W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2023 r. na pokładzie promu morskiego „Wawel” odbyła się konferencja pt. „Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne”, zorganizowana przez spółkę Polski PCS.

31 stycznia br. Wejście promu Wawel (po raz drugi do nowego terminalu). Jednak nie była to kolejna przymiarka do używania tego miejsca dla potrzeb PŻB. Przyjechał do Gdyni z Gdańska aby zabrać na pokład część uczestników konferencji „Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne”, zainicjowanej i organizowanej przez Polski PCS (Port Community System), z patronatem Ministra Marka Gróbarczyka, a przeprowadzonej przy współudziale Zarządów Morskich Portów Gdańsk S.A., Gdynia S.A. oraz Szczecin-Świnoujście S.A., przy ścisłej współpracy z Polferries. Plan pierwotny zakładał odbycie konferencji na morzu, wzdłuż polskiego wybrzeża, w drodze promu do Świnoujścia, a następnie jego wejście na remont, już bez pasażerów, do stoczni Gryfia w Szczecinie. Jednak z uwagi na bardzo trudne warunki pogodowe, zapadła decyzja o powrocie promu do Gdańska i przeprowadzeniu konferencji w bardziej sprzyjających warunkach. Niemniej samo pojawienie się promu „Wawel” w główkach gdyńskiego portu wywołało trochę spekulacji… (dop. red.)

Port Community System (PCS) zwiększa wydajność i sprawność portów poprzez zapewnienie elektronicznej wymiany informacji między wszystkimi sektorami portowymi i logistycznym w ramach jednej platformy. Zadaniem systemu jest optymalizacja, automatyzacja i sterowanie procesami transportowymi poprzez gromadzenie i łączenie w jednym miejscu informacji dotyczących transportu oraz całych łańcuchów logistycznych. Wprowadzenie PCS umożliwia zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu obsługi ładunków w portach oraz usprawnia koordynację procesów portowych i przeładunkowych, a w efekcie poprawia atrakcyjność i sprawność polskich portów morskich.

Polski PCS, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej, został wdrożony w trzech polskich portach: w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ ta funkcjonalność bardzo poprawia naszą konkurencyjność. Z drugiej strony to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które plasuje nas wśród największych portów, z którymi konkurujemy i którym chcemy dorównać – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Konferencja obejmowała cztery panele:

„Zintegrowana platforma informatyczna w strategii rozwoju polskich portów”;

„Transport, spedycja, logistyka w zakresie wykorzystania PCS”,

„Przyszłość transportu kolejowego w oparciu o nowoczesną platformę informatyczną”

„Cyberbezpieczeństwo w obszarze branży transport, spedycja, logistyka”.

W trakcie konferencji podpisano również list intencyjny pomiędzy spółką Polski PCS, zarządami portów, Polską Izbą Spedycji i Logistyki oraz operatorami portowymi w zakresie powołania rady interesariuszy systemu Polski PCS.

Gościem specjalnym konferencji był generał dywizji Roman Polko. Mówił o m.in. zagrożeniach terrorystycznych, poruszał sprawy związane z bezpieczeństwem państwa, a wszystko na bazie wiedzy własnej i doświadczeń wyniesionych ze swojej służby wojskowej, i przeprowadzonych przez siebie analiz. Mówił też o zmianach jakie zaszły w mentalności europejskiej podczas ostatnich trzydziestu lat w postrzeganiu zagrożeń terrorystycznych, o tym, że dzisiaj Rosja nie może być postrzegana jako państwo partnerskie, ale jako ewidentne zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu i nie tylko. Wystąpienie generała Polko spotkało się z wielokrotnymi brawami ze strony słuchaczy. Uczestnicy konferencji otrzymali najnowszą książkę generała (napisaną wspólnie z żoną Pauliną) „Bezpiecznie już było” (dop. red).

Poniżej relacja filmowa przygotowana przez portal www.gospodarkamorska.pl

* * *

Polski PCS

Spółka Polski PCS Sp.z o.o. została powołana 14 września 2017 r. jako start-up w celu zrealizowania projektu informatycznego dla społeczności portowej PCS (Port Community System). Udziałowcami spółki są zarządy morskich portów w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Więcej informacji na temat działania polskiego PCS i jego historii można znaleźć na stronie: https://polskipcs.pl/.

Tekst: https://www.gov.pl

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Po intensywnych panelach dyskusyjnych pierwszego dnia konferencji, wieczorną atrakcję dla uczestników stanowił występ kwartetu wokalno-instrumentalnego „Electric Girls” (dop. red.).

Previous

Rozmowa z Moniką Kozakiewicz, zarządzającą Stocznią Remontową NAUTA S.A.

Next

Urząd Morski w Gdyni znacząco wzmocnił ochronę brzegu w rejonie Półwyspu Helskiego

Zobacz również