W dniu 18 kwietnia 2024 r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” została poświęcona zagadnieniom, które obecnie bardzo silnie wpływają na transformację stosunków prawnych w gospodarce morskiej. Od cyfryzacji po sztuczną inteligencję, blockchain i analizę danych, coraz powszechniej korzysta się z najnowocześniejszych rozwiązań w celu ułatwienia międzynarodowego obrotu morskiego oraz wsparcia funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji morskiej. Nowe technologie otwierają też wiele możliwości w zakresie efektywności, dokładności i szybkości obrotu portowo-morskiego. Możliwości wprowadzania i stosowania nowych technologii oraz systemów sztucznej inteligencji wciąż rosną. Już dzisiaj są one wykorzystywane w osiąganiu celów zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

OTWARCIE KONFERENCJI

Konferencję zapowiedział, witając gości należący do stałego zespołu organizatorów r. pr. Jakub Puszkarski. Otwarciem zajęli się: dr hab. Sylwia-Mrozowska, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorski

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług komunalnych

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

Konferencja miała trzy panele.

PANEL I E-ADMINISTRACJA MORSKA W NIEBIESKIEJ GOSPODARCE

Prowadzący: r. pr. Jakub Puszkarski, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE ADMINISTRACJI MORSKIEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA UE

r. pr. Paweł Krężel, Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

CYFROWY URZĄD MORSKI

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

CYFRYZACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I DEKARBONIZACJI GOSPODARKI MORSKIEJ – INSTRUMENTY PRAWA UE WSPIERAJĄCE TRANSFORMACJĘ SEKTORA

dr adw. Dominik Wałkowski, Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k.

ROLA TOWARZYSTW KLASYFIKACYJNYCH WE WDRAŻANIU MIĘDZYNARODOWYCH NARZĘDZI CYFRYZACJI ŻEGLUGI ORAZ W OSIĄGANIU CELÓW ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI MORSKIEJ NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW dr inż. Krzysztof Kołwzan, Polski Rejestr Statków SA

PANEL II CYFRYZACJA W ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ

Prowadzący: r. pr. Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś

ZHARMONIZOWANE ZASADY ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIAINFORMACJI DOTYCZĄCYCH STATKÓW ZAWIJAJĄCYCH DO PORTÓW UE

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UG

KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZDALNYCH OPERATORÓW STATKÓW BEZZAŁOGOWYCH
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

STATKI BEZZAŁOGOWE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA DLA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
Marek Lewandowski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA

ASPEKTY PRAWNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ

SSO dr Dominika Wetoszka, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

PANEL III INTELIGENTNE I ZIELONE PORTY MORSKIE

Prowadząca: SSO dr Dominika Wetoszka, Katera Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

ZIELONY PORT MORSKI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UG

Agnieszka Górka, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Gdańskiego

INTELIGENTNY PORT: JAK ZARZĄDZAĆ PORTEM ZA POMOCĄ NOWYCH TECHNOLOGII

Robert Florczyk, Polski PCS Sp. z o. o.

INNOWACYJNOŚĆ PORTU MORSKIEGO W GDYNI – STUDIUM PRZYPADKU

dr Beata Szymanowska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

dr Janusz Dąbrowski, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE PRZEŁADUNKOWYM W TERMINALU KONTENEROWYM

Katarzyna Denc, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PORTACH MORSKICH

Dominika Milion, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

Tekst: materiały prasowe OKPM

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich tematem konferencji w Centrum Offshore UMG

Next

Więcej niż słowa: sztuka skutecznej komunikacji w biznesie morskim

Zobacz również