W Porcie Gdynia zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”.

Inwestycja polegała na rozbudowie i modernizacji torów kolejowych prowadzących do intermodalnego terminalu kolejowego. Do głównych zadań w ramach projektu należała budowa nowych torów grupy rozrządowo-odstawczej oraz zmodernizowanie istniejących układów torowych – w tym wyposażenie ich w nowoczesne systemy kierowania ruchem (SRK) i elektryfikację. Przebudowano i zelektryfikowano układ kolejowy na długości ok. 2,59 km.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego było zwiększenie możliwości logistycznych Portu Gdynia poprzez zintensyfikowanie ruchu kolejowego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa jego prowadzenia. Poprzez polepszenie warunków prowadzenia ruchu kolejowego i zarządzania terminalem intermodalnym znacząco skróci się czas obsługi składów pociągów. Efektem będzie również poprawa konkurencyjności kolei jako środka transportu w obsłudze ładunkowej portu. Ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych będzie miało pozytywny wpływ na oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Wraz z przebudową infrastruktury kolejowej PKP PLK, w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, przebudowa portowego układu torowego z elektryfikacją i systemem SRK zapewni sprawny i kompleksowy dostęp kolejowy do zachodniej części Portu Gdynia.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu. Jest odpowiedzią na trendy światowe i rosnącą dynamikę przewozów kolejowych. Elektryfikacja pozwoli na ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych, dzięki czemu zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu. Zwiększymy również przepustowość linii kolejowych, dzięki możliwości prowadzenia cięższych pociągów przez lokomotywy elektryczne. Inwestycja polepszy również warunki przewozów, zapewni oszczędność energii oraz przyspieszy procesy manewrowe w zakresie przewozów intermodalnych – powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2027 roku 40% towarów obsługiwanych będzie koleją. Inwestycje w tym zakresie wpisują się w europejskie strategie zakładające przenoszenie części ładunków z dróg na kolej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020

Wartość inwestycji to ok. 70 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 18 957 618,72 zł.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A./Tadeusz Urbaniak

Prezentacja Colas – kliknij

Prezentacja Port Gdynia – kliknij

Previous

Wspomnijmy śp. kapitana ż.w. Henryka Wojtkowiaka

Next

Przekop Mierzei Wiślanej. Intensywne prace od Zatoki po Zalew

Zobacz również