31 października br. w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A. odbyło się wodowanie pierwszego z trzech promów zamówionych przez spółkę Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska. Zakontraktowane zostały trzy (26 listopada 2021 r.), przy czym podpisano list intencyjny z opcją budowy czwartego. Pierwszy i trzeci prom eksploatować będzie spółka Unity Line (należąca do PŻM), a drugi trafi do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

W uroczystości brali udział m.in.: żona nieżyjącego założyciela i prezesa Holdingu REMONTOWA S.A. Piotra Soyjki – p. Bogumiła Soyka z Rodziną, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Dyrektor Naczelny PŻM Andrzej Wróblewski (współgospodarz uroczystości), Prezes Zarządu REMONTOWA Holding S.A. Adam Ruszkowski, świeżo wybrany poseł na Sejm RP, wcześniej prezydent Sopotu Jacek Karnowski wraz z wiceprezydentką Magdaleną CzarzyńskąJachim, Prezeska Polskich Linii Oceanicznych Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prezes Polskiego Rejestru Statków dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, Prezes Zarządu DNV Poland SP. z o.o. Inacio Golebski, przewodniczący zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, reprezentanci wyższych uczelni technicznych, administracji morskiej, firm branży morskiej, banków i ubezpieczycieli. Uroczystość prowadził Dyrektor ds. Komunikacji REMONTOWA HOLDING S.A. Grzegorz Landowski.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Budowa promów Ro-Pax w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A.

Budowę promów powierzono Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A. w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r. Stocznia jest wykonawcą trzech jednostek dla spółki Polskie Promy, należącej do Skarbu Państwa. Dwie będą pływać w barwach Unity Line, spółki zależnej PŻM, a jedna będzie użytkowana przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries). Częścią umowy jest list intencyjny, zawierający opcję budowy czwartego promu.

To jedne z najnowocześniejszych, niskoemisyjnych jednostek Ro-Pax na Bałtyku. Każda napędzana jest czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast konwencjonalnego wału i śrub napędowych, każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne (gondolowe) na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, dzięki czemu promy będą mogły manewrować w portach bez asysty holowników.

Każdy z promów ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4100 m, a prędkość max. 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów i 50 załogantów.

Projekt koncepcyjny, dokumentację projektową i wykonawczą przygotowało biuro Remontowa Marine Design z grupy Remontowa Holding we współpracy z Zamawiającym.

Cięcie pierwszych blach na pierwszy prom o numerze budowy 101 odbyło się 24 października 2022 r., a na kolejny Ro-Pax – 28 marca 2023 r.

Każdy prom składa się z tzw. bloków – sześciu kadłuba i siedmiu nadbudówki, które zbudowano z 265 osobnych sekcji. Bloki powstają zarówno w Stoczni, jak i u jej kooperantów, skąd są transportowane do Stoczni i tam scalane w doku nr 5. Największy megablok, mieszczący siłownię promu, ważący 3351 ton i składający się z 74 sekcji, zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa. Cały kadłub o wadze 11 tysięcy ton jest już scalony i wyposażony m.in. w silniki, zbiorniki kriogeniczne na LNG i pędniki. Będzie zwodowany poprzez zanurzenie doku, do momentu osiągnięcia przez prom pływalności. Bloki nadbudówki zostaną zintegrowane z kadłubem, gdy będzie już na wodzie. W kolejnych miesiącach realizowane będzie dalsze wyposażanie, aż do odbycia programu prób morskich gotowego promu i jego przekazania, co ma nastąpić w 2025 roku.

Tekst: materiały prasowe REMONTOWA Holding S.A.

Previous

MV PYXIS OCEAN w Porcie Gdynia

Next

INSPIRA: Stowarzyszenie Kobiet Branży Morskiej z kobiecą siłą, pasją i inspiracją

Zobacz również