2 listopada 2023 roku, w siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER w Gdańsku, odbyło się ważne wydarzenie – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej INSPIRA. Spotkanie zgromadziło ambitne i zaangażowane kobiety z różnych sektorów gospodarki morskiej.

W wyniku owocnej dyskusji i wspólnej wymiany pomysłów, dziewięć wyjątkowych kobiet (dwie z Pań uczestniczyły on-line – dop. red. CS), stało się członkiniami założycielkami nowego stowarzyszenia. Ich determinacja i zaangażowanie w rozwój branży morskiej stanowi nieoceniony wkład w rozkwit tej dynamicznej gałęzi gospodarki i idei „diversity & inclusion”. Nad przebiegiem Zebrania czuwał radca prawny Radosław Stefaniak, zaś oprawę wydarzenia zapewnił Cezary Spigarski z Oficyny Morskiej.

Izabela Klonowska-Hincka objęła stery Stowarzyszenia wraz z członkiniami Zarządu Martą Forreiter-Weiner i Magdaleną Borejszo-Bulc. Podczas Zebrania omówiono program i dalsze plany działania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie INSPIRA ma na celu wspieranie, inspirowanie oraz promowanie kobiet działających w branży morskiej. Jego misją jest stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wzajemnie się wspierać.

Założycielki wyraziły nadzieję, że INSPIRA stanie się miejscem owocnych inicjatyw, które będą przyczyniać się do dalszego rozwoju branży morskiej oraz wspierać kobiety w ich zawodowych wyzwaniach. Program działania Stowarzyszenia zakłada również wzięcie udziału w konsultacjach publicznych i społecznych oraz działaniach lobbingowych.

Stowarzyszenie planuje organizować regularne spotkania, konferencje oraz inicjatywy edukacyjno-biznesowe, które podkreślą rolę i osiągnięcia kobiet w branży morskiej. Ich celem jest budowanie silnych i inspirujących społeczności, i miejsc pracy, które będą kształtować przyszłość branży morskiej.

INSPIRA rozpoczyna swoją drogę z entuzjazmem i determinacją, gotowa do podjęcia wyzwań i osiągnięcia wyznaczonych celów. To kolejny krok na drodze ku różnorodności i wsparciu dla kobiet w branży morskiej.

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia zaplanowane jest jeszcze na miesiąc listopad br.

Członkinie założycielki INSPIRA:

Izabela Klonowska-Hincka – prezeska Zarządu (na zdjęciu w środku)

Marta Forreiter-Weiner – członkini Zarządu (na zdjęciu z lewej)

Magdalena Borejszo-Bulc – członkini Zarządu (na zdjęciu z prawej)

Anna Pionka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Romantowska-Jaskólska – członkini Komisji Rewizyjnej

Monika Grabowska

Klaudia Groll

Ewa Kłos

Justyna Szawelska

Tekst: Izabela Klonowska-Hincka

Zdjęcia: Cezary Spigarski

PS.

Tradycyjnie już nie miałem prawa zabierania głosu. Prawo to miał radca Radosław Stefaniak i skrzętnie, i sprawnie z niego korzystał, zapewniając zgodny z regułami prawnymi porządek zebrania, zarządzając głosowania nad kolejnymi punktami obrad i wyborami władz nowo tworzonego Stowarzyszenia. Na zakończenie doczekaliśmy się (obaj) ciepłych słów podziękowania za nasz udział. Oczywiście wyszedłem z poczuciem wykonania ważnej misji oraz, co chyba budujące, że jednak Paniom zdarza się nas niekiedy potrzebować. W tym miejscu nie powiem, że „nasi górą” – nie ośmieliłbym się – żadna z Pań nie podchodziła do nas z dystansem i obawą, a całość spotkania miała ciepły, serdeczny, i jak widać uśmiechnięty przebieg (cs).

Previous

Wodowanie promu w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A.

Next

Na urodzinach u Sołdka

Zobacz również