W dniu 16 czerwca 2023 roku Uniwersytet Morski w Gdyni świętował 103. rocznicę powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Czerwcowe Święto Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nawiązuje do wydarzeń sprzed ponad 100 lat, kiedy to 17 czerwca 1920 roku Minister Spraw Wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kontynuatora Szkoły Morskiej w Tczewie.

UROCZYSTE PODNIESIENIE BANDERY

Uroczystość obchodów Święta Szkoły UMG rozpoczęła się o godzinie 8:00 tradycyjnym podniesieniem biało-czerwonej bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu głównym Uniwersytetu.

Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. W przypadku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, banderę podnosi się na budynku Uczelni podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie 8 grudnia 1920 roku.

Na placu przed Uczelnią zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci Uczelni. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy.

NADANIE SKWEROWI IMIENIA KPT. Ż.W. STANISŁAWA KOSKO

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy i nadania imienia kpt. ż.w. Stanisława Kosko skwerowi znajdującemu się na terenie kampusu Uczelni przy ul. Morskiej.

Kpt. ż.w. Stanisław Kosko był ostatnim przed II wojną światową dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Zmarł 8 września 1939 roku na skutek ran odniesionych podczas nalotu na zmobilizowany statek żeglugi przybrzeżnej ORP Gdynia, którym dowodził.

Ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali rektorzy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski oraz prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

MSZA ŚW. W INTENCJI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UMG

Tradycyjnym punktem obchodów czerwcowego Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczysta msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni, która została odprawiona o godzinie 9:00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

UROCZYSTE OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UMG

O godzinie 11:00 uroczystości obchodów 103. rocznicy Szkolnictwa Morskiego przeniosły się do Auli im. T. Meissnera w budynku głównym Uczelni. Odbyło się tu uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście. Przebieg uroczystości uświetniły występy Akademickiego Chóru UMG.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

W swoim wystąpieniu Profesor Weintrit podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku, w tym realizowane przez Uczelnię inwestycje, jak budowane w Gdańsku Centrum Offshore UMG czy powstającą w kampusie uniwersyteckim Halę Sportową, stanowiącą część Centrum Sportu Rekreacji. JM Rektor mówił o bogatej ofercie dydaktycznej Uczelni oraz w dumą podsumował sukcesy naukowe pracowników Uniwersytetu.

JM Rektor przypomniał wydarzenia, które wpisały się w kalendarium Uczelni, w tym o rozpoczętych rejsach szkolnych statków – „Daru Młodzieży” oraz „Horyzontu II”.

Wystąpienie było okazją do ogłoszenia przez JM Rektora objęcia stanowiska Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich przez kpt. ż.w. Dariusza Jellonnka.

Kończąc przemówienie, JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, zwrócił się do pracowników Wydziałów Uniwersytetu, dziękując im za wniesione zaangażowanie w rozwój Uczelni.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski. Minister Witkowski podziękował za zaproszenie na obchody Święta Szkoły, mówiąc:

„Udział w tym wydarzeniu jest dla mnie jako przedstawiciela Ministra Infrastruktury niezwykłym zaszczytem i honorem, bowiem priorytetem Ministerstwa są ciągłe starania o dalszy rozwój potencjału Uniwersytetu oraz wzmacnianie jego pozycji jako renomowanego ośrodka akademickiego, szkolącego przyszłe kadry, które będą nieocenionym wsparciem dla polskiej oraz światowej gospodarki morskiej.”

Minister Witkowski pozytywnie ocenił mijający rok akademicki, głównie z uwagi na znaczący postęp w zakresie zaawansowanej rozbudowy infrastruktury Uczelni. Minister z uznaniem podsumował:

„Uniwersytet Morski w Gdyni od 1920 roku budował swoją bogatą tradycję poprzez realizację spektakularnych osiągnięć, m.in.: rejsów dookoła świata (niedawny Rejs Niepodległości), uczestnictwo w misjach pokojowych czy odkrywanie nowych dróg morskich. Uniwersytet zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich, zapewniając stojące na najwyższym poziomie kształcenie oparte na bliskiej współpracy z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.”

