Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Profesora Bogumiła Łączyńskiego,

Kapitana Żeglugi Wielkiej, Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG, współzałożyciela i wieloletniego wicedyrektora Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie, wiceprezesa Zarządu Związku Armatorów Polskich, byłego Prorektora ds. morskich, członka Senatu Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni, Dyrektora i Kierownika Instytutu i Katedry Eksploatacji Statku oraz Dyrektora Academy Maritime Services Ltd., współtwórcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU.

Wychowawcy wielu pokoleń marynarzy i oficerów floty handlowej.

Cześć Jego pamięci

składa Rektor, Senat i społeczność akademicka

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Wspomnienie

Dr inż. kpt ż.w. BOGUMIŁ ŁĄCZYŃSKI, prof. UMG, Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG w kadencji 2020-2024, urodził się 9.08.1952 r. w Gdańsku. Swoją przygodę z naszą uczelnią rozpoczął w 1971 r., kiedy podjął studia na Wydziale Nawigacyjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej. W latach 1972-1976 swoje studia kontynuował w Wyższej Inżynierskiej Szkole Morskiej w Odessie. W roku 1983 obronił pracę doktorską w Wyższej Inżynierskiej Szkole Morskiej w Leningradzie, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w specjalności transport morski. Dyplom kapitana żeglugi wielkiej otrzymał w 1990 roku.

Zawodowo związał się z Uczelnią w 1977 r. kiedy podjął pracę w Instytucie Eksploatacji Statku Wydziału Nawigacyjnego jako asystent stażysta. Następnie w 1998 r. został profesorem nadzwyczajnym WSM. W latach 1998-2006 był dyrektorem Instytutu Eksploatacji Statku następnie kierownikiem Katedry Eksploatacji Statku. Pełnił również funkcję prorektora ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni w latach 2001-2002. Był członkiem czterech kadencji Senatu Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni w latach 1999-2012. W kadencji 2012 – 2016 został wybrany prodziekanem Wydziału Nawigacyjnego. Inicjator budowy i autor koncepcji laboratoriów oraz symulatorów ładunkowego i zarządzania statkiem, umiejscowionych w Katedrze Eksploatacji Statku. Był pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Modern Ship Management” prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym UMG.

Poza pracą dydaktyczną, był współzałożycielem i wieloletnim wicedyrektorem Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, wieloletnim członkiem, a od 2020 wiceprzewodniczącym, Rady Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie. Nieprzerwanie od 1991 do 2020 roku był również dyrektorem firmy Academy Maritime Services Ltd., zajmującej się rekrutacją polskich marynarzy i studentów do pracy na statkach.

Profesor Bogumił Łączyński był promotorem ponad 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz recenzentem około 300 prac dyplomowych. Był również autorem około 200 publikacji branżowych i naukowych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję ławnika w Izbie Morskiej w Gdyni. Był członkiem-założycielem organizacji STAMI (Stena Association of Maritime Universities), członkiem-założycielem w 1992 roku APMAR – Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych, członkiem-założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (1994), członkiem komitetów wydawniczych Editorial Committee of IAMU Academic Affairs Committee, Komitetu Naukowego Konferencji TransNav w latach 2005-2023.

Bogumił Łączyński należał do Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego – Oddział Morski, Stowarzyszenia Ship Menedżerów Polskich, IMSF (International Marine Simulator Forum), SIGGTO (The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators), Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich oraz sekcji IMO przy PRS w latach 1999-2002. W roku 2022 został wybrany Wiceprzewodniczący Związku Armatorów Polskich. Od roku 2011 był członkiem komitetu naukowego Analele Universitatii Maritime Di Constanta. Współtwórca i członek wielu ciał Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU). Od 2000 do 2020 roku pełnił też funkcję „Contact Person” reprezentując UMG w tym gremium.

Laureat nagrody „Bursztynowego Jaja”, przyznanej przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w 2002 r. za unikatowe połączenie systemu szkolnictwa morskiego i gospodarki morskiej. Uhonorowany został brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1984, 1989, 1994), nagrodami rektora, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę” (2012).

Wychowawca wielu pokoleń marynarzy, oficerów i shipmanagerów. Zawsze zaangażowany w przedsięwzięcia, których się podejmował.

Życzliwy, serdeczny, rodzinny. Kochający mąż, ojciec, syn, brat i dziadek. Przyjaciel i serdeczny kolega.

Tekst: www.umg.edu.pl

Zdjęcie: Anna Kulawczuk

Previous

W Porcie Nowy Świat otwarto morskie przejście graniczne

Next

Dzień Flagi i otwarcie sezonu żeglarskiego w Marinie Yacht Park

Zobacz również