W zamkniętym okresie pierwszych 4 miesięcy 2021, Port Gdynia odnotował wzrost na poziomie 6,7%. To bardzo dobry prognostyk na pozostałą część roku. W analizowanym okresie Port Gdynia notuje wzrost przede wszystkim w grupie towarowej Ropa i Przetwory naftowe +75,8 % r/r, Węgiel +20,8 % r/r, drobnica +10,8 % r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów do poziomu 313 316 TEU, co oznacza wzrost +10,79% r/r.

Wszystkie powyższe dane, jak i obserwowane trendy wskazują na zasadność prowadzonych inwestycji, takich jak pogłębianie kanału portowego, budowa Portu Zewnętrznego, budowa Publicznego Terminala Promowego, jak i inwestycji w place składowe w zachodniej części portu. Systematyczny wzrost jaki obserwujemy w najnowszej historii Portu Gdynia, daje gwarancję wykorzystania eksploatacyjnego prowadzonych i planowanych przedsięwzięć.

Cieszymy się ze sprawności i jakości obsługi naszych terminali.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Previous

Regaty OFF-SHORT RACING WarmUp

Next

Ćwiczenia antyterrorystyczne oraz poszukiwawczo-ratownicze

Zobacz również