Balticon SA kończy budowę terminalu intermodalnego w Porcie Gdańsk na terenach przemysłowych miasta Gdańska – InvestGDA w ramach realizacji projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”. W wyniku inwestycji powstała infrastruktura do przeładunku pełnych i pustych kontenerów oraz zakupione zostały nowoczesne urządzenia przeładunkowe. Inwestycja przyczyni się się do zwiększenia zdolności przepustowych oraz efektywności intermodalnego transportu ładunków.

Cieszymy się, że na terenie należącym do InvestGDA, spółka Balticon tworzy nową jakość w obszarze rozwoju logistyki. Powstawanie kolejnych, nowoczesnych depotów kontenerowych znacząco wpływa na rozwój funkcjonowania transportu intermodalnego na Pomorzu. Ma to niebagatelne znaczenie dla miasta portowego jakim jest Gdańsk i zwiększa efektywność łańcucha dostaw. Jesteśmy pewni, że ta inwestycja i jej dalsze etapy pozytywnie wpłyną na rozwój portu, a cała przestrzeń nabierze nowego znaczenia funkcjonalnego i gospodarczego – podkreśla Alan Aleksandrowicz, Prezes InvestGDA.

Terminal Intermodalny w Porcie Gdańsk jest pierwszym terminalem Balticonu. Jego uruchomienie umożliwi nam przeładunek pełnych kontenerów i utworzenie składu celnego. Powstał dzięki ogromnej pomocy i dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz współpracy z InvestGDA. Jego położenie na terenie najszybciej rozwijającego się portu Europy jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia – mówi Tomasz Szmid, Prezes Zarządu BALTICON SA. Plac składowo-przeładunkowy o powierzchni 6 ha jest przystosowany do obsługi 75 000 TEU rocznie oraz składowania 7700 TEU. Klienci będą mogli korzystać z połączeń intermodalnych, a także z usług dodatkowych, takich jak składowanie kontenerów oraz ich serwisowanie. W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony również skład celny.

Koncepcja powstała jako odpowiedź na dynamiczny rozwój inwestycji infrastrukturalnych i rosnących przeładunków w Porcie Gdańsk. Po ukończeniu ostatniego etapu projektu, w tym ukończeniu toru dojazdowego, terminal będzie pełnił rolę w obsłudze przeładunków między transportem drogowym a kolejowym, umożliwiając szybką i efektywną wymianę ładunków.

Cieszy nas, że firmy działające na terenie Portu Gdańsk lub na jego zapleczu, tak prężnie się rozwijają. Rozwój transportu intermodalnego jest niezwykle istotny dla usprawnienia całego procesu logistycznego. Dziś transport towarów wielu produktów odbywa się w dużej mierze w kontenerach. Dzięki temu wymiana handlowa jest szybsza i tańsza. Port to bowiem naczynia połączone. Z jednej strony firmy realizujące przeładunki w relacji morskiej, z drugiej świadczące szereg usług dodatkowych, będących swego rodzaju dopełnieniem oferty. Silna baza tych firm, czyni propozycję Portu Gdańsk bardziej kompleksową – mówi Łukasz Malinowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Realizacja terminalu modalnego wpisuje się w cele strategiczne Unii Europejskiej zawarte w „białej księdze”, dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej TEN-T oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Termin realizacji projektu odbywał się od 01.01.2019 r. i potrwa do 30.06.2023r. Wartość inwestycji wyniosła prawie 30 mln PLN. 50 procent wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

* * *

BALTICON SA działa w logistyce kontenerowej od 1990 roku. Posiada depoty kontenerowe na zapleczach wszystkich polskich portów morskich oraz w Warszawie. Zajmuje się transportem drogowym krajowym i międzynarodowym oraz sprzedażą, wynajmem i modyfikacjami kontenerów.

Angelika Wilkosz

Zdjęcie: materiały prasowe BALTICON SA

Previous

Port Gdańsk jest przygotowany na wzmożony ruch samochodów ciężarowych ze zbożem

Next

SPOTKANIE KOBIET BRANŻY MORSKIEJ - nawiązywanie więzi, inspirowanie i wspieranie

Zobacz również