Profesor Hans Rummel z Hochschule Bremerhaven otrzymał w piątek, 6 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jest to najwyższe wyróżnienie w świecie akademickim. Do tej pory Uniwersytet Morski w Gdyni przyznał pięć takich tytułów – profesor Hans Rummel jest pierwszym zagranicznym przedstawicielem świata nauki, który otrzymał taką godność.

Specjalnością dydaktyczną i naukową prof. Hansa Rummla jest komunikacja w języku angielskim oparta na paradygmacie ESP (English for Special Purposes) w zastosowaniach nautycznych. Prof. Hans Rummel jest twórcą laboratoriów językowych w German Navigational College oraz w Hochschule Bremerhaven. Zaprojektował i nadzorował powstanie jednych z pierwszych laboratoriów do nauki języka angielskiego wspomaganych komputerowo.  Od lat 80. ub. wieku prof. Hans Rummel stał się uznanym specjalistą od dydaktyki morskiego języka angielskiego (Maritime English) w środowisku międzynarodowym.

Nadanie godności Doktora Honoris Causa poparły 4 uczelnie: Senat Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Senat Politechniki Morskiej w Szczecinie, Senat Hochschule Bremerhaven oraz Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Recenzentami dorobku naukowego i osiągnięć zawodowych Profesora Rummla byli: prof. Piotr Jędrzejowicz z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. Alexis Papathanassis, Rektor Hochschule Bremerhaven, prof. Roman Śmierzchalski z Politechniki Gdańskiej. Laudację wygłosił prof. Piotr Przybyłowski. Promotor doktoratu honorowego mówił między innymi: „W życiorysie zawodowym prof. Hansa Rummla szczególne miejsce mają Jego związki z naszą Uczelnią, historycznie: Wyższą Szkołą Morską, Akademią Morską i obecnie Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Od początków współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, a Hochschule Bremerhaven prof. Hans Rummel był osobą głęboko zaangażowaną w realizację wspólnych projektów i poszukiwanie nowych inicjatyw. Od 1978 roku prawie corocznie gościł w naszej Uczelni, prowadząc dla studentów cykle zajęć z komunikacji morskiej w języku angielskim. Talent dydaktyczny profesora, a także wysokie oceny poziomu tych zajęć ze strony studentów, sprawiły, że prof. Hans Rummel został zaproszony do prowadzenia zajęć podczas rejsów szkoleniowych. Jako wykładowca uczestniczył w siedmiomiesięcznej podroży statku szkolnego „Dar Młodzieży” z okazji „Regatta Colon 92″ oraz dziewięciomiesięcznej poroży do Japonii „Osaka 98″.

To jest specjalny dzień, nie tylko dla Profesora Rummla, ale i dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To dzień, kiedy przyznawany jest pierwszy zagraniczny doktor honoris causa” – powiedział prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Adam Weintrit. Rektor UMG w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę jaką pełni Prof. Rummel we współpracy z Hochschule Bremerhaven. „Nie tylko ten dzień jest specjalny, ale i cały rok. W 2023 roku świętujemy 45 lat współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, która rozpoczęła się jeszcze nieformalnie w 1976 i zainicjował ją prof. Hans Rummel podczas pobytu „Daru Pomorza” w Bremie. To była pierwsza współpraca po drugiej wojnie światowej pomiędzy uczelniami polskimi i niemieckimi, było to wyjątkowe jak na ówczesne realia.  Profesor Rummel jest prawdziwym symbolem tej współpracy.

Okolicznościowy wykład prof. Hans Rummel rozpoczął od słów: „Jestem wdzięczny, że możemy się wszyscy spotkać na tej szczególnej i pięknej uroczystości nadania mi tytułu doktora honoris causa. Jest to dla mnie bardzo szczególna i niezapomniana chwila. Godność akademicka, którą mi dziś nadajecie, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ponieważ nie było mi dane w mojej karierze zawodowej uzyskanie stopnia naukowego doktora.  Jest to również wyjątkowy dzień dla Waszej Uczelni. W mojej osobie honorujecie Państwo pierwszego niepolskiego nauczyciela akademickiego i tym samym udowadniacie, jak ważne jest obecnie międzynarodowe ukierunkowanie Uniwersytetu Morskiego.”

Listy gratulacyjne z okazji nadania godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Hansowi Rummlowi przesłali prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z inicjatywy prof. Hansa Rummla w marcu 1993 roku zostało założone i zarejestrowane, zgodnie z prawem niemieckim, Stowarzyszenie Przyjaciół Daru Młodzieży „Association of Friends of Dar Młodzieży”. Stowarzyszenie to wspiera ważne zadania realizowane przez żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Aktualnie prof. Hans Rummel pełni funkcję prezesa tego Stowarzyszenia.

Za swoje dokonania i zasługi dla współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven, prof. Hans Rummel został doceniony zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył profesora Rummla Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przyznał prof. Rummlowi tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Z kolei Senat Hochschule Bremerhaven nadał Mu godność Honorowego Członka Senatu Hochschule Bremerhaven.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto nazwisko prof. Hansa Rummla na tablicy upamiętniającej przyznanie tytułów Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tekst: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski dla UMG

Previous

Debata przedwyborcza Tadeusza Aziewicza i Marcina Horały

Next

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Morskim

Zobacz również