PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. (PGZ SW) rozpoczyna współpracę strategiczną z OSI Maritime Systems (OSI) w zakresie dostaw Zintegrowanych Systemów Nawigacyjnych i Taktycznych na wyposażenie okrętów Marynarki Wojennej.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z perspektywy współpracy z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz naszym najnowszym klientem, Marynarką Wojenną RP – powiedział Ken Kirkpatrick, Prezes OSI Maritime Solutions, dodając że: PGZ SW jest uznaną stocznią oraz idealnie zlokalizowaną geograficznie i biznesowo do rozpoczęcia wzajemnej współpracy w regionie.

Dla PGZ Stoczni Wojennej ta umowa to element szerszego planu związanego z odbudowywaniem w stoczni Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki. Chcemy dzięki temu wejść na wyższy poziom technologiczny i zwiększyć wachlarz oferowanych usług – komentuje Konrad Konefał, Prezes Zarządu PGZ SW. Warto dodać, że zgodnie z podpisaną umową stocznia stanie się autoryzowanym serwisem wyrobów OSI, co stwarza nowe istotne możliwości rynkowe.

Pierwszy kontrakt dotyczy programu niszczyciela min Kormoran II i obejmuje instalację systemów OSI na aktualnie budowanych jednostkach ORP „Albatros” i ORP „Mewa”. Zgodnie z warunkami kontraktu PGZ SW wraz z firmą OSI zaprojektuje, wybuduje, dostarczy i zainstaluje na obu okrętach systemy Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego i Nawigacji Taktycznej.

Wodowanie ORP „Albatros” w Remontowa Shipbuilding S.A. – poczytaj tu – kliknij

Zawarta w ostatnich dniach wieloletnia umowa o partnerstwie strategicznym ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju PGZ SW. Zgodnie z jej zapisami PGZ SW, w trakcie wytwarzania i instalacji systemów dla obu jednostek typu Kormoran II, będzie szkolić swoich pracowników u producenta, tak aby docelowo, po ostatecznym montażu systemów i przekazaniu do użytkowania w Marynarce Wojennej, PGZ SW osiągnęła samodzielną zdolność do serwisowania i naprawy systemów OSI przez cały okres ich użytkowania. Oznaczać to będzie pełne przeniesienie kompetencji utrzymania systemów od zagranicznego producenta do krajowego przemysłu obronnego.

Ponadto, obie strony zobowiązały się do wspólnego poszukiwania nowych zamówień, a PGZ SW otrzymała wyłączność na reprezentowanie OSI na polskim rynku.

Wybór OSI jako dostawcy zintegrowanych systemów nawigacyjnych i taktycznych dla okrętów MW wprowadza nasze siły morskie do rodziny ponad 20 marynarek wojennych NATO będących użytkownikami tych rozwiązań, a tym samym przyczyni się do zwiększenia interoperacyjności podczas prowadzenia wspólnych działań przez siły obrony przeciwminowej.

OSI Maritime Systems dostarcza odbiorcom wojskowym zaawansowane rozwiązania zintegrowanego mostka nawigacyjnego i nawigacji taktycznej od ponad 20 lat. Jest pionierem okrętowego zobrazowania mapy cyfrowej i informacji nawigacyjnej (WECDIS). Firma dostarcza systemy zintegrowanego mostka nawigacyjnego zarówno dla okrętów nawodnych, jak i podwodnych, a rozwiązania OSI zostały do tej pory zainstalowane na ponad 600 okrętach wojennych państw NATO i sojuszniczych.

Tekst: materiały prasowe PGZ SW

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Życzenia Noworoczne

Next

Msza ludzi morza

Zobacz również