Swoje wystąpienie Minister Witkowski zakończył gratulacjami i wyrazami uznania przekazanymi JM Rektorowi Uniwersytetu oraz całej kadrze naukowo-dydaktycznej Uczelni za oddanie swojej pracy, poświęcenie oraz zaangażowanie wkładane w realizację wyznaczonych celów oraz innowacyjne podejście do potrzeb studiującej w Uczelni młodzieży.

Podczas otwartego posiedzenia Senatu UMG podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Morską Służbą Poszukiwań i Ratownictwa. Dokument sygnowali JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Adam Weintrit oraz Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

W podpisanym porozumieniu obie Strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych w obszarze ratownictwa morskiego, jak również podjęcie współpracy w zakresie publikacji artykułów i komunikatów prezentujących wyniki wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Po podpisaniu listu głos zabrał Dyrektor Sebastian Kluska, wyrażając nadzieję na owocną współpracę z Uczelnią w zakresie ratownictwa morskiego.

W dalszej części uroczystości pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały wręczone medale, nagrody i odznaczenia.

Osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego Jego Magnificencja Rektor prof. Adam Weintrit wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”, „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”.

JM Rektor UMG wręczył również nagrody „Żagle Nauki” dla nauczycieli akademickich wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami i rozpoznawalnością w środowisku naukowym lub branżowym.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Magnificencję Rektora prof. Adama Weintrita dyplomów za najlepszą monografię naukową opublikowaną w 2022 roku oraz za najwyżej punktowany artykuł naukowy opublikowany w 2022 roku.

Następnie Chór Akademicki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod batutą dr. Karola Hilli wykonał utwór „In Trutina” z trzeciej części kantaty Carmina Burana.

W dalszej części uroczystości wyróżnienia w postaci nagrody JM Rektora otrzymali pracownicy będący nauczycielami akademickimi oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, a w przerwie we wręczaniu nagród Chór UMG wykonał Hymn Liverpoolu „You’ll Never Walk Alone”, za co JM Rektor osobiście podziękował dyrygentowi formacji dr. Karolowi Hilli.

JM Rektor nagrodami jubileuszowymi uhonorował również pracowników z okazji 50-lecia i 45-lecia ich pracy w Uczelni.

Nagroda „Zdobywcy Mórz i Oceanów” za szczególne zasługi dla morskości Uczelni za rok 2023 została przyznana komendantowi „Daru Młodzieży” kpt. ż.w. Rafałowi Szymańskiemu.

Wręczone zostało również wyróżnienie specjalne JM Rektora. Dyplom w uznaniu za otrzymanie tytułu „Muzycznego odkrycia roku 2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” otrzymał Kamil Miarowski, student Wydziału Nawigacyjnego, zwycięzca I edycji organizowanego przez Parlament Studencki UMG konkursu „Mam Talent”.

JM Rektor prof. A. Weintrit wręczył również w imieniu kpt. Andrzeja Królikowskiego medal „Kobiety w Branży Morskiej” im. kpt. ż.w. Danuty Kobylińskiej-Walas, pierwszej kobiety kapitan w polskiej flocie. Tym szczególnym wyróżnieniem za zasługi dla gospodarki morskiej Rada Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej uhonorowała Panią mgr inż. Magdalenę Wołowiec, Dyrektor Biura Rektora.

Uroczystość zakończyła się wykonaną przez Chór Akademicki UMG „Pieśnią Szkoły Morskiej” oraz wyprowadzeniem sztandaru UMG i podziękowaniem JM Rektora skierowanym do uczestników wydarzenia za udział w obchodach 103. rocznicy powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Tekst: UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej z ukłonem dla kobiet branży morskiej

Next

Pamiętając o tych, którzy nie powrócili z morza

Zobacz również