W ramach projektu „Młode Kadry dla Morskiej Energetyki Wiatrowej” w dniach 5-6 marca 2024 roku w Amber Expo w Gdańsku odbyło się wydarzenie upowszechniające, które zgromadziło przedstawicieli środowiska edukacji i biznesu (wydarzenie towarzyszące Edu Offshore Wind 2024).

Podczas drugiego dnia spotkania dr Tomasz Solarski (Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”) zaprezentował raport dla szkół zawodowych i techników, ukazujący potencjał w sektorze MEW.

Następnie, Izabela Klonowska-Hincka przedstawiła „Przewodnik MEW dla Doradców Zawodowych” będący drogowskazem i narzędziem wsparcia doradców zawodowych w pracy z młodzieżą w szkołach. Publikacja, której Izabela jest redaktorką prowadzącą, to efekt owocnej współpracy przedstawicieli biznesu działających w sektorze offshore wind oraz środowiska edukacyjnego.

Dodatkowo, w trakcie spotkania, reprezentantki doradztwa zawodowego zaprezentowały zakres swojej aktywności i pracy z młodzieżą oraz osobami zainteresowanymi karierą w offshore wind i gospodarce morskiej. Kluczowym momentem spotkania była dyskusja panelowa, w której udział wzięły ekspertki z zakresu doradztwa zawodowego: Katarzyna Abramowicz (Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych), Katarzyna Burda-Kosałka (Centrum Rozwoju Talentów), Anna Dukowska (Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie), Małgorzata Kazubska (Fundacja Katalyst Education), dr Joanna Nawój-Połoczańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Doradztwo zawodowe i edukacyjne „Przed Siebie”) i Monika Piekarz (Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), oraz biznesu: Magdalena Haber (Damen Engineering), Hanna Majewska (Polskie Forum Technologii Morskich, ex Wartsila Ship Design i Wartsila Polska), Martyna Stolińska (DNV Poland) i Jadwiga Sztelwander-Zięba (Deltamarin). Moderatorką/liderką panelu była Izabela Klonowska-Hincka – ekspertka branży morskiej, popularyzatorka wiedzy o offshore wind i menedżerka projektów morskich.

Panel dyskusyjny zaowocował bogatą w konkluzje debatą między doradczyniami zawodowymi a przedstawicielkami biznesu, przy udziale zgromadzonej publiczności, w tym reprezentantami firm oraz młodzieży. Spotkanie stało się znakomitą platformą do wymiany wiedzy, doświadczeń i refleksji na temat wzajemnej współpracy edukacji i biznesu w obszarze doradztwa zawodowego.

Panelistki podkreśliły szczególną rolę dialogu między światem biznesu a edukacją w kontekście budowania potencjału kadrowego MEW. Przedstawiły narzędzia (e.g. mapa karier) oraz możliwości mające wspomóc firmy w efektywnym procesie rekrutacji i zainteresowania młodzieży sektorem gospodarki morskiej i morskiej energetyki wiatrowej, z uwzględnieniem atrakcyjności i atutów polskiego wybrzeża.

Ważnymi tematami były również kluczowe kompetencje na rynku pracy, zarówno twarde, jak i miękkie oraz potrzeba partnerstwa w celu projektowania wspólnych działań i opracowania innowacyjnych rozwiązań. Panelistki omówiły dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie doradztwa zawodowego, efektywną współpracę edukacji i biznesu na przykładzie projektów zagranicznych oraz działań realizowanych na rynku lokalnym i w ramach przedsiębiorstw, zarówno korporacji międzynarodowych, jak i małych i średnich firm (MŚP). Podkreśliły istotę lobbingu na rzecz skutecznego doradztwa zawodowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.

Spotkanie nie wyczerpało tematu i stanowi jedynie początek ożywionej dyskusji oraz przyszłej współpracy edukacji i biznesu na rzecz dalszego rozwoju, a także lepszej jakości doradztwa zawodowego. Uczestniczki debaty wspólnie postanowiły o kontynuacji rozmów i budowaniu partnerstwa, celem wypracowania innowacyjnych rozwiązań i trwałej przestrzeni współpracy, m.in. z organizacjami branżowymi zrzeszającymi pracodawców z sektora gospodarki morskiej i MEW. Tylko poprzez efektywną współpracę można osiągnąć pożądane cele i wprowadzić pozytywne i trwałe zmiany na przyszłość.

W pełni zgadzamy się, że „w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, kluczową rolę odgrywa zintegrowane podejście łączące: doradztwo zawodowe, biznes i edukację, szczególnie w kontekście branży offshore wind. Taki ekosystem pozwala na dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb sektora. Umożliwia skuteczne kształcenie kadry, która może sprostać specyficznym wymaganiom w sektorze morskiej energetyki wiatrowej” – jak słusznie zauważa Bartosz Duraj z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt „Młode Kadry dla Morskiej Energetyki Wiatrowej” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany w konsorcjum: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) oraz Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Tekst: Izabela Klonowska-Hincka

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Dzień Otwarty w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Next

Koncert urodzinowy Męskiego Chóru Szantowego "Zawisza Czarny"

Zobacz również