowej?
• Czy Zarządy Portów pozostaną zarządcami i administratorami infrastruktury portowej czy też pośrednio prowadzić będą działalność eksploatacyjną?
• Jakie zagrożenia wynikają z łączenia funkcji regulatora rynku i jego uczestnika?

Paneliści:
1) Jacek Sadaj – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia
2) Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście
3) Łukasz Malinowski – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
4) Rafał Czyżyk – Prawnik, Kancelaria CMW Legal, specjalista w zakresie prawa związanego z gospodarką morską
5) Marek Klabacha – Prezes Zarządu Rhenus Polska
6) Jan Jarmakowski – Prezes Zarządu Gdynia Container Terminal

Panel LOGISTYKA MORSKA
lider: Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar sp. z o.o., moderator: prof. Andrzej Grzelakowski. Poruszano temat Logistyki morskiej wobec nowych wyzwań globalnych i regionalnych obecnej dekady XXI w.:
• Ocena aktualnego stanu rozwoju i kondycji globalnego i europejskiego sektora TSL.
• Nowe wyzwania rynkowe i regulacyjne dla europejskiego sektora TSL oraz ocena ich potencjalnego wpływu na segment logistyki morskiej.
• Polski sektor logistyki morskiej wobec wyzwań globalnych i regionalnych.

Paneliści:
1) Marta Waldmann – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
2) Maciej Bąk – Wiceprezes Zarządu, Morski Port Gdynia S.A.
3) Krzysztof Laskowski – Wiceprezes Zarządu, Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
4) Małgorzata Musińska-Kubis – Manager Kategorii Transport I Logistyka, Ciech S.A.
5) Alina Angielczyk – Członek Zarządu Hapag-Lloyd Polska, Dyrektor Sprzedaży Area North Hapag-Lloyd AG
6) Adam Żołnowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o. o.
7) Bohdan Kozaczuk – Zastępca Dyrektora Zarządu COSCO Shipping Lines (Poland) Sp. z o. o.

Panel ENERGIA ODNAWIALNA
lider: Andrzej Popadiuk – Stakeholder Manager w Equinor Polska
Omawiano Perspektywy i wyzwania morskiej energetyki wiatrowej:
• Polska przed szansą stania się liderem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz znaczącym europejskim producentem zielonej energii.
• Perspektywy i wyzwania zapewnienia niezależności energetycznej kraju, w tym: tańszej energii elektrycznej, wzrostu gospodarczego, rozwoju regionów, nowych miejsc pracy oraz poprawy klimatu.
• Analiza szans i wyzwań stojących przed sektorem MEW i polskim sektorem energetycznym.

Paneliści:
1) Jakub Budzyński – Wiceprezes PTMEW
2) Grzegorz Chodkowski, Vice President Offshore Development Poland, RWE Renewables
3) Dr Tomasz Kalinowski – Profesor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych
4) Kacper Kostrzewa – Dyrektor Projektu BC-Wind
5) Paweł Mawduk – Offshore Wind – Supply Chain Project Manager, Polenergia
6) Agata Staniewska-Bolesta – Dyrektorka Zarządzająca Offshore Polska, Ørsted Polska
7) Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
8) Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. Regulacji i Zezwoleń Equinor w Polsce

Panel BIZNES W ŻEGLARSTWIE
lider: Tomasz Chamera – Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailing
Omawiano Rozwój technologiczny a strategie zrównoważonego rozwoju w biznesie wodniackim – wyzwania ekonomiczne i geopolityczne:
• Przykłady nowoczesnych użytkowych rozwiązań technologicznych w branży.
• Znaczenie stosowanych rozwiązań dla środowiska naturalnego – wizje a rzeczywistość.
• Wyzwania ekonomiczne i geopolityczne – rozwój czy „wymuszona” stagnacja?
• Perspektywy krótko i długookresowe.

Paneliści:
1) Łukasz Szyca – Wiceprezes POLBOAT, Dyrektor Sprzedaży MARINEWORKS
2) Artur Połoczański – Dyrektor ds. Public Relations SUNREEF YACHTS
3) Monika Bakkal – Dyrektor Marketingu Galeon Yachts
4) Bogusław Witkowski – Wiceperezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
5) Jakub Płażyński – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Akcjonariuszami Bank Pekao SA.

SEMINARIUM „Cyberbezpieczeństwo w branży morskiej – wyzwania i zagrożenia w 2023 roku”
lider: : Rafał Cichocki – kierownik Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego UMG.
• Global Threat Landscape 2023 – Krajobraz zagrożeń cyberbezpieczeństwa w gospodarce morskiej.
• Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa branży morskiej w świetle wydarzeń związanych z atakiem na Ukrainę, czy polska infrastruktura morska jest przygotowana na odparcie ataków płynących z przestępczości zorganizowanej, jak również służb niektórych z państw?
• Jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego pola walki cybernetycznej. W jaki sposób prowadzić audyty cyberbezpieczeństwa w firmach branży morskiej. W jaki sposób budować systemy bezpieczeństwa w tego typu przedsiębiorstwach. W jaki sposób budować bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Paneliści planowani (nie wszyscy obecni):
1) Adam Danieluk – prezes ISSA Polska , specjalista z zakresu CyberSecurity, menadżer, ekspert bezpieczeństwa informacji
2) Krzysztof Binkowski – ekspert informatyki śledczej, autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL, wykładowca akademicki
3) Piotr Chmielewski – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk,
4) Piotr Tretyn – kierownik działu informatyki i telekomunikacji w Zarządzie Portu Morskiego Gdynia
5) Dariusz Dąbrowski – Head of Department, Digital Solutions DNV
6) Izabella Łapko – Audytor Wiodący w NASK SA. Posiada Certyfikaty Audytora Wiodącego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017 oraz Systemów Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019, pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych Normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06,PN-EN ISO 22301:2020-04.

Na zakończenie odbyło sie jeszcze seminarium podsumowujące tegoroczne Forum Gospodarki Morskiej z udziałem liderów poszczególnych paneli.

Tekst (w oparciu o informacje FGM) i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

CRIST bierze udział w budowie najdłuższego tunelu zatapialnego na świecie

Next

Kapitan Andrzej Drapella upamiętniony!

Zobacz również