W sobotę 10. czerwca br. miało miejsce spotkanie z Profesorem Piotrem Dominiakiem w gdyńskiej księgarni „Róża Wiatrów”. Spotkanie było połączone z prezentacją najnowszej książki Profesora „Rejsy po gospodarce. Drugie żeglowanie”. Uczestnicy mogli posłuchać opowieści autorskich o jego współpracy przed laty z Dziennikiem Bałtyckim, gdzie w którymś momencie, prawdopodobnie z konieczności utrzymania etatów zatrudnionych tam dziennikarzy, zawieszono z nim współpracę i zaprzestano publikacji cotygodniowych felietonów Jego autorstwa. Stąd dzisiaj publikacje te mają miejsce w medium społecznościowym Facebook, gdzie też ich zasięg ma znacznie większy charakter. Jak mówił stan zawieszenia współpracy z DB trwa do dzisiaj…

Oczywiście spora ich część oraz tych najnowszych dzisiaj znajduje się w książce. Profesor opowiadał także o pracy nad książką, trudnymi wyborami felietonów do publikacji, bardzo dokładnej i szczegółowej pracy redaktorskiej w wykonaniu red. Przemysława Parszutowicza, dostało się i mnie dobre słowo za jej techniczne przygotowanie do druku i wydanie 😀😎. Na zakończenie była możliwość zadawania pytań przez słuchaczy oraz, jak to zwykle bywa przy takich spotkaniach – uzyskania wpisu odautorskiego do książki 🙂. Nad całością spotkania i przygotowaniem do niego, m.in. wcześniejszym rozprowadzeniem ulotek, poczęstunkiem, czuwały Panie z gdyńskich księgarń, na czele z pracującą w „Róży Wiatrów” Karoliną Skowronek 🙂

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Książkę można też nabyć – kliknij

Previous

„Mazurek” wrócił do Gdańska

Next

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej z ukłonem dla kobiet branży morskiej

Zobacz również