W poniedziałek 18.03.2024 r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym wspólnie przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przetarg został ogłoszony 15.11.2023 r. Pierwotnie zakładano termin składania i otwarcia ofert w dniu 31.01.2024 r., jednak na skutek pytań i uwag składanych przez podmioty zainteresowane ofertowaniem, przesunięto go ostatecznie do 18 marca.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie ZMPG. Złożono 3 oferty, z których każda mieści się w budżecie przewidzianym do realizacji inwestycji – tzn. w kwocie 553 926 191,78 zł netto (682 559 215,89 zł brutto). Oferty opiewają na następujące kwoty:

  1. PORR S.A. – 466 459 280,00 zł netto (573 744 914,40 zł brutto),
  2. Budimex S.A. (jako lider konsorcjum), Roverpol Sp. z o.o., Rover Maritime S.L. – 438 699 534,11 zł netto (539 600 426,96 zł brutto),
  3. NDI S.A. – 515 127 198,51 zł netto (633 606 454,17 zł brutto).

Zamawiający – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dokona badania i oceny złożonych ofert.

Planowana infrastruktura to nowy rozdział w historii Portu Gdynia, bowiem pozwoli na jego dalszy rozwój i zapewnienie konkurencyjności w następnych dziesięcioleciach.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe ZMPG-a/Tadeusz Urbaniak

Previous

W Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. powołano nowy zarząd

Next

Piechotą po Stoczni

Zobacz również