14. czerwca br. doszło do ciekawego spotkania na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Miejsce to nieprzypadkowe, uznawane za kolebkę szkolnictwa morskiego w Polsce, z którego murów wywodzi się znaczna część polskiej kadry morskiej. Szczególne przywiązanie do pielęgnowania morskich tradycji prezentuje od początku swojego powstania w roku 1977 Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni. Oczywiście to nie tylko pielęgnowanie tradycji, to także pilne śledzenie wszelkich nowych, wokół morskich zdarzeń i tendencji.

Jedną z najnowszych inicjatyw Organizacji Narodów Zjednoczonych Zrównoważonego Rozwoju jest zawarty w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, jej Cel 5., a mianowicie: „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.” (Oznacza on zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i pracy oraz do udziału w sprawach politycznych i ekonomicznych). Idąc tym śladem, Międzynarodowa Organizacja Morska IMO, uchwaliła, a następnie w listopadzie 2021 roku zatwierdziła rezolucję, według której ustanowiono dzień 18. maja każdego roku Międzynarodowym Dniem Kobiet Branży Morskiej. Obchody tego dnia mają promować rekrutację, zatrzymywanie, trwałe zatrudnianie i podniesienie rangi kobiet w sektorze morskim. Mają także wzmocnić zaangażowanie IMO w realizację wspomnianego Celu 5. oraz wspierać prace zapobiegające obecnej nierównowadze płci w zatrudnieniu na morzu.

Najnowszą inicjatywą SKŻW jest opracowany przez kapitana ż.w. Leszka Góreckiego okolicznościowy medal „Kobiety w Branży Morskiej” im. kpt. ż.w. Danuty Kobylińskiej-Walas, która będąc pierwszą kobietą kapitanem w polskiej flocie swój dyplom otrzymała w 1964 r. I właśnie kończące okres przedwakacyjny spotkanie Stowarzyszenia poświęcono w głównej mierze kobietom w branży morskiej pracującym, wraz z wręczeniem pierwszych, imiennych medali za osobisty wkład włożony w rozwój tej branży.

Na spotkaniu pojawiło się zatem siedem Pań, dla których przygotowano pierwsze egzemplarze medali. Zanim przystąpiono do ich wręczania mowę wstępną wygłosił Rektor Uniwersytetu Morskiego profesor dr hab. inż. Adam Weintrit, oprócz tytułów naukowych również kapitan żeglugi wielkiej i aktywny członek SKŻW. Witał zebranych kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, przewodniczący Stowarzyszenia. Zanim przystąpiono do wręczenia medali przybyłym Paniom, na ręce kapitana Leszka Góreckiego (Honorowego Przewodniczącego SKŻW) trafił okolicznościowy dyplom „Esprit de Corps” (co oznacza: duch koleżeństwa, poczucie solidarności). Na dyplomie maksyma Józefa Conrada: „Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich ducha” oraz wyjaśnienie dlaczego ten dyplom w te ręce trafia: „Za działalność na rzecz wspólną kształtowania Polski Morskiej i cechy charakteru prawdziwych autorytetów morskiej profesji„. Dyplom w imieniu Rady SKŻW wręczył kpt. Andrzej Królikowski w ramach specjalnej niespodzianki.

Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczania medali, które otrzymały (wg kolejności ich wręczenia): Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Urząd Morski w Gdyni, dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska – Uniwersytet Morski w Gdyni, honorowa kpt. ż.w. prof. dr hab. Dorota Pyć – Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk – Uniwersytet Morski w Gdyni, kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko – SKŻW, dr Antonina Pokorny-Banaszkiewicz – lekarz okrętowy PLO, kpt. ż.w. Elżbieta Drożdżowska-Smulewicz – SKŻW. Medale wręczał kapitan Leszek Górecki.

Na zakończenie kilku kapitanom, którzy osiągnęli wiek godny tytułu wręczono odznaki „Kapitan Senior”. Chwilę później wszyscy zgromadzeni ustawili się do wspólnego zdjęcia na schodach 103-letniej już dzisiaj Uczelni. Całości spotkania nadał jeszcze ton tradycyjny czerwcowy obiad kapitański w przededniu obchodów Święta Szkoły Morskiej, które rozpocznie się 16. czerwca br.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

PS. Wydaje się, że tego typu spotkań będzie przybywać, może zatem warto połączyć tego typu inicjatywy? – zajrzyj też tu – kliknij

Previous

Z Profesorem Piotrem Dominiakiem w gdyńskiej "Róży Wiatrów"

Next

Uniwersytet Morski w Gdyni świętował 103. rocznicę powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce

Zobacz również