Przez kolejne cztery lata członkowie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego będą kontynuować działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. Będą one prowadzone pod kierownictwem wybranych na Walnym Zebraniu władz.

Walne Zebranie odbyło się na Wydziale Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w ostatnią sobotę września br. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem admirała Kazimierza Porębskiego, twórcy polskiego szkolnictwa morskiego i inicjatora zakupu żaglowego statku szkolnego dla Szkoły Morskiej w Tczewie.

Środowisko, które utworzyło Polskie Towarzystwo Nautologiczne rozpoczęło swoją działalność prawie 70 lat temu i ma trwałą i silną pozycję wśród ludzi morza związanych z nauką i edukacją, biznesem i morską administracją.

Przez długie lata przewodniczącym zarządu PTN był prof. Daniel Duda, były dziekan Wydziału Nawigacji i Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po nim obowiązki 5 lat temu przejął Marek Grzybowski, a wspierają go wiceprezesi, sędzia w stanie spoczynku Witold Kuczorski i niezawodny prof. Daniel Duda, dr h.c. Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Morskiego. W nowej kadencji wspierać ich będą prof. dr hab. Bolesław Hajduk, redaktor naczelny oraz dr Krzysztof Chalimoniuk, sekretarz redakcji oraz kpt ż.w. dr inż. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prof. Ryszard Wawruch i dr Agnieszka Czarnecka z Uniwersytetu Morskiego oraz kadm. dr Czesław Dyrcz, były rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej, wieloletni Grotmaszt Bractwa Kaphornowców.

Flagowym wydawnictwem PTN jest „Nautologia”. Każde wydanie jest uroczyście przekazywane na rynek w formie „wodowania” i „chrztu” (na wzór wodowania statku). W tym roku Matką Chrzestną była prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego UG, Przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN. Od wielu lat PTN patronuje cyklowi opracowań „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” oraz wielotomowej serii „Księgi Floty Ojczystej”.

PTN aktywnie działa ze szkołami, które noszą imię polskiego marynisty kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta. Dyrekcje, nauczyciele i młodzież Szkół Borchardtowskich wnoszą istotny wkład w popularyzację „morskości” w środowisku młodzieży. Wraz z Polskim Towarzystwem Nautologicznym w każdym roku organizowane są specjalne imprezy okolicznościowe, konkursy i inne wydarzenia przyczyniające się do upowszechniania wiedzy i kultury morskiej.

PTN jest członkiem Ogólnopolskiej Kapituły Zasłużonych Ludzi Morza w Kosakowie, reprezentuje je prof. Daniel Duda. W 2021 roku Kapituła Ogólnopolskiej Aleji Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie uznała, by pamiątkowe tablice upamiętniały następujące osoby: kmdr dr hab. Ignacy Gloza, kmdr Roman Wojciech Francki, ksiądz gen. brygady Józef Wrycza oraz kpt ż.w. Zbigniew Deyczakowski.

Towarzystwo współpracuje ze Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszeniem Starszych Mechaników, Towarzystwem Pamięci Józefa Piłsudskiego, towarzystwem Przyjaciół Nauk, Ligą Morską i Rzeczną, Związkiem Towarzystw Gdyni, Towarzystwem Miłośników Gdyni, Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność we wspieraniu organizacji konferencji poświęconych Polsce Morskiej, w tym zaślubinom Polski z Bałtykiem w Pucku.

Tekst: Marek Grzybowski

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Robert Graczyk zwycięzcą 70. Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej

Next

Wodowanie ostatniej książki Profesora Jana Kazimierza Sawickiego

Zobacz również