Czerwcowe Święto Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nawiązuje do wydarzeń sprzed ponad 100 lat, kiedy to 17 czerwca 1920 roku Minister Spraw Wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kontynuatora Szkoły Morskiej w Tczewie.

UROCZYSTE PODNIESIENIE BANDERY

Uroczystość obchodów Święta Szkoły UMG rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8:00 tradycyjnym podniesieniem biało-czerwonej bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu głównym Uniwersytetu. Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. W przypadku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, banderę podnosi się na budynku Uczelni podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie 8 grudnia 1920 roku.

Na placu przed Uczelnią zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci Uczelni. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy.

MSZA ŚW. W INTENCJI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UMG

Kolejnym punktem uroczystości była msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni odprawiona o godzinie 9:00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG. Utwór „Ave Maria” wykonał duet artystów z ukraińskiej filharmonii przebywających obecnie w ośrodku Stella Maris na Kaszubach.

UROCZYSTE OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UMG

O godzinie 11:00 uroczystości obchodów 102. rocznicy Szkolnictwa Morskiego przeniosły się do Auli im. T. Meissnera w budynku głównym Uczelni. Odbyło się tu Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście. Uroczystość transmitowana była on-line, a jej przebieg uświetniły występy Akademickiego Chóru UMG.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. W swoim wystąpieniu Profesor Weintrit przypomniał ważniejsze wydarzenia z życia Uczelni na przestrzeni ostatniego roku, w tym m.in. przyznane Uniwersytetowi nagrody, organizowane przez Uczelnię konferencje, wprowadzone zmiany strukturalne i organizacyjne, w tym uruchomione nowe studia ukierunkowane na morską energetykę wiatrową – „Executive Offshore Wind MBA” oraz studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”, podpisane porozumienia, umowy i listy intencyjne z największymi potentatami offshorowymi w Polsce.

JM Rektor przypomniał o powołanych jednostkach, laboratoriach i zakładach, w tym m.in. o utworzonych przez Uniwersytet Morski w Gdyni Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego, jak również powołanym Centrum Sportu i Rekreacji.

Kończąc przemówienie, JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, zwrócił się do pracowników Wydziałów Uniwersytetu, dziękując im za ogromne zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę wpływającą na ocenę Uczelni:

– Niezależnie od tego, jak zostaniemy sklasyfikowani w trwającej ewaluacji, (…) chciałbym powiedzieć, że wszystkie wydziały wykonały gigantyczną pracę, żeby pokazać, że naszą Uczelnię stać na to, by równać do najlepszych – za to Państwu serdecznie dziękuję!

Pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały wręczone przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medale Złoty, Srebrny i Brązowy za Długoletnią Służbę. Odznaczenia wręczyli Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w Ministerstwie Infrastruktury oraz JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Piotr Borawski
 2. Krystyna Chodnicka
 3. Dr inż. Wiesław Citko
 4. Mgr inż. Andrzej Januszewski
 5. Dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, profesor uczelni
 6. Dr inż. Andrzej Kasprowicz
 7. Mgr inż. Hanna Miller
 8. Mgr inż. Ryszard Pomeranek
 9. Piotr Sikora     

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Mgr Andrzej Bomba
 2. Dr inż. Beata Borkowska
 3. Dr inż. Anna Platta
 4. Dr Katarzyna Skrzeszewska

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Dr inż. Kalina Detka
 2. Dr inż. Rafał Krakowski
 3. Dr inż. Agnieszka Lazarowska
 4. Dr inż. Anna Miller
 5. Dr hab. inż. Przemysław Ptak, profesor uczelni
 6. Dr inż. Monika Rybczak
 7. Dr hab. Agata Skwarek, profesor uczelni

JM Rektor UMG wręczył również trzy nagrody specjalne o różnym charakterze.

Nagrodę specjalną „Ulisses Award” przyznaną już w 2019 roku przez The Nautical Institute JM Rektor UMG wręczył kapitanowi Szczepanowi Kowalewskiemu.

Nagroda specjalna – medal za zasługi dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – została wręczona dyrektorowi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dr. Januszowi Karpowi.

Nagrodę „Zdobywcy Mórz i Oceanów” za szczególne zasługi dla morskości Uczelni otrzymał jeden z komendantów „Daru Młodzieży” kapitan ż.w. Artur Król.

CEREMONIA NADANIA TYTUŁU DOCTORA HONORIS CAUSA PROF. JURDZIŃSKIEMU

W dalszym ciągu uroczystości odbyła się ceremonia nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu uświetniona występami Akademickiego Chóru UMG.

Głos zabrał Przewodniczący Senatu UMG JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który powitał zgromadzonych gości oraz nakreślił okoliczności nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Profesorowi Mirosławowi Jurdzińskiemu.

JM Rektor UMG poinformował uczestników uroczystości o poparciu Doktoratu Honoris Causa przez 3 uczelnie: Senat Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Senat Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Senat Politechniki Gdańskiej. Recenzentami dorobku naukowego i osiągnięć zawodowych Profesora Jurdzińskiego byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Zdzisław Felski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie; prof. dr hab. inż. Cezary Specht z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski z Politechniki Gdańskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Składając podziękowania Profesorowi Jurdzińskiemu za wybitny wkład w rozwój Uczelni oraz rozwój polskiej szkoły nawigacji i szkolnictwa morskiego, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oddał głos JM Rektorowi UMG, który odczytał akt nadania godności Doktora Honoris Causa.

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy z nazwiskami Doktorów Honoris Causa w holu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W dalszej części obchodów Święta Szkoły JM Rektor UMG wręczył kolejne nagrody – nagrodę za 20 lat działalności Akademickiego Chóru UMG odebrał dyrygent Karol Hilla, a dyplomy za propagowanie tradycji morskich poprzez publikacje książkowe wręczone zostały mgr Małgorzacie Sokołowskiej oraz mgr Joannie Stasiak.

JUBILEUSZ 40-LECIA „DARU MŁODZIEŻY”

Ostatnim puntem uroczystości 102. rocznicy Szkolnictwa Morskiego były obchody jubileuszu 40-lecia szkolnej fregaty „Daru Młodzieży”, które rozpoczęły się emisją filmu nagranego podczas Dni Otwartych „Daru Młodzieży” w dniach 28-29 maja 2022 roku.

Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński prof. UMG podsumował wyniki konkursu pt. „Wspomnienia z praktyk na Darze Młodzieży”. Dyrektor Łączyński wymienił nazwiska laureatów konkursu, a nagrodę z rąk JM Rektora UMG odebrali: Filip Sularczyk oraz Yurii Slesarenko, a także Anastazja Łuczak za zajęcie 1. miejsca w kategorii „Film”, jak również Piotr Świderski za zajęcie 1. miejsca w kategorii „Tekst”.

W dalszej części uroczystości miała miejsce relacja na żywo z „Daru Młodzieży”, który w chwili trwania uroczystości był w drodze z Rouen do Kielu, gdzie będzie uczestniczył w Kieler Woche. Okolicznościowe pozdrowienia dla uczestników uroczystości oraz gratulacje dla Profesora Mirosława Jurdzińskiego przekazał komendant statku kpt. ż.w. Rafał Szymański. Zwracając się do Profesora powiedział:

Myślę, że mogę w imieniu pokoleń nawigatorów Panu Profesorowi podziękować za dydaktyczny trud i pracę naukową i niewątpliwy wielki wkład w dorobek naszej Uczelni.

Komendant kpt. ż.w. Rafał Szymański odniósł się również do jubileuszu 40-lecia fregaty:

– 40 lat temu 4 lipca podniesiono po raz pierwszy banderę na „Darze Młodzieży”. Przez te 40 lat „Dar” wiernie służył naszej Uczelni. Wyszkolił tysiące praktykantów, przez jego pokład przewinęły się setki członków załogi. To jest olbrzymia historia. Myślę, że te 40 lat to wielkie osiągnięcie.

Następnie odbyło się wodowanie albumu „Dar Młodzieży. 40 lat”, publikacji przygotowanej specjalnie z okazji jubileuszu 40-lecia białej fregaty. Matką chrzestną albumu  – zbioru esejów na temat „Daru Młodzieży”- była mgr Joanna Stasiak.

Mówiąc o publikacjach, prowadzący uroczystość Aleksander Gosk wspomniał o książce poświęconej Doktorowi Honoris Causa Profesorowi Mirosławowi Jurdzińskiemu pt. „Profesor Żeglugi Wielkiej”.

Wydarzenia tego uroczystego dnia podsumował JM Rektor UMG, podkreślając że głównych bohaterów obchodów uroczystości 102. rocznicy Szkolnictwa Morskiego jest trzech: „Dar Młodzieży” świętujący jubileusz 40-lecia, Profesor Mirosław Jurdziński uhonorowany godnością Doktora Honoris Causa oraz Uczelnia i wszyscy jej pracownicy.

Tekst: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Uniwersytet Morski w Gdyni Święto Szkoły

Next

Tablice Ottona Weilanda i Tadeusza Ziółkowskiego odsłonięte!

Zobacz również