W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Wydarzenie odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku na terenie wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego podejścia do ochrony morza przed zanieczyszczaniem ze statków oraz zrównoważonego zarządzania Oceanem Światowym.

Zanieczyszczanie morza jest problemem globalnym. W praktyce skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu morza wymaga stosowania standardów prewencyjnych, które zawiera Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL (MARinePOLlution). Celem MARPOL jest prewencja, ograniczenie oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń dostających się do morza i do powietrza ze statków morskich w wyniku zrzutu substancji szkodliwych podczas normalnej eksploatacji statków, jak również zanieczyszczeń przypadkowych, takich jak: oleje, substancje szkodliwe przewożone luzem, szkodliwe substancje w opakowaniach, ścieki, śmieci i zanieczyszczenia powietrza. Na XI OKPM podejmiemy dyskusję o znaczeniu MARPOL jako konwencyjnego narzędzia zarządzania zanieczyszczeniami ze statków we współczesnej żegludze morskiej oraz jej roli w przyszłości w kontekście ochrony środowiska, w tym środowiska morskiego, czyli Oceanu Światowego, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie V Międzynarodowe Seminarium „Roman Maritime Law” (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców.  Obydwa wydarzenia odbędą się dzień wcześniej – tj. 19 kwietnia 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.

Tekst: materiały prasowe XI OKPM

Previous

„Bałtyk Sotera Jaxy-Małachowskiego”. Niezwykła wystawa w Muzeum Rybołówstwa w Helu

Next

Port Gdańsk na największych targach wycieczkowych świata

Zobacz również