W sobotę, 7 października 2023 roku, na Molo Południowym w Gdyni odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowych studentów Uczelnia powitała w prawdziwie morskiej scenerii – uroczystość odbyła się na Molo Południowym w Gdyni, mieście z morza i marzeń, od 1930 roku stanowiącego siedzibę Uniwersytetu Morskiego, Uczelni, która kształci studentów nieprzerwanie od ponad 100 lat.

Sobotnie uroczystości poprzedziła msza święta, która została odprawiona o godzinie 09:00 w Kościele Morskim pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni, w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uroczystej mszy świętej przewodniczył nasz kapelan, duszpasterz ludzi morza ojciec dr Edward Pracz.

W wydarzeniu wzięła udział nie tylko społeczność akademicka Uniwersytetu – władze Uczelni, studenci, doktoranci, wykładowcy, pracownicy – ale również zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń morskich współpracujących z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, jak również absolwenci i sympatycy Uczelni, rodziny nowo przyjętych studentów, mieszkańcy Gdyni oraz turyści.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się przemarszem Kompanii Reprezentacyjnej, Władz Uczelni oraz Senatu w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z kampusu Wydziału Nawigacyjnego na plac uroczystości.

Kolejnym punktem ceremonii było odegranie przez orkiestrę „Hymnu Państwowego”, w trakcie którego podniesiona została na maszt flaga państwowa.

W dalszej części uroczystości studentów, doktorantów, pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości powitał JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit: Inauguracja to wielkie święto naszej akademickiej społeczności, wszystkich, którzy każdego dnia tworzą nasz Uniwersytet, ucząc się w nim, prowadząc badania, kształcąc, dbając o organizację nauki i nauczania, troszcząc się o naszą Alma Mater.

Uniwersytet Morski w Gdyni nie jest wielką uczelnią, ale z całą pewnością elitarną. Na naszej Uczelni możecie uzyskać wykształcenie, które otworzy Wam drzwi do wszystkich najważniejszych instytucji morskich na świecie.

Nasza pozycja jest utrwalona. Plasujemy się na czołowych miejscach w rankingach morskich uczelni międzynarodowych, w ostatnim rankingu zajęliśmy 4. miejsce. W uznaniu tej pozycji w lutym tego roku zostałem wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich. Nie jest to jedynie moja zasługa, to zasługa ponad 100 lat pracy wielu pokoleń, które pracowały na status tej Uczelni.

Życzę Wam wielu sukcesów, żebyście dobiegli do mety, żebyście otrzymali upragnione dyplomy inżyniera, licencjata oraz kontynuowali naukę na studiach drugiego stopnia. Mamy cztery uprawnienia doktoryzowania, można u nas uzyskać habilitacje, dojść do tytułu profesora, tak jak to czynią nasi absolwenci

Kończąc przemówienie inauguracyjne, JM Rektor UMG oficjalnie otworzył Rok Akademicki 2023/2024, a Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilli wykonał „Pieśń Szkoły Morskiej” autorstwa absolwenta z Tczewa, Michała Hłaski.

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego specjalny list wystosował Prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go pełnomocnik Prezydenta RP Marcin Drewa.

Obecny na inauguracji Prezydent miasta Gdynia dr Wojciech Szczurek w swoim wystąpieniu powiedział: Jestem dumny z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ta uczelnia poprzez pracowników naukowych i studentów jest uczelnią, która kształtuje charaktery, ale też i zmusza, by patrzeć na wszystkie strony świata. Dzisiaj, zdobywając wykształcenie na uczelni, która przygotowuje do pracy na rynku globalnym, trzeba budować taki punkt odniesienia. Trzeba patrzeć, co dzieje się w każdym zakątku świata, by każdego dnia w sposób profesjonalny budować swoje kompetencje. By tak, jak do tej pory, waga dokumentów czy certyfikatów, które potwierdzają ukończenie tej uczelni, była wagą, która gwarantuje znakomitą pracę.

Odczytane zostały również listy skierowane do JM Rektora od: Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka. Przesłanie od podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury przeczytał Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej Wojciech Gąsowski.

Kolejnym punktem programu uroczystości był akt ślubowania. W imieniu wszystkich studentów, na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ślubowali studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie tegorocznej rekrutacji:

Jakub Wałachowski (Wydział Nawigacyjny),

Maciej Bochiński (Wydział Mechaniczny),

Paulina Juretko (Wydział Elektryczny) oraz

Paulina Czaja (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości).

Rotę przysięgi odczytał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG. Studenci powtórzyli treść roty, składając ślubowanie na sztandar:

Świadomy obowiązków studenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

ślubuję uroczyście

dla dobra Ojczyzny zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,

dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

darzyć szacunkiem pracowników Uczelni,

przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

być prawym i uczciwym człowiekiem.

Ślubuję uroczyście bronić honoru polskiej bandery oraz dochować jej wierności”.

Po tej części uroczystości Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”, po czym nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów I roku – reprezentantów poszczególnych Wydziałów:

Borys Perski i Jakub Krems (Wydział Elektryczny),

Aleksy Olechnowicz (Wydział Mechaniczny),

Alicja Sąsiadek i Stanisław Tomczak (Wydział Nawigacyjny),

Karolina Wróblewska i Szymon Borejsza (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości) oraz

mgr Mateusz Zawadzki (reprezentujący doktorantów).

Pasowania buławą rektorską dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przed trybuną honorową, a nowo przyjętą brać akademicką powitał w przemówieniu Vice Przewodniczący Parlamentu Studentów, Jakub Strzelczyk, student IV roku Wydziału Mechanicznego, który do rozpoczynających studia studentów zwrócił się między innymi słowami: Pamiętajcie, że mundur, który będziecie nosić, to nie tylko przywilej, to przede wszystkim obowiązek godnego reprezentowania zarówno Uczelni, jak i Polskiej Marynarki Handlowej. Insygnia naszego munduru są niezmienne od pokoleń. Teraz to Wy będziecie wizytówką dziedzictwa naszych praojców, którzy tworzyli historię morza, ale również dumnie walczyli o naszą wolność.

Ceremonię immatrykulacji zakończyła pieśń „Gaude Mater Polonia” wykonana przez Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas obchodów Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 miało miejsce wręczenie przez JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita nagród Ministra Infrastruktury. Nagrodę indywidualną za całokształt dorobku otrzymał prof. dr hab. inż. Piotr Włodzimierz Gnaciński. Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dr hab. inż. Kalina Detka prof. UMG, dr hab. inż. Paweł Górecki prof. UMG, dr hab. inż. Przemysław Ptak prof. UMG, dr inż. Ewa Krac, dr inż. Krzysztof Posobkiewicz, mgr inż. Emilian Świtalski.

Minister Infrastruktury przyznał nagrody dla najlepszych studentów specjalności morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nagrodę dla najlepszego nawigatora otrzymał Jan Nasur. Nagrodę dla najlepszego elektroautomatyka okrętowego otrzymał Piotr Sokół. Nagrodę dla najlepszego mechanika okrętowego otrzymał Marek Andrzejewski.

JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył statuetkę „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” prof. Dr. Dr h.c. Gerhardowi Feldmeierowi z Hochschule Bremerhaven.

Głos zabrali również Dorota Arciszewska Mielewczyk Prezes Polskich Linii Oceanicznych i Rektor Hochschule Bremerhaven prof. Alexis Papathanassis.

Uroczystość zakończyła się odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej „Hymnu do Bałtyku” oraz defiladą, podczas której odprowadzony został Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tekst: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski dla UMG

Previous

Profesor Hans Rummel doktorem honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Next

Konferencja prasowa Tadeusza Aziewicza

Zobacz również