Co nas czeka w najbliższej dekadzie lat? Czy polskie strategiczne porty zostaną rozbudowane? Czy powstanie elektrownia atomowa? Czy wzrośnie znaczenie Polski w świecie? Co powinniśmy robić, by żyło się nam lepiej? Tego rodzaju zagadnieniom poświęcone jest VI Forum Wizja Rozwoju, które trwa w Gdyni. Inauguracja obrad miała miejsce 19 czerwca 2023 roku, z udziałem Mateusza Morawieckiego – prezesa Rady Ministrów.

Ideą tego wydarzenia było połączenie świata nauki, biznesu i polityki dla lepszego działania polskiej gospodarki, dla lepszego rozwoju kraju – mówili, prowadząc inaugurację Forum, aktorzy redaktorzy Agnieszka Oszczyk i Tomasz Podsiadły, przypominając historię tych spotkań. – To się udało. Forum Wizja Rozwoju to jest w tej chwili największe wydarzenie gospodarcze w części północnej naszego kraju. To okazja także do wymiany doświadczeń biznesowych, również do znalezienia inspiracji dla nowych wspólnych projektów. W tegorocznej edycji przebiegającej pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego, którego dzisiaj bardzo serdecznie witamy, omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące nowych wyzwań stawianych przed polską gospodarką.

Już po raz drugi Forum Wizja Rozwoju będą towarzyszyć Targi pracy organizowane wspólnie z OHP, a swoją kontynuację będzie mieć także Kongres Srebrnej Gospodarki – zapowiedzieli Agnieszka Oszczyk i Tomasz Podsiadły.

Panie i panowie, drodzy goście, uczestnicy, partnerzy i przyjaciele Forum Wizja Rozwoju. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania państwa na szóstej już edycji naszego wydarzenia. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny patronat honorowy nad Forum Wizja Rozwoju objął prezes Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki. Panie premierze, serdecznie witam – powiedział dr inż. Andrzej Michalak – prezes Fundacji Wizja Rozwoju.

Witam gospodarza tego obiektu, którego gościnność pozwoliła kolejny raz spotkać się wspólnie na najważniejszym forum gospodarczym w północnej Polsce – rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirała profesora doktora habilitowanego Tomasza Szubrychta. Witam bardzo serdecznie inicjatorkę Forum Wizja Rozwoju, a obecnie pełniącą funkcję komendanta głównego Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzatę Zwiercan. Wśród naszych gości mamy wielu dostojnych osobistości; wszyscy są bardzo ważni dla nas. Niemniej pozwólcie Pastwo, że nie przywitam każdego z osoba wszystkich ministrów, wiceministrów oraz parlamentarzystów. Serdecznie witam wojewodów, marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Witam równie serdecznie rektorów, dziekanów, profesorów, wykładowców akademickich i nauczycieli. Witam przedstawicieli służb mundurowych. Witam bardzo serdecznie wszystkich partnerów Forum zwłaszcza strategicznych i głównych. Witam serdecznie media przybyłe tak licznie na dzisiejsze wydarzenie. Słowa powitania kieruję do ekspertów, moderatorów oraz wszystkich przybyłych gości. Szanowni państwo! Gdynia po raz kolejny staje się miejscem spotkania przedsiębiorczości z nauką, teorii z doświadczeniem, odwagi, pomysłów i decyzji, wiedzy eksperckiej, prezentowanej przez znakomitych panelistów oraz twórców strategii, programów i projektów. VI Forum Wizja Rozwoju ogłaszam za otwarte – powiedział Andrzej Michalak.

Drodzy państwo, każde kolejne wystąpienie, jeśli chodzi o powitanie, powinno być krótsze. Dlatego że wszystkie osoby najważniejsze zostały przedstawione, a ja będę mówił zgodnie z łacińską zasadą: primus inter pares. Powitam tylko pana premiera: Panie Premierze, dziękujemy bardzo, że znowu jest pan w murach naszej uczelni, a jednocześnie chciałbym przywitać wszystkich, bo tak naprawdę występując tutaj, wszyscy jesteśmy tu – mówił rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał profesor doktor habilitowany Tomasz Szubrycht. – Akademia Marynarki Wojennej po raz kolejny gości w swoich murach tak ważne przedsięwzięcie, naprawdę z szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dlatego, my tutaj w Akademii, zajmując się aspektami nie tylko technicznymi, ale również bezpieczeństwa, wiemy że potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, ale ona dotyczy nie tylko sensu stricte bezpieczeństwa militarnego, ale również ekonomicznego. W związku z tym problematyka bezpieczeństwa jest nam bardzo, ale to bardzo bliska. My często mówimy, że opieramy się na strategach, bo jesteśmy w takim miejscu, w którym nie myśli się o dniu dzisiejszym tylko myśli się o jutrze, nie zapominając o tym co było wczoraj. Jesteśmy wierni tradycjom, historii, naszym doświadczeniom, ale również myślimy o przyszłości. Pozwolę sobie wyjaśnić – gdyby ktoś miał wątpliwość – dlaczego Akademia Marynarki Wojennej – uczelnia wojskowa – tak bardzo angażuje się w sprawy związane z rozwojem gospodarczym. A wynika to z prostych doświadczeń historycznych. Już dawno temu Tukidydes powiedział, że tak naprawdę nie liczy się tylko uzbrojenie, ale liczą się pieniądze, dlatego, że uzbrojenie i żołnierzy trzeba opłacić pieniędzmi. Jeden ze strategów w XVII wieku powiedział, że bitwę, można wygrać bagnetami, ale wojnę tylko gospodarką. Bardzo często myślimy o wielkich strategach, o wielkich naukowcach, zapominając o tym co my wnieśliśmy. Jeden z ważnych polskich strategów – myślicieli, dotyczących biznesu, a jednocześnie bezpieczeństwa Jan Gottlieb Bloch powiedział, że armia i żołnierze muszą być wyposażeni, uzbrojeni, wyszkoleni, właściwie dowodzeni, a to można osiągnąć tylko nowoczesną i efektywną gospodarką. Stąd chyba łatwo się zorientować dlaczego tutaj w uczelni wojskowej tak zabiegamy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy rozwija się nasza gospodarka. Po prostu im większy będzie produkt krajowy brutto, tym większe pieniądze będą przeznaczane na strefy obronności, a tego jest nigdy dość. Coraz więcej osób jeśli nie wszyscy, zdajemy sobie sprawę, że bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy jest bardzo ważne, żeby wygrać konflikt, ale to nie jest element wystarczający. Potrzebne jest uzbrojenie, sprzęt, wyposażenie, a to może zapewnić tylko dobry, efektywny i nowoczesny przemysł, w szeroko pojętym tego znaczeniu. Dlatego, jesteśmy dumni i zainteresowani rozmowami tutaj, dlatego, że te wszystkie najważniejsze rzeczy mają bezpośredni wpływ nie tylko na Marynarkę Wojenną, ale i na całe siły zbrojne.

Na tym Forum Wizja Rozwoju my w Marynarce Wojennej jesteśmy dumni, że jest wizja rozwoju Marynarki Wojennej – powiedział rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał profesor doktor habilitowany Tomasz Szubrycht. To tym bardziej musimy się przyłączyć do Forum Wizja Rozwoju – dodał.

Panie rektorze magnificencjo, pani komendant główna, pani minister, pani minister, panie wojewodo, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że tutaj na kolejnym Forum Wizja Rozwoju możemy dyskutować o najważniejszych sprawach na przyszłość – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Po tych kilku ostatnich trudnych latach, kiedy spadło na Polskę i na całą Europę, ale w szczególności na naszą część Europy kilka „plag egipskich”, możemy powiedzieć, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest uodpornienie gospodarki na szoki, na różnego rodzaju wstrząsy, ale też przede wszystkim, jak ważne jest realizowanie wspólnego celu, którym jest dbałość z jednej strony o sprawy ludzkie, sprawy społeczne, a z drugiej strony właśnie o rozwój. Dziś z nami są dwie panie minister: finansów i rodziny. To jest piękna symbolika, a zarazem konkrety, z którymi mierzymy się na wielu dyskusjach podczas rad ministrów, bo właśnie jak myślimy o Forum Wizja Rozwoju, to można powiedzieć, że to z jednej strony chodzi właśnie o ludzi, o społeczeństwo, o polskie rodziny, o sprawiedliwy rozwój, o szanse, o perspektywy, ale z drugiej strony – tak jak powiedział przed chwilą pan rektor magnificencja – z pustego i Salomon nie naleje – muszą być środki, muszą być finanse, musi być gospodarka utrzymana w porządku, po to, aby był ten rozwój zasilań paliwem finansowym, paliwem innowacyjności, paliwem rozwoju. I to drodzy państwo, prowadzi do pierwszej takiej konkluzji w tym moim krótkim wstępie do dyskusji: że ostanie wstrząsy, ostatnie ciosy można przyrównać do walk bokserskich – bardzo dobrych bokserów poznaje się po tym, jak wyprowadzają ciosy – ale jeszcze lepszych bokserów poznaje się po tym jak przyjmują ciosy. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy przyjęli te ciosy w bardzo umiejętny sposób – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Po tych trudnych kilku latach możemy pochwalić się najwyższym poziomem wzrostu gospodarczego wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej i jednym z najwyższych w Europie i jednym z najwyższych w OECD w ogóle. Porównując ostatni kwartał roku 2019, czyli ten ostatni sprzed pandemii do pierwszego kwartału tego roku, za który mamy pełne dane, to polska gospodarka urosła ponad 11 procent. Ja bardzo lubię naszych czeskich południowych sąsiadów, więc niech się nie gniewają na mnie, że wezmę ich jako przykład z tego samego zestawienia statystycznego, bo komuś się może wydawać, że kraje Europy Środkowowschodniej przeszły podobnie te kilka kryzysów. Otóż gospodarka naszych południowych sąsiadów – silna z natury swojej, nawet chyba przywykliśmy do tego, żeby uważać ją za silniejszą do polskiej – zaliczyła w tym samym czasie ujemny wzrost skumulowany. Tu jest 11 procent, tu na poziomie -0,9 procenta. To jest swego rodzaju świadectwo i dowód tego, że wszystkie nasze działania: tarcza antykryzysowa, najpierw chroniąca miejsca pracy później tarcze antyinflacyjne, tarcze antyputinowskie nie tylko osłoniły społeczeństwo przed wzrostem bezrobocia, ale także dały nam paliwo rozwojowe: Forum Wizja Rozwoju. I właśnie w tych dwóch podstawowych filarach naszej wizji rozwoju: społeczeństwo i gospodarka, finanse jako takie – staramy się przeprowadzać przez to wzburzone morze trudności gospodarczych nasze społeczeństwo, nasze sprawy gospodarcze. Między młotem hiperinflacji, która nam groziła i kowadłem bardzo wysokiego bezrobocia, które też nam groziło – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Są cały czas kraje w Europie również, które mają parokrotnie wyższe bezrobocie niż Polska. U nas ono maleje. Mamy rekordową liczbę miejsc pracy, rekordową liczbę pracujących osób w polskim systemie gospodarczym, w całym polskim ekosystemie gospodarczym. To ogromna wartość, ta praca jest wartością dla gospodarki, ale jest też przecież wartością dla ludzi i właśnie w takim pozytywnym sprzężeniu zwrotnym patrzymy na gospodarkę. Kiedy zapytałem organizatorów dzisiaj wcześnie rano jaki jest główny motyw przewodni tego Forum, VI edycji Forum Wizja Rozwoju, to usłyszałem, że teraz chcemy znowu postawić na kwestię nowoczesności, że po tym, kiedy wydaje się, że te „plagi egipskie” – jak powiedziałem – zostały w odpowiedni sposób odparte, przynajmniej na tym etapie – ze skromną pokorą trzeba powiedzieć – to chcemy koncentrować się na przyszłości, w oparciu o innowacyjność, o kreatywną gospodarkę. Dlatego przede wszystkim, że Polska stoi dziś przed unikatową szansą. Unikatową szansą wejścia w 4. rewolucję przemysłową, która wokół nas już trwa. Nie tylko jako naśladowca, ale także jako ten podmiot, czyli ten, który sam też współdecyduje o swoich losach, który ma szansę rozwijać najnowsze techniki, najnowsze technologie, ma szansę kreować rzeczywistość wokół nas. (…) Ja miałem przyjemność kilka dni temu otwierać w Polsce największą, najważniejszą inwestycję zagraniczną jaka kiedykolwiek w Polsce została ulokowana. To inwestycja Intela. Jest ona nie tylko największa. To w pierwszej fazie około 20 miliardów złotych, ale w kolejnej fazie potężne środki, to cały czas jest jeszcze w uzgodnieniach z naszymi partnerami z Intela. Ale to przede wszystkim inwestycja w mikroprocesory, w półprzewodniki, układy scalone, które są „ropą naftową” XXI wieku, są tym podstawowym czynnikiem decydującym o jakości rozwoju gospodarczego. (…) Życzę państwu wszystkim uczestnikom tegorocznego Forum Wizja Rozwoju wspaniałych obrad. Będę z uwagą czytał – jak co roku – jakie główne wnioski udało się tutaj wypracować. Jestem przekonany, że z tych dyskusji z tego tygla różnych pomysłów urodzą się kolejne idee, które bedą wspaniałą inspiracją nie tylko dla poszczególnych resortów naszego rządu, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla innowatorów – wspaniałą inspiracją do realizacji w kolejnych latach, oby z pożytkiem dla Rzeczpospolitej, z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo! – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Panel: „Czy finansowanie sportu jest opłacalne dla biznesu?” Wśród uczestników tego panelu znaleźli się m. in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, (również prezes zarządu Basketball Investments S.A. VBW Arka Gdynia), Adrianna Sikorska – wiceprezes zarządu Energi SA ds. Komunikacji, sędzia piłkarski Michał Listkiewicz oraz znany, wielokrotnie nagradzany windsurfer i olimpijczyk Piotr Myszka (dop. red. CS).

Oczywiście, dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące morza.

Do dyskusji na temat: „Znaczenie portów morskich dla gospodarki zostali zaproszeni” m.in. Michał Graban – wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, samorządowiec; Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; Marek Świeczkowski – przewodniczący Klastra Logistycznego Północ-Południe; Kamil Tarczewski – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. infrastruktury w Porcie Gdańsk S.A.; Jerzy Uziębło – przewodniczący Zespołu Gospodarki Morskiej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Adam Żołnowski – dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. Moderatorem debaty był Michał Tuszyński – ekspert Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie:

https://wizjarozwoju.pl/aktualnosci/

Nagrania z debat, wystąpień, dyskusji, publikowane są na stronie internetowej:

https://wizjarozwoju.pl/program/

Tekst: Kazimierz Netka

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Next

VI Forum Wizja Rozwoju - rzecz o wizji powrotu duż(ej)ych stoczni

Zobacz również