17 czerwca 2024 roku, w siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER w Gdańsku, miało miejsce zwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej „INSPIRA”, w którym uczestniczyły członkinie zwyczajne Stowarzyszenia.

Nad przebiegiem Walnego Zebrania czuwał radca prawny Radosław Stefaniak (Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Stefaniak), a oprawę fotograficzną wydarzenia zapewnił Cezary Spigarski z Oficyny Morskiej.

Prezeska Zarządu SKBM „INSPIRA”, Izabela Klonowska-Hincka, przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od dnia 2 listopada 2023 roku (Zebranie Założycielskie) do dnia 17 czerwca 2024 roku. W swoim wystąpieniu przedstawiła m.in. inicjatywy i wydarzenia, których Stowarzyszenie było inicjatorem, organizatorem oraz partnerem. Zwróciła szczególną uwagę na wydarzenie, które miało miejsce 17 maja br. w siedzibie DNV w Gdyni, tj. na I Konwencję Kobiet Branży Morskiej p.n. Bezpiecznie & Różnorodnie. Konwencja ta stała się istotnym wydarzeniem jednoczącym i inspirującym kobiety branży morskiej. Zaakcentowała również, że liczba członkiń zwyczajnych „INSPIRA” wzrosła z 9 do 22. Ponadto omówiła planowane inicjatywy oraz aktywności Stowarzyszenia na pozostałą część roku 2024.

Podczas Zebrania jego uczestniczki debatowały nad planami krótko i długoterminowymi Stowarzyszenia. SKBM „INSPIRA”, organizując regularne spotkania oraz inicjatywy edukacyjno-biznesowe, będzie podkreślać rolę i osiągnięcia kobiet w branży morskiej oraz promować ideę diversity & inclusion w środowisku morskim. Stowarzyszenie planuje m.in. współpracę z organizacjami o podobnym profilu i branżowymi oraz wzięcie udziału w konsultacjach publicznych i społecznych a także działaniach lobbingowych.

W trakcie spotkania zostały udzielone absolutoria dla Zarządu (Izabela Klonowska-Hincka, Marta Forreiter-Weiner i Magdalena Borejszo-Bulc) oraz Komisji Rewizyjnej (Anna Pionka i Katarzyna Romantowska-Jaskólska) SKBM „INSPIRA” za okres 2023/2024. Ponadto, zostało przyjęte sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 2023/2024 oraz sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2023.

Podczas zebrania podjęto uchwałę o nadaniu tytułu członkiń honorowych reprezentantkom Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (Inkubator STARTER): Magdalenie Wójtowicz, Ewie Ropela, Agnieszce Ignaczak i Julii Halemba, które są zaangażowane w promocję i wsparcie inicjatyw kobiet branży morskiej. Inkubator STARTER jest partnerem wspierającym kobiet sektora gospodarki morskiej – członkiń i sympatyczek Stowarzyszenia „INSPIRA”. Aktywnie wspiera i tworzy przestrzeń do rozwoju dla kobiet związanych ze środowiskiem morskim. W ramach projektu WOMEN CAN SEA, którego Inkubator STARTER jest organizatorem, a SKBM „INSPIRA” partnerem merytorycznym, tworzona jest platforma współpracy dla kobiet tego sektora.

Stowarzyszenie „INSPIRA” kontynuuje swoją misję z entuzjazmem i determinacją, gotowe do podjęcia kolejnych wyzwań i osiągnięcia wyznaczonych celów. INSPIRowa społeczność oraz zainteresowanie KOBIET branży morskiej udziałem w spotkaniach i inicjatywach Stowarzyszenia rośnie, co daje energię i motywację do dalszego działania na rzecz rozwoju sektora gospodarki morskiej. SEA WOMEN stało się symbolem działań Stowarzyszenia INSPIRA oraz platformy spotkań i aktywności kobiet branży morskiej.

Następne Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia planowane jest na późną jesień 2024 roku. Natomiast, kolejne spotkanie członkiń i sympatyczek SKBM „INSPIRA” odbędzie się po wakacjach, a już teraz zapraszamy na PIKNIK MORSKI dla KOBIET branży morskiej – szczegóły już wkrótce.

Tekst: Izabela Klonowska-Hincka

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Ku pamięci Tym, którzy nie wrócili z morza

Next

Na pokładzie STS "Pogoria" podczas VIII Parady Świętojańskiej

Zobacz również