29 czerwca, punktualnie o godzinie 11.00 na pokładzie ORP Błyskawica przy pięknej aurze rozpoczęła się uroczysta promocja podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Promocja jest zawsze podniosłym wydarzeniem w życiu podchorążych i całej społeczności AMW. Ceremonia pasowania rycerskiego, tak głęboko zakorzeniona w historii naszej tradycji wojskowej, mimo upływu lat nie traci na znaczeniu. Dzieje się tak dlatego, że nasza Ojczyzna wciąż potrzebuje ludzi wiernych i oddanych, stanowiących fundament jej bezpieczeństwa. I właśnie dziś, po ukończeniu wyższych studiów w naszej uczelni oraz wręczeniu patentów oficerskich stają w oficerskie szranki jej kolejni absolwenci. To niezwykłe, ważne wydarzenie i uroczysta chwila w życiu całego marynarskiego środowiska. Poprzedził ją meldunek dowódcy uroczystości Prorektora ds. wojskowych kmdr. Sławomira Dorotyna złożony podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Stanisławowi Wziątkowi o gotowości pododdziałów do uroczystej promocji.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, który powitał gości i w swoim wystąpieniu podkreślił: Od dzisiaj zajmujecie bardzo ważne miejsce w siłach zbrojnych, jako oficerowie będziecie odpowiedzialni za podległych marynarzy i żołnierzy. Teraz będziecie nie tylko wykonywali, ale wydawali rozkazy. Tradycja marynarska podkreśla, że ten dzień jest wyjątkowy nie tylko dla Was, Waszych najbliższych, ale dla Całej społeczności MW. Dlatego dzisiaj otrzymacie salut armatni, przywilej absolwentów AMW. Ślubowanie oficerskie, które za chwilę złożycie zawiera m.in. następujące słowa: będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie… Te siedem słów jest kwintesencją powinności oficera.

Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał Inspektor MW wiceadmirał Jarosław Ziemiański. Jako pierwszy promowany został prymus AMW bsm. pchor. Bartosz Słupczewski. Bezpośrednio po nim promowani byli pozostali absolwenci, a wśród nich między innymi z II lokatą bsm. pchor. Filip Mucha oraz z III lokatą bsm. pchor. Aleksandra Poletyło. Uroczystości asystowali rodzice wyróżnionych absolwentów. Nowo promowani oficerowie złożyli oficerskie ślubowanie, a następnie udzielone zostało błogosławieństwo.

Prymus Akademii otrzymał specjalne wyróżnienie od Szefa Sztabu Włoskiej Marynarki Wojennej, które wręczył Attache Obrony Włoch pułkownik Stefano Cavaliere. W imieniu promowanych podziękował prymus ppor. mar. Bartosz Słupczewski.

Kolejnym elementem uroczystości był potrójny salut armatni, a nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Z okazji uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski odczytany został list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Z zadowoleniem przyjmuję informację, że od kilku lat grono oficerów morskiego rodzaju sił zbrojnych powiększa się o rekordowe liczby nowomianowanych podporuczników MW. Dzieje się tak nie tylko ze względu na zwiększającą się liczebność całych sił zbrojnych, lecz także ze względu na pełniejsze zrozumienie znaczenia sił morskich w systemie bezpieczeństwa narodowego. Jestem przekonany, że będą Państwo korzystać ze zdobytej wiedzy w murach Akademii Marynarki Wojennej, która doskonale przygotowała Państwa do wykonywania tak szerokiego spektrum zadań – przekazał w piśmie prezydent RP Andrzej Duda. W imieniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego List odczytał kontradmirał Jarosław Wypijewski. List i gratulacje od Ministra Obrony Narodowej odczytał Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek.

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wykonała „Hymn do Bałtyku” oraz „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Następnie był czas na gratulacje dla bohaterów uroczystości od rodzin i najbliższych. Uroczystość zakończyła defilada, która spotkała się z aplauzem i brawami ze strony gości i licznie przybyłych mieszkańców Gdyni oraz turystów. Promocja jest zawsze podniosłym wydarzeniem w życiu podchorążych, kadry i pracowników wojska akademii, środowiska Marynarki Wojennej, rodzin i najbliższych.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło 89 absolwentów, w tym 16 kobiet. Z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – 28, z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego – 26 oraz z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – 35. Dzień wcześniej jeszcze, jako studenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów II stopnia oraz patenty oficerskie.

Ppor. mgr Bartosz Słupczewski ukończył studia drugiego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalność – cyberbezpieczeństwo i napisał pracę magisterską na temat: Wykorzystanie platformy treningowej cyberpoligon do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem scenariusza Capture The Flag. Ppor. Słupczewski interesuje się wędkarstwem spławikowym. Wielokrotnie reprezentował AMW w biegach na orientację.

Ppor. mar. mgr inż. Filip Mucha ukończył studia drugiego stopnia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku Nawigacja, specjalność – Eksploatacja Okrętowych Systemów Pokładowych i napisał pracę magisterską na temat: Możliwość wykrycia i klasyfikacji zakłóceń GPS. Ppor. mar. Filip Mucha interesuje się żeglarstwem i aktywnie oddaje krew.

Ppor. mgr Aleksandra Poletyło ukończyła studia drugiego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalność – cyberbezpieczeństwo i napisała pracę magisterską na temat: Wykorzystanie algorytmów NLP w analizie mediów społecznościowych w kontekście wykrywania zagrożeń. Ppor. Aleksandra Poletyło wielokrotnie reprezentowała AMW w wyjazdach promocyjnych oraz uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Tekst: Radosław Maślak, rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Edyta Miłosz, Krzysztof Miłosz, Cezary Spigarski

Previous

Włodzimierz Głowacki upamiętniony w Alei Żeglarstwa Polskiego

Next

Święto Marynarki Wojennej

Zobacz również