20 czerwca br. Uniwersytet Morski w Gdyni rozpoczął uroczystości związane ze Świętem Szkoły. Tego dnia miało miejsce robocze posiedzenie Senatu UMG, zatwierdzające m.in. przyznane pracownikom nagrody i wyróżnienia. W dalszej części dnia nagrody trafiły w ręce wyróżnionych osób podczas uroczystości w Auli im. T. Meissnera. Przebieg dnia na zdjęciach poniżej.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski