Nabrzeże Norweskie, Czeskie i Duńskie – wszędzie tam mimo zimy prowadzone są intensywne prace, dzięki którym port w Szczecinie stanie się bardziej dostępny także dla większych jednostek. Z budowy płyną dobre wieści – zaplanowane roboty wykonano już w ponad 54 procentach.

Inwestycja w Porcie w Szczecinie jest gigantycznych rozmiarów. Do wykonania jest nowe nabrzeże Norweskie, stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, które dziś pełni funkcję terminala kontenerowego. Zaplanowano też przebudowę istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży. Poza tym do wybudowania jest oczepowe Nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 metrów, które zabezpieczy brzeg Ostrowa Grabowskiego i przedłuży w przyszłości linię Nabrzeża Norweskiego.

Ale na tym nie koniec. Kanał Dębicki zostanie poszerzony ze 120 metrów szerokości do 200 oraz pogłębiony do głębokości technicznej 12,5 metrów.

Inwestorem dla tego ambitnego zadania jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA., natomiast generalnym wykonawcą konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT S.A, które realizuje już takie wyzwania hydrotechniczne jak np. przekop przez Mierzeję Wiślaną i rozbudowa Nabrzeża Holenderskiego i Indyjskiego w Porcie Gdynia.

Zima krzyżuje szyki

W tym wypadku największym wyzwaniem jest dla nas czas, dlatego prace realizujemy na wszystkich frontach jednocześnie – mówi Irena Filipek Kierownik Robót z Grupy NDI.

I wylicza, że jeśli chodzi o roboty żelbetowe to wykonano ponad 52 procent konstrukcji Nabrzeża Czeskiego (dotyczy I Etapu o długości 316,5 m), 44 procent Nabrzeża Norweskiego oraz 72 procent Nabrzeża Duńskiego. A warto dodać, że gdy pogoda nie sprzyjała, część prac, trzeba było odłożyć – dla przykładu betonować nie można przy temperaturach ujemnych, więc tego typu roboty musiały być wstrzymywane.

Cały czas prowadzimy też prace związane z budową obwałowań na Wyspie Ostrów Mieleński. Wykonaliśmy 205 z 292 sztuk kontenerów, co daje 70,21 procent zawansowania – dodaje Irena Filipek.

Dotąd zrealizowano też roboty kafarowe związane z pogrążaniem ścianki kombinowanej od strony odwodnej, pogrążono pale od strony odlądowej oraz wykonano kotwy na Nabrzeżu Czeskim na długości 316,5 metrów. Z kolei na Nabrzeżu Norweskim zrealizowano roboty kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej, wykonano kotwy mikropalowe oraz pale CFA na całej długości nabrzeża, a także umocniono plac składowy. Poza tym na Nabrzeżu Duńskim zrealizowano prace kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej i wykonano kotwy mikropalowe na długości 770 metrów, czyli na całości nabrzeża.

Co więcej, wymieniono też całą linię odbojową  na Nabrzeżu Fińskim. Wykonano w całości platformę roboczą pod obwałowania na całej długości na wyspie Ostrów Mieleński oraz wykonywane jest obwałowywanie. Dotąd zrealizowano ponad 70 procent tego typu prac.

Super sprzęt poszedł w ruch

Aby prace przebiegały szybko i sprawnie, generalny wykonawca wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt, m. in. kafar, wibromłoty, kotwiarkę, wozidła, pogłębiarkę, palownicę czy pontony i pchacze. Jak podkreśla, choć ogromny zakres inwestycji już zrealizowano, wciąż do zrobienia jest wiele ważnych zadań.

W najbliższym czasie planujemy wznowić roboty czerpalne polegające na pogłębieniu kanału Dębickiego. Będziemy też kontynuować roboty żelbetowe na nabrzeżach, dalej wykonywać obwałowania na wyspie Ostrów Mieleński, a także budować tor poddźwigowy i kolejowy na nabrzeżu Czeskim – mówi Piotr Arabczyk Dyrektor Projektu z Grupy NDI

Inwestycja jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ w porcie Szczecin. Ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego. Obecnie nabrzeża Czeskie i Słowackie są tam najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi, a modernizacja zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 milionów złotych brutto. 

Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Zdjęcia: materiały prasowe NDI

Previous

Rekordowy rok w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Który oddział odwiedziło najwięcej turystów?

Next

Drugi 240-metrowy statek we flocie Stena Line na linii Gdynia-Karlskrona otrzymał oficjalną nazwę – Stena Ebba

Zobacz również