Powiększone trzy nabrzeża i pirs pogłębienie akwenu i wykonanie oznakowania nawigacyjnego. To tylko część z zadań jakie Grupa NDI wykonała podczas przebudowy Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich. Prace zakończyły się w grudniu ubiegłego roku, a w sobotę uroczyście otwarto Marinę i nadano jej imię kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.

Żeglarze mają w odnowionej Przystani Miejskiej w Górkach Zachodnich w Gdańsku od teraz do dyspozycji 186 miejsc cumowniczych. Pojawiły się też nowe pomosty, falochron i wyposażenie, które podniosły komfort korzystania z tego miejsca.  Inwestorem była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przebudowa trwała nieco ponad rok.

W zakresie prac było pogłębianie akwenu do rzędnej -4 metra, wyczerpanie urobku z dna o kubaturze ok. 10,7 tys. m3 (powierzchnia ok. 14 tys. m2) oraz wykonanie oznakowania nawigacyjnego. Przebudowane zostały nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. Rozebrano drewniane pomost, a w ich miejscu powstały nowe betonowe, pływające pomosty i falochron. Pojawiło się wyposażenie nabrzeża: pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowo zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne, a także sprzęt ratowniczy.

Wśród robót na lądzie Grupa NDI zrealizowała m. in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), wybudowany został fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna. Pojawiło się też nowe, efektowne oświetlenie, nawierzchnia oraz tablice informacyjne.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe NDI

Otwarcie mariny – zajrzyj tu – kliknij

Previous

„Przełomowe” święto gdańskiego żeglarstwa

Next

"Dar Pomorza" – od 40 lat statek muzeum w Gdyni

Zobacz